Matematika

Studium matematiky je skvělou volbou pro Vás, kteří rádi přemýšlíte, láká Vás objevovat nepoznané a pochopit nepochopené. V průběhu tříletého studia získáte důkladné znalosti z mnoha matematických disciplín (specializujeme se zejména na numerickou matematiku), naučíte se programovat a zejména získáte klíčové kompetence k samostatnému řešení problémů.

Jako matematik můžete posunout hranice lidského poznání. Vaše práce bude rozmanitá, tvořivá a společensky významná. Můžete se například realizovat při vytváření sofistikovaného výpočtového softwaru nebo se podílet na rozvoji nových teorií.

Studovat budete v moderně vybaveném prostředí univerzity ve městě s bohatým kulturním, společenským a sportovním životem obklopeni krásnou přírodou.

Máte radost z objevování vztahů a souvislostí?

Chcete studovat nejabstraktnější obor na TUL?

Máte rádi matematiku?

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Finěk Václav, doc. RNDr. Ph.D.

Průvodci studiem

doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D.

KMD a KAP (pro matematiku)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:

prakticky kdykoliv, ale raději po dohodě

„Pomohu s čímkoliv budu umět pomoci“

Co se naučíte?

Získáte rozsáhlé teoretické znalosti z algebry, matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a numerické matematiky, základní znalosti z fyziky a chemie, pokročilé znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií a naučíte se programovat v Matlabu a v jazyce C. Naučíte se formulovat a dokazovat tvrzení a řešit složité matematické problémy analyticky i numericky s pomocí počítače.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu Aplikovaná matematika na FP TUL nebo v obdobně orientovaných navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách v Česku či v zahraničí. Po doplnění nezbytných konkrétních znalostí lze pokračovat ve studiu i v navazujících magisterských programech přírodovědného, technického, ekonomického, nebo jiného zaměření více-či-méně využívajícího matematické metody. Můžete se také uplatnit přímo v praxi, v profesích souvisejících s matematikou, informatikou, zpracováním dat, nebo obecně v profesích vyžadujících analytické myšlení. Jako programátoři s výhodou využijí detailní znalosti matematického pozadí řady moderních výpočetních metod, nebo mohou využít získanou odbornou matematickou přípravu ve finančních ústavech, pojišťovnách, institucích zabývajících se statistickým zpracování dat, státní správě a samosprávě apod. např. jako datoví analytici. Prioritně se však počítá s pokračováním studia.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Písemný test: z učiva matematiky na gymnáziu či střední škole přírodovědného, popř. technického zaměření.

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci