Skip to main content
Studijní program celoživotního vzdělávání

Rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Třísemestrové kombinované studium je určené pro pedagogy s titulem Mgr., kteří mají odbornou kvalifikaci v oblasti pedagogických oborů a didaktik učitelství pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, popř. oborů speciální pedagogiky.Po absolvování kurzu získají účastníci Osvědčení o rozšíření kvalifikace, plně uznávané MŠMT jako alternativa ke studiu Učitelství na 1. stupni ZŠ.

Je vám blízká učitelská práce s dětmi na 1. stupni?

Chcete pro ni získat kvalifikaci a rozšířit své znalosti v tomto oboru?

Téměř všemi předměty jsme si prošli právě jakožto učitelé jednotlivých hodin, působili jsme vzájemně na sebe, tvořili takto působící skupiny, odbourávali trémy a různá tabu, nahlíželi „do učiva a do vyučované látky jako takové“, dávali si vzájemně zpětnou vazbu (tímto myslím zapojení nás všech učitelů, ředitelů včetně vedoucího pedagoga v té či oné hodině). Nikdy na tyto hodiny nezapomenu. V téměř každém předmětu jsme byli nedílnou součástí a mnohdy i středem…

(Mgr. Lucie Rosenkrancová, absolventka kurzu, ukonč. 2020)

Garant kurzu

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

Telefon: 48 535 4112
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

Žák není nádoba, která se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit. (české přísloví)

Co se naučíte?

Velmi pozitivní zprávou je, že nový program je obsahově upraven tak, aby jednotlivé předměty kurzu byly zaměřeny na praktickou stránku oboru 1. stupně a didaktiky předmětů. Vyučujícími jsou odborníci z Katedry primárního vzdělávání FP TUL a didaktici z praxe.