VEDENÍ FAKULTY

Kontakty
Korespondenční adresa
Technická univerzita v Liberci - FP
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815
Adresa sídla

Univerzitní náměstí 1410/1, 46117 Liberec
budova G (univerzitní kampus)

Identifikační čísla
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
Bankovní spojení
ČSOB a.s. Liberec
279571790/0300

Děkan

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

Telefon: +420 48 535 2813 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proděkani

Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti

Telefon: +420 48 535 2840 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Telefon: +420 48 535 2835
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti

Telefon: +420 48 535 2835
Email: zThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a akademické záležitosti,
statutární zástupce děkana

Telefon: +420 48 535 2882
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci