ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - poplatky za studium

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta poplatků za studium: říjen 2019

MACHOVÁ Pavla, den vyvěšení : 3. 10. 2019, den náhradního doručení 17. 10. 2019
RATTAY Jakub, den vyvěšení : 3. 10. 2019, den náhradního doručení 17. 10. 2019
ŠEMBEROVÁ Jana, den vyvěšení : 3. 10. 2019, den náhradního doručení 17. 10. 2019
VÁGNER Jiří, den vyvěšení : 3. 10. 2019, den náhradního doručení 17. 10. 2019

DLOUHÁ Kateřina, den vyvěšení : 2. 10. 2019, den náhradního doručení 16. 10. 2019
DUFKOVÁ Iva, den vyvěšení : 2. 10. 2019, den náhradního doručení 16. 10. 2019
KAMENÍK Vojtěch, den vyvěšení : 2. 10. 2019, den náhradního doručení 16. 10. 2019

 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: květen 2019

 • ČAPKOVÁ Jana, den vyvěšení : 24. 5. 2019, den náhradního doručení 7. 6. 2019
 • RYCHNOVÁ Simona, den vyvěšení : 13. 5. 2019, den náhradního doručení 27. 5. 2019
 • FLEISSIGOVÁ Vendula, den vyvěšení : 3. 5. 2019, den náhradního doručení : 20. 5. 2019
 • JAHODOVÁ Libuše, den vyvěšení : 3. 5. 2019, den náhradního doručení : 20. 5. 2019
 • ROKOS Alexandr, den vyvěšení : 3. 5. 2019, den náhradního doručení : 20. 5. 2019
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: duben 2019

 • BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 25. 4. 2019, den náhradního doručení : 13. 5. 2019
 • WOHLFAHRTOVÁ Markéta, den vyvěšení : 25. 4. 2019, den náhradního doručení : 13. 5. 2019
 • TOMÁŠ Josef, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • MÁŠKOVÁ Veronika, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • VONDROUŠOVÁ Veronika, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • ZAHRADNÍK Jiří, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • DLOUHÁ Kaeřina, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • MACHOVÁ Pavla, den vyvěšení : 26. 4. 2019, den náhradního doručení : 14. 5. 2019
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: březen 2019

 • KOCIÁN Pavel, den vyvěšení : 25. 3. 2019, den náhradního doručení : 8. 4. 2019
 • RATTAY Jakub, den vyvěšení : 25. 3. 2019, den náhradního doručení : 8. 4. 2019
 • ZIML Radek, den vyvěšení : 22. 3. 2019, den náhradního doručení : 5. 4. 2019
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: prosinec 2018

 • DANG Michal, den vyvěšení : 7. 12. 2018, den náhradního doručení : 21. 12. 2018
 • ŠAFRÁNEK Jan, den vyvěšení : 7. 12. 2018, den náhradního doručení : 21. 12. 2018
 • DVOŘÁK David, den vyvěšení : 11. 12. 2018, den náhradního doručení : 25. 12. 2018  (MA-IF)
 • DVOŘÁK David, den vyvěšení : 11. 12. 2018, den náhradního doručení : 25. 12. 2018  (NŠD)
 • JAHODOVÁ Libuše, den vyvěšení : 13. 12. 2018, den náhradního doručení : 2. 1. 2019
 • KÖVÁRYOVÁ Viktória, den vyvěšení : 13. 12. 2018, den náhradního doručení : 2. 1. 2019
 • ZAHRADNÍK Jiří, den vyvěšení : 13. 12. 2018, den náhradního doručení : 2. 1. 2019
 • BICEK Pavel, den vyvěšení : 17. 12. 2018, den náhradního doručení : 3. 1. 2019
 • HOVORKA Jan, den vyvěšení : 17. 12. 2018, den náhradního doručení : 3. 1. 2019
 • STURZ Jiří Bartoloměj, den vyvěšení : 17. 12. 2018, den náhradního doručení : 3. 1. 2019
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: LISTOPAD 2018

 • SEMIGINOVSKÁ Barbora, den vyvěšení : 25. 10. 2018, den náhradního doručení : 8. 11. 2018
 • NOVÁČEK Vladimír, den vyvěšení : 25. 10. 2018, den náhradního doručení : 8. 11. 2018
 • HOFMANOVÁ Tereza, den vyvěšení : 25. 10. 2018, den náhradního doručení : 8. 11. 2018
 • ESAULOVA Polina, den vyvěšení : 25. 10. 2018, den náhradního doručení : 8. 11. 2018E
 • BABORÁKOVÁ Ilona, den vyvěšení : 22. 10. 2018, den náhradního doručení : 5. 11. 2018
 • BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 22. 10. 2018, den náhradního doručení : 5. 11. 2018
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: ŘÍJEN 2018

 • LEJSKOVÁ Martina, den vyvěšení : 24. 9. 2018, den náhradního doručení : 9. 10. 2018
 • KNILLOVÁ Tereza, den vyvěšení : 9. 10. 2018, den náhradního doručení : 23. 10. 2018
 • ŠRÁMKOVÁ Michaela, den vyvěšení : 10. 10. 2018, den náhradního doručení : 24. 10. 2018
 • BUCEK Ondřej, den vyvěšení : 11. 10. 2018, den náhradního doručení : 25. 10. 2018
 • DLOUHÁ Kateřina, den vyvěšení : 12. 10. 2018, den náhradního doručení : 26. 10. 2018
 • MALEC Jan, den vyvěšení : 12. 10. 2018, den náhradního doručení : 26. 10. 2018
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: ČERVENEC 2018

 • PROUSKOVÁ Šárka, den vyvěšení : 31. 7. 2018, den náhradního doručení : 14. 8. 2018
 • VESELÁ Aneta, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018
 • MISTRÍK David, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018
 • ORAWSKÁ Markéta, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018
 • TUMOVÁ Monika, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018
 • ROZKYDAL Jakub, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018
 • Změneno dne .

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci