Matematika

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Finěk Václav, doc. RNDr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Hlavními cíli studia jsou: teoretické znalosti základních matematických disciplín (algebry a matematické analýzy),znalosti navazujících matematických disciplín (zejména teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a numerické matematiky), základní znalosti souvisejících vědních oborů (fyziky a chemie), pokročilými znalostmi a dovednostmi v oblasti informačních technologií, důkladné znalosti a dovednosti práce se softwarovými nástroji Matlab a R.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Matematika získá základní teoretické poznatky v hlavních matematických disciplínách, přehled o struktuře oboru a o návaznosti na další vědní obory (fyziku a chemii). Má pokročilé znalosti informačních technologií a umí programovat. Získaný teoretický základ také formuje abstraktní a kritické myšlení absolventa, jeho schopnosti tvůrčího řešení problémů a kultivuje jeho osobnost.

Obsahové zaměření

Uplatnění absolventa

Možné pracovní pozice

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci