Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

Ing. Miroslav Pekař

"Vznik národního podniku Preciosa v roce 1948"

Studijní program Historická studia, obor Kulturněhistorická a muzeologická studia

Bc. Karolína Indráčková

"Diagnostika psychomotorického vývoje v mladším školním věku pomocí testové baterie Bruininks-Oseretsky, 2. verze"
Studijní program Tělesná výchova a sport, obor Rekreologie

Bc. Michaela Marková

"Školský systém ve Finsku"

Studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů

Bc. Magdaléna Linková

"Pomístní názvosloví na katastru města Smržovky"

Studijní program Specializace v pedagogice, obory Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bc. Eliška Havránková

„Geografická charakteristika říčního systému v městské krajině na příkladu Liberce“

Studijní program Geografie, obor Aplikovaná geografie

Bc. Sabina Laušmanová

„Nechtění obyvatelé – osud rodiny Perlmann“

Studijní program Specializace v pedagogice, kombinace oborů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Historie se zaměřením na vzdělávání

Bc. Kateřina Hejnišová

„Problematika částic v současné jazykovědné bohemistice“

Studijní program Specializace v pedagogice, kombinace oborů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

Bc. Alice Horáková

„Porovnání vybraných jevů českého překladu seriálu Simpsonovi s originální verzí“.

Studijní program Specializace v pedagogice, kombinace oborů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Bc. Eliška Poloprudská

„Jednotky SA v Říšské župě Sudety (na příkladu hlavního města župy 1938-1945)“

Studijní program Historické vědy, obor Historie

Bc. Ondřej Sladký

„Počátky elektrifikace v Čechách ve světle vybraných soudobých kronik v období mezi dvěma světovými válkami“

Studijní program Historické vědy, obor Historie

Bc. Jaroslav Hlaváček

„Mezipředmětové vztahy výchovy k občanství a dějepisu“

Studijní program Učitelství pro základní školy, obory Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy, Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy

Bc. Jana Štěpánková

„Analýza porozumění jinakosti ve vybraných učebnicích Výchovy k občanství pro 2. stupeň ZŠ“

Studijní program Učitelství pro základní školy, obory Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy, Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy

Mgr. Tereza Hladíková

„Obraz učitele v současném českém denním tisku“

Studijní program Učitelství pro základní školy, kombinace oborů Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy

Mgr. Aneta Mináčová

„Techniky sebevyjádření ve výchově a vzdělávání“

Studijní program Učitelství pro střední školy, kombinace oborů Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy

Cena Jiřího Zelenky

Mgr. Tereza Šimková, Ph.D.

„Statistická inference pomocí L-momentů“

Studijní program Aplikovaná matematika, obor Matematické modely a jejich aplikace

Cena hejtmana Libereckého kraje

Mgr. Lenka Lengyelová

„Dětská opera na 1. stupni základní školy“

Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro 1. stupeň základní školy

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci