ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - poplatky za studium

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta poplatků za studium: listopad 2021

STÁDNÍKOVÁ Lucie: 24. 11. 2021, den náhradního doručení: 8. 12. 2021
DOLEŽALOVÁ Lucie: 3. 11. 2021, den náhradního doručení: 17. 11. 2021
DEDUCHOVÁ Anna: 2. 11. 2021, den náhradního doručení: 16. 11. 2021
KŘIVOHLÁVKOVÁ Tereza: 2. 11. 2021, den náhradního doručení: 16. 11. 2021
NEAGOVÁ Žaneta: 2. 11. 2021, den náhradního doručení: 16. 11. 2021
BANSZELOVÁ Anna: 1. 11. 2021, den náhradního doručení: 15. 11. 2021
KAŠPAROVÁ Lucie: 1. 11. 2021, den náhradního doručení: 15. 11. 2021
KOVÁŘOVÁ Dana: 1. 11. 2021, den náhradního doručení: 15. 11. 2021
NĚMCOVÁ Daniela: 1. 11. 2021, den náhradního doručení: 15. 11. 2021
NOVOTNÝ Daniel: 1. 11. 2021, den náhradního doručení: 15. 11. 2021

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: květen 2021

DANG Michal: 27. 5. 2021, den náhradního doručení: 8. 6. 2021
KAIUKOVA Zhanna: 27. 5. 2021, den náhradního doručení: 8. 6. 2021
NEAGOVÁ Žaneta: 27. 5. 2021, den náhradního doručení: 8. 6. 2021
VALACHYOVÁ Sára: 27. 5. 2021, den náhradního doručení: 8. 6. 2021
NĚMCOVÁ Daniela: 26. 5. 2021, den náhradního doručení: 7. 6. 2021
LUŇÁKOVÁ Sabina: 19. 5. 2021, den náhradního doručení: 2. 6. 2021
KOVÁŘOVÁ Dana: 19. 5. 2021, den náhradního doručení: 2. 6. 2021
ŠOLC Jakub: 17. 5. 2021, den náhradního doručení: 31. 5. 2021
OLAHOVÁ Karolína: 4. 5. 2021, den náhradního doručení: 18. 5. 2021

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: únor 2021

PAVLÍKOVÁ Nikola: 26. 2. 2021, den náhradního doručení: 12. 3. 2021
BASHKOVA Maria: 15. 2. 2021, den náhradního doručení: 1. 3. 2021
KOULA Lukáš: 15. 2. 2021, den náhradního doručení:1. 3. 2021
KUČERA Jan: 15. 2. 2021, den náhradního doručení: 1. 3. 2021
NĚMCOVÁ Daniela: 15. 2. 2021, den náhradního doručení: 1. 3. 2021
STURZ Jiří Batoloměj: 15. 2. 2021, den náhradního doručení:1. 3. 2021

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: leden 2021

DANG Michal: 29. 1. 2021, den náhradního doručení: 12. 2. 2021
LAJEROVÁ Hana: 12. 1. 2021, den náhradního doručení: 26. 1. 2021
TOMÁŠ Josef: 12. 1. 2021, den náhradního doručení: 26. 1. 2021
KOPEČEK Tomáš: 12. 1. 2021, den náhradního doručení: 26. 1. 2021
KOUBKOVÁ Eva: 11. 1. 2021, den náhradního doručení: 25. 1. 2021
FASTROVÁ Anna: 8. 1. 2021, den náhradního doručení: 22. 1. 2021

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: červen 2020

BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina: 9. 6. 2020, den náhradního doručení: 23. 6. 2020
ČAPKOVÁ Jana: 9. 6. 2020, den náhradního doručení: 23. 6. 2020
KAIUKOVA Zhanna: 9. 6. 2020, den náhradního doručení: 23. 6. 2020
LEHMDEN Erik: 9. 6. 2020, den náhradního doručení: 23. 6. 2020
FLEISSIGOVÁ Vendula: 5. 6. 2020, den náhradního doručení: 19. 6. 2020
OLIVOVÁ Kateřina: 5. 6. 2020, den náhradního doručení: 19. 6. 2020
POTŮČKOVÁ Sabina: 5. 6. 2020, den náhradního doručení: 19. 6. 2020
ŠOLAROVÁ Michaela: 5. 6. 2020, den náhradního doručení: 19. 6. 2020

  • Změneno dne .

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci