ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - poplatky za studium

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta poplatků za studium: červen 2020

BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina: 9. 6. 2020, den náhradního doručení: 23. 6. 2020
ČAPKOVÁ Jana: 9. 6. 2020, den náhradního doručení: 23. 6. 2020
KAIUKOVA Zhanna: 9. 6. 2020, den náhradního doručení: 23. 6. 2020
LEHMDEN Erik: 9. 6. 2020, den náhradního doručení: 23. 6. 2020
FLEISSIGOVÁ Vendula: 5. 6. 2020, den náhradního doručení: 19. 6. 2020
OLIVOVÁ Kateřina: 5. 6. 2020, den náhradního doručení: 19. 6. 2020
POTŮČKOVÁ Sabina: 5. 6. 2020, den náhradního doručení: 19. 6. 2020
ŠOLAROVÁ Michaela: 5. 6. 2020, den náhradního doručení: 19. 6. 2020

 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: březen 2020

MACHOVÁ Pavla, den vyvěšení : 30. 3. 2020, den náhradního doručení 15. 4. 2020
POSPÍŠILOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 30. 3. 2020, den náhradního doručení 15. 4. 2020
ZEMANOVÁ Gabriela, den vyvěšení : 30. 3. 2020, den náhradního doručení 15. 4. 2020
TOMI Tibor, den vyvěšení : 18. 3. 2020, den náhradního doručení 1. 4. 2020

 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: leden 2020

FLEISSIGOVÁ Vendula, den vyvěšení : 6. 1. 2020, den náhradního doručení 20. 1. 2020
KOUBKOVÁ Eva, den vyvěšení : 6. 1. 2020, den náhradního doručení 20. 1. 2020
MARVAL Karel, den vyvěšení : 6. 1. 2020, den náhradního doručení 20. 1. 2020
PAVLÍKOVÁ Lucie, den vyvěšení : 6. 1. 2020, den náhradního doručení 20. 1. 2020

 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: prosinec 2019

ČERMÁK Miroslav, den vyvěšení : 16. 12. 2019, den náhradního doručení 2. 1. 2020
JAČKOVÁ Veronika, den vyvěšení : 16. 12. 2019, den náhradního doručení 2. 1. 2020
KAŠPAROVÁ Lucie, den vyvěšení : 16. 12. 2019, den náhradního doručení 2. 1. 2020
STANĚK Petr, den vyvěšení : 16. 12. 2019, den náhradního doručení 2. 1. 2020

DVOŘÁK David, den vyvěšení : 13. 12. 2019, den náhradního doručení 20. 12. 2019
KAŠTOVSKÁ Hana, den vyvěšení : 13. 12. 2019, den náhradního doručení 20. 12. 2019
POPELKOVÁ Pavla, den vyvěšení : 13. 12. 2019, den náhradního doručení 20. 12. 2019

 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: říjen 2019

JEBAVÁ Michaela, den vyvěšení : 25. 10. 2019, den náhradního doručení 11. 11. 2019
LEHMDEN Erik, den vyvěšení : 25. 10. 2019, den náhradního doručení 11. 11. 2019
STURZ Jiří Bartoloměj, den vyvěšení : 25. 10. 2019, den náhradního doručení 11. 11. 2019
VRŇATOVÁ Zuzana, den vyvěšení : 25. 10. 2019, den náhradního doručení 11. 11. 2019

FLESSIGOVÁ Vendula, den vyvěšení : 23. 10. 2019, den náhradního doručení 7. 11. 2019
OLIVOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 23. 10. 2019, den náhradního doručení 7. 11. 2019
ZAHRADNÍK Jiří, den vyvěšení : 23. 10. 2019, den náhradního doručení 7. 11. 2019
ŽALSKÝ Pavel, den vyvěšení : 23. 10. 2019, den náhradního doručení 7. 11. 2019

MACHOVÁ Pavla, den vyvěšení : 3. 10. 2019, den náhradního doručení 17. 10. 2019
RATTAY Jakub, den vyvěšení : 3. 10. 2019, den náhradního doručení 17. 10. 2019
ŠEMBEROVÁ Jana, den vyvěšení : 3. 10. 2019, den náhradního doručení 17. 10. 2019
VÁGNER Jiří, den vyvěšení : 3. 10. 2019, den náhradního doručení 17. 10. 2019

DLOUHÁ Kateřina, den vyvěšení : 2. 10. 2019, den náhradního doručení 16. 10. 2019
DUFKOVÁ Iva, den vyvěšení : 2. 10. 2019, den náhradního doručení 16. 10. 2019
KAMENÍK Vojtěch, den vyvěšení : 2. 10. 2019, den náhradního doručení 16. 10. 2019

 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: květen 2019

 • ČAPKOVÁ Jana, den vyvěšení : 24. 5. 2019, den náhradního doručení 7. 6. 2019
 • RYCHNOVÁ Simona, den vyvěšení : 13. 5. 2019, den náhradního doručení 27. 5. 2019
 • FLEISSIGOVÁ Vendula, den vyvěšení : 3. 5. 2019, den náhradního doručení : 20. 5. 2019
 • JAHODOVÁ Libuše, den vyvěšení : 3. 5. 2019, den náhradního doručení : 20. 5. 2019
 • ROKOS Alexandr, den vyvěšení : 3. 5. 2019, den náhradního doručení : 20. 5. 2019
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: duben 2019

 • BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 25. 4. 2019, den náhradního doručení : 13. 5. 2019
 • WOHLFAHRTOVÁ Markéta, den vyvěšení : 25. 4. 2019, den náhradního doručení : 13. 5. 2019
 • TOMÁŠ Josef, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • MÁŠKOVÁ Veronika, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • VONDROUŠOVÁ Veronika, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • ZAHRADNÍK Jiří, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • DLOUHÁ Kaeřina, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • MACHOVÁ Pavla, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • Změneno dne .

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci