Studijní program celoživotního vzdělávání

Rozšiřující studium anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Pětisemestrové studium je určeno pro kvalifikované učitele 1. a 2. stupně, kteří si chtějí rozšířit aprobaci o anglický jazyk na 2. stupni ZŠ. Oborový modul se skládá ze čtyř rovnocenně zastoupených složek - lingvistika, praktický jazyk, didaktika, historie a kultura.

Chcete zvládnout anglický jazyk na pokročilé úrovni?

Chcete být schopni přenést své znalosti na žáky?

Co se naučíte?

Naučíte se vhodně vysvětlovat vše, co souvisí s osvojováním anglického jazyka. Zdokonalíte se v přípravě fungujícího plánu na hodinu. Osvojíte si strategie a taktiky efektivně vedené hodiny anglického jazyka.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci