Nedoručená pošta - poplatky za studium

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta poplatků za studium: srpen 2022

KORVASOVÁ Tereza: 1. 8. 2022, den náhradního doručení: 15. 8. 2022
MÁCHOVÁ Dominka: 3. 8. 2022, den náhradního doručení: 17. 8. 2022
GONCHAROVA Maria: 3. 8. 2022, den náhradního doručení: 17. 8. 2022
ŠULC Jan: 25. 8. 2022, den náhradního doručení: 8. 9. 2022
NOVOTNÝ Martin: 26. 8. 2022, den náhradního doručení: 9. 9. 2022
PAVLÍKOVÁ Nikola 26. 8. 2022, den náhradního doručení: 9. 9. 2022

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: červen 2022

PAVELKOVÁ Veronika: 30. 6. 2022, den náhradního doručení: 18. 7. 2022
ČAPKOVÁ Jana: 1. 6. 2022, den náhradního doručení: 15. 6. 2022
DAVÍDEK Viktor: 1. 6. 2022, den náhradního doručení: 15. 6. 2022
SVAČINA Dominik: 1. 6. 2022, den náhradního doručení: 15. 6. 2022

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: duben 2022

LOCHMAN Adam: 29. 4. 2022, den náhradního doručení: 13. 5. 2022
MÁCHOVÁ Dominika: 29. 4. 2022, den náhradního doručení: 13. 5. 2022
STURZ Jiří Bartoloměj: 28. 4. 2022, den náhradního doručení: 12. 5. 2022
ZELENKOVÁ Linda: 28. 4. 2022, den náhradního doručení: 12. 5. 2022
HUŠEK Martin: 28. 4. 2022, den náhradního doručení: 12. 5. 2022
ANTOŠOVÁ Alina: 28. 4. 2022, den náhradního doručení: 12. 5. 2022
ČÍRTKOVÁ Karolína: 27. 4. 2022, den náhradního doručení: 11. 5. 2022
GONCHAROVA Maria: 27. 4. 2022, den náhradního doručení: 11. 5. 2022
HANOUSKOVÁ Kateřina: 27. 4. 2022, den náhradního doručení: 11. 5. 2022
JEŽEK Roman: 27. 4. 2022, den náhradního doručení: 11. 5. 2022
KUNCLOVÁ Tereza: 27. 4. 2022, den náhradního doručení: 11. 5. 2022
PŘIBYLOVÁ Martina: 27. 4. 2022, den náhradního doručení: 11. 5. 2022
ROSÁKOVÁ Magdalena: 27. 4. 2022, den náhradního doručení: 11. 5. 2022
RŮŽIČKA Jiří: 27. 4. 2022, den náhradního doručení: 11. 5. 2022
SOBOLOVÁ Tereza: 27. 4. 2022, den náhradního doručení: 11. 5. 2022
SPERANZA Peter: 27. 4. 2022, den náhradního doručení: 11. 5. 2022
VLADAŘOVÁ Leona: 27. 4. 2022, den náhradního doručení: 11. 5. 2022
DONOVALOVÁ Karolína: 26. 4. 2022, den náhradního doručení: 10. 5. 2022
MAGAY Olga: 8. 4. 2022, den náhradního doručení: 26. 4. 2022
KOLENSKÝ Ondřej: 11. 4. 2022, den náhradního doručení: 27. 4. 2022
RUCKÁ Pavlína: 11. 4. 2022, den náhradního doručení: 27. 4. 2022

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: listopad 2021

ALEKHINA Lyudmila: 26. 11. 2021, den náhradního doručení: 10. 12. 2021
ČAPKOVÁ Jana: 26. 11. 2021, den náhradního doručení: 10. 12. 2021
VALACHYOVÁ Sára: 26. 11. 2021, den náhradního doručení: 10. 12. 2021
STÁDNÍKOVÁ Lucie: 24. 11. 2021, den náhradního doručení: 8. 12. 2021
DOLEŽALOVÁ Lucie: 3. 11. 2021, den náhradního doručení: 17. 11. 2021
DEDUCHOVÁ Anna: 2. 11. 2021, den náhradního doručení: 16. 11. 2021
KŘIVOHLÁVKOVÁ Tereza: 2. 11. 2021, den náhradního doručení: 16. 11. 2021
NEAGOVÁ Žaneta: 2. 11. 2021, den náhradního doručení: 16. 11. 2021
BANSZELOVÁ Anna: 1. 11. 2021, den náhradního doručení: 15. 11. 2021
KAŠPAROVÁ Lucie: 1. 11. 2021, den náhradního doručení: 15. 11. 2021
KOVÁŘOVÁ Dana: 1. 11. 2021, den náhradního doručení: 15. 11. 2021
NĚMCOVÁ Daniela: 1. 11. 2021, den náhradního doručení: 15. 11. 2021
NOVOTNÝ Daniel: 1. 11. 2021, den náhradního doručení: 15. 11. 2021

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: květen 2021

DANG Michal: 27. 5. 2021, den náhradního doručení: 8. 6. 2021
KAIUKOVA Zhanna: 27. 5. 2021, den náhradního doručení: 8. 6. 2021
NEAGOVÁ Žaneta: 27. 5. 2021, den náhradního doručení: 8. 6. 2021
VALACHYOVÁ Sára: 27. 5. 2021, den náhradního doručení: 8. 6. 2021
NĚMCOVÁ Daniela: 26. 5. 2021, den náhradního doručení: 7. 6. 2021
LUŇÁKOVÁ Sabina: 19. 5. 2021, den náhradního doručení: 2. 6. 2021
KOVÁŘOVÁ Dana: 19. 5. 2021, den náhradního doručení: 2. 6. 2021
ŠOLC Jakub: 17. 5. 2021, den náhradního doručení: 31. 5. 2021
OLAHOVÁ Karolína: 4. 5. 2021, den náhradního doručení: 18. 5. 2021

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: únor 2021

PAVLÍKOVÁ Nikola: 26. 2. 2021, den náhradního doručení: 12. 3. 2021
BASHKOVA Maria: 15. 2. 2021, den náhradního doručení: 1. 3. 2021
KOULA Lukáš: 15. 2. 2021, den náhradního doručení:1. 3. 2021
KUČERA Jan: 15. 2. 2021, den náhradního doručení: 1. 3. 2021
NĚMCOVÁ Daniela: 15. 2. 2021, den náhradního doručení: 1. 3. 2021
STURZ Jiří Batoloměj: 15. 2. 2021, den náhradního doručení:1. 3. 2021

  • Změneno dne .

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci