Studijní program celoživotního vzdělávání

Rozšiřující studium zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ

Cílem studijního programu je připravit plně kvalifikovaného učitele zeměpisu na ZŠ. Program zahrnuje předměty zaměřené na fyzickou, humánní a regionální geografii, kartografii a geoinformatiku. Stěžejní roli hrají předměty orientované na geografické vzdělávání. 

Chcete si vytvořit vlastní mapu (za trpělivého dohledu odborníka)?

Chcete vést výuku zeměpisu podle nejnovějších trendů západního školství?

Rozšiřující studium zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ hodnotím ze svého pohledu velice kladně, neboť pro mě znamenalo v rámci českých univerzit nepříliš obvyklou možnost rozšířit si stávající pedagogickou aprobaci. Jako velice vstřícnou hodnotím délku studia v trvání dvou let, která velice férově zohledňovala ukončené studium pedagogického směru. Výuka byla zaměřena nejen na standardní oborové znalosti, nýbrž také zejména na pestré spektrum pedagogicko-didaktických aspektů a moderní oborové trendy. V tomto ohledu zvláště oceňuji, že v téměř každém předmětu prostupovala souvztažnost, k již načerpaným pedagogickým zkušenostem jednotlivých účastníků. Vzhledem k tomuto faktu a zároveň menšímu počtu účastníků, tak odborný projev jednotlivých vyučujících adekvátně vyvažovaly následné diskuse se zaměřením na konkrétní vyučování ve škole. V neposlední řadě oceňuji snahu o individuální přístup ze strany všech vyučujících, což se výrazně projevovalo ve vedení závěrečných prací, respektu k pracovnímu vytížení a také kolegiální formě komunikace.

Mgr. Jaroslav Hanzlíček, absolvent 2017

Garant kurzu

RNDr. Artur Boháč, Ph.D.

Telefon: 48 535 4175
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P, 1. patro (2. NP)

Všechny problémy jsou řešitelné.

Co se naučíte?

Porozumíte přírodní i sociální dimenzi geografických procesů a jejich znázornění v mapách. Zvládnete vytvořit vlastní mapu. Nebude Vám cizí ani geografická práce v terénu. Nadto Vás naučíme, jak výše uvedené dovednosti uplatnit ve výuce na ZŠ.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci