Online pedagog FP TUL 2021

Ocenění děkana FP TUL za nadstandardní pedagogické působení v době nařízené distanční výuky

 • 30. 4. 2021

  vyhlášení soutěže a začátek sběru nominací

 • 20. 5. 2021

  ukončení nominací

 • 2. června 2021 v 17:00 hodin

  online slavnostní vyhlášení oceněných formou události a streamu na facebooku FP TUL

Cílem ocenění je podpořit vyučující, kteří jsou ve své pedagogické činnosti kreativní, inovativní, věnují se přípravě výuky, výuce nebo studentům nad rámec běžných povinností, a vyjádřit jim tak uznání celé pedagogické komunity FP TUL.

 • Nominace:
  Nominována může být osoba, která na FP TUL vyučovala v akademickém roce 2020/2021.

 • Způsob nominace:
  Nominovat pedagožku či pedagoga mohou studující FP TUL prezenčního i kombinovaného studia všech studijních programů. Nominaci může odevzdat jednotlivec i studijní skupina. Nominace se odevzdává prostřednictvím elektronického formuláře. Součástí návrhu jsou kontaktní údaje navrhujících či zástupců nominující skupiny, dále jméno navrhovaného a odůvodnění nominace.

 • Hodnocení nominací:
  Navržené vyučující hodnotí komise jmenovaná děkanem FP TUL. Komise je složena ze zástupce kolegia děkana, akademického senátu, akademiků, studujících. Komise navrhne děkanovi FP TUL vybrané kandidáty, děkan může udělit více ocenění.

 • Ocenění:
  Ocenění získají pamětní certifikát s dárkovým předmětem a jejich medailon bude zveřejněn na webu FP TUL. Slavnostní vyhlášení proběhne online formou.

Vítězové

Nicola S. Karásková, M.A., PGCE, Dip. RSA, LTCL DipTESOL

I consider it an immense privilege to be able to teach at the TUL’s Faculty of Education, where I not only familiarise students with Phonetics and Phonology but I also strive to provide a model for the art of teaching. I don’t claim any originality. My approach is that of the Father of Modern Education, John Amos Comenius. I show students the Invitation in Orbis Sensualium Pictus and invite them to “come and learn to be wise”, that is to “understand rightly, to do rightly, to speak out rightly, all that are necessary.” I promise “by God’s help” to guide them through everything. With their consent, we begin a wonderful journey together.

Mgr. Michaela Kotenová

Mgr. Michaela Kotenová působí jako oborová didaktička na KCL FP TUL, zároveň učí češtinu na Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou, a tak má úzký kontakt se školním terénem. Angažuje se v oblasti profesní podpory a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je zastáncem otevřeného vztahu mezi studenty a pedagogem, který plní roli průvodce na cestě za vzděláním. Vstřícnost, komunikace, (sebe)reflexe, vzájemná inspirace a sdílení příkladů dobré praxe (třeba s využíváním digitálních výukových nástrojů) se jí nejen při distanční výuce osvědčily.

PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.

Věra Vykoukalová je dlouholetou členkou katedry primárního vzdělávání. Je vyučující lingvistických předmětů, ve své disertační práci zpracovávala téma Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím specificky zaměřených úloh. Kromě výuky je manažerkou programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Do její výuky prolíná osobní zájem o stolní a společenské hry.

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Seznam nominovaných

 • Mgr. Karel Bárta
 • Mgr. Jindřich Bernt
 • Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph. D.
 • ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 • Mgr. Pavel Čanecký
 • Mgr. Jan Divíšek
 • Mgr. Emil Drápela, Ph.D.
 • Mgr. Věra Dubcová
 • PhDr. Milan Ducháček, Ph.D.
 • PhDr. Veronika Frantová, Ph. D.
 • JUDr. Eva Karhanová Horynová
 • PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.
 • PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.
 • Mgr. Nicola Susanne Karásková
 • Mgr. Neda Khodaverdi, Ph.D.
 • PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 • Mgr. Michaela Kotenová
 • PhDr. Iva Koutská, Ph.D.
 • Ing. Štěpán Kunc, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.
 • Mgr. Václav Lábus, Ph.D.
 • Ing. Ondřej Linhart
 • prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
 • PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D.
 • Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 • Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.
 • Mgr. Christopher Muffett, M.A
 • PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.
 • Dávid Levente Palatinus, Ph.D.
 • Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.
 • Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.
 • RNDr. Dominik Rubáš
 • Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.
 • Mgr. Michala Rusňáková
 • Mgr. Hana Ryšlavá, Ph. D.
 • PhDr. Pavel Smrž
 • doc. Milan Svoboda, Ph.D.
 • RNDr. Martina Šimůnková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.
 • Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
 • PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 • Mgr. Michal Trčka, Ph.D.
 • Alexey Tymbay, Ph.D.
 • PhDr. Michal Ulvr, Ph.D.
 • doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek
 • doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
 • PhDr. Hana Valešová, Ph.D.
 • PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.

Komise

 • Bc. Vojtěch Konopa

 • PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.

 • Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

 • doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

 • PhDr. Kateřina Váňová, Ph.D.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci