Aplikované vědy v inženýrství

Studijní obor

Fyzikální inženýrství

 • Kód studijního programu:
  P3901
 • Typ studia:
  Doktorský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  1995
 • Standardní doba studia:
  4 roky
 • Maximální doba studia:
  9 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Doktor (Ph.D.)
 • Garant:
  Erhart Jiří, prof. Mgr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  0

Média

Cíl studia

Získat vysoce odborné znalosti z oblasti fyziky dielektrických materiálů, fyzikální a technické akustiky pro výzkum, vývoj a technologické aplikace.

Profil absolventa

Absolventem studia je odborník s širokým přehledem v problematice elektromechanických vlastností krystalů, keramik a kompozitů, zvláště pak piezoelektrických a feroelektrických. Zvládá metody teoretického i experimentálního studia elektromechanických a optických vlastností látek a dokáže je aplikovat při studiu parametrů a designu elektronických součástek využívajících těchto jevů.

Obsahové zaměření

Studijní program rozvíjí znalosti a schopnosti ve specifické oblasti studovaného oboru.

Možné pracovní pozice

Absolvent tohoto studijního oboru se uplatní jak v praxi ve výrobních závodech zabývajících se aplikací elektromechanických a optických vlastností látek, tak ve výzkumu jejich vlastností a aplikací na nich založených.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci