Vychovatelství

Studijní obor

Pedagogika volného času

 • Kód studijního programu:
  B7505
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2009
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Absolvent je pipraven po stránce pedagogické, psychologické, metodické k práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit.

Profil absolventa

Po ukončení studia bude absolvent schopen: " připravit, vést a hodnotit výchovně vzdělávací programy (kurzy, tábory, kroužky, výukové programy atd.) v různých volnočasových oblastech, zahrnujících práci ve školních družinách, domovech dětí a mládeže, občanských sdruženích, střediskách ekologické výchovy, firmách nabízejících teambuildingové programy a dalších typech organizací, " aplikovat ve své práci teoretické poznatky z psychologie i různých oblastí pedagogiky (např. outdoorová, prožitková pedagogika, dramatická výchova, environmentální výchova, výtvarná výchova, sportovní příprava atd.), " vést menší pracovní týmy a dodržovat platný právní rámec relevantní pro volnočasovou činnost.

Obsahové zaměření

Studijní program rozvíjí znalosti a schopnosti v celé šíři studovaného oboru.

Možné pracovní pozice

Absolvent uplatní teoretické znalosti i dovednosti některého ze specifických směrů mimoškolního vzdělávání: environmentální výchova, dramatická výchova, multikulturní výchova, hudební výchova, rozvoj estetického vnímání a výtvarné tvořivosti, organizace sportovních aktivit.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci