ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - poplatky za studium

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta poplatků za studium: prosinec 2018

 • DANG Michal, den vyvěšení : 7. 12. 2018, den náhradního doručení : 21. 12. 2018
 • ŠAFRÁNEK Jan, den vyvěšení : 7. 12. 2018, den náhradního doručení : 21. 12. 2018
 • DVOŘÁK David, den vyvěšení : 11. 12. 2018, den náhradního doručení : 25. 12. 2018  (MA-IF)
 • DVOŘÁK David, den vyvěšení : 11. 12. 2018, den náhradního doručení : 25. 12. 2018  (NŠD)
 • JAHODOVÁ Libuše, den vyvěšení : 13. 12. 2018, den náhradního doručení : 2. 1. 2019
 • KÖVÁRYOVÁ Viktória, den vyvěšení : 13. 12. 2018, den náhradního doručení : 2. 1. 2019
 • ZAHRADNÍK Jiří, den vyvěšení : 13. 12. 2018, den náhradního doručení : 2. 1. 2019
 • BICEK Pavel, den vyvěšení : 17. 12. 2018, den náhradního doručení : 3. 1. 2019
 • HOVORKA Jan, den vyvěšení : 17. 12. 2018, den náhradního doručení : 3. 1. 2019
 • STURZ Jiří Bartoloměj, den vyvěšení : 17. 12. 2018, den náhradního doručení : 3. 1. 2019
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: LISTOPAD 2018

 • SEMIGINOVSKÁ Barbora, den vyvěšení : 25. 10. 2018, den náhradního doručení : 8. 11. 2018
 • NOVÁČEK Vladimír, den vyvěšení : 25. 10. 2018, den náhradního doručení : 8. 11. 2018
 • HOFMANOVÁ Tereza, den vyvěšení : 25. 10. 2018, den náhradního doručení : 8. 11. 2018
 • ESAULOVA Polina, den vyvěšení : 25. 10. 2018, den náhradního doručení : 8. 11. 2018E
 • BABORÁKOVÁ Ilona, den vyvěšení : 22. 10. 2018, den náhradního doručení : 5. 11. 2018
 • BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 22. 10. 2018, den náhradního doručení : 5. 11. 2018
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: ŘÍJEN 2018

 • LEJSKOVÁ Martina, den vyvěšení : 24. 9. 2018, den náhradního doručení : 9. 10. 2018
 • KNILLOVÁ Tereza, den vyvěšení : 9. 10. 2018, den náhradního doručení : 23. 10. 2018
 • ŠRÁMKOVÁ Michaela, den vyvěšení : 10. 10. 2018, den náhradního doručení : 24. 10. 2018
 • BUCEK Ondřej, den vyvěšení : 11. 10. 2018, den náhradního doručení : 25. 10. 2018
 • DLOUHÁ Kateřina, den vyvěšení : 12. 10. 2018, den náhradního doručení : 26. 10. 2018
 • MALEC Jan, den vyvěšení : 12. 10. 2018, den náhradního doručení : 26. 10. 2018
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: ČERVENEC 2018

 • PROUSKOVÁ Šárka, den vyvěšení : 31. 7. 2018, den náhradního doručení : 14. 8. 2018
 • VESELÁ Aneta, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018
 • MISTRÍK David, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018
 • ORAWSKÁ Markéta, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018
 • TUMOVÁ Monika, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018
 • ROZKYDAL Jakub, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: BŘEZEN 2018

 • KRPATOVÁ Klára, den vyvěšení : 8. 3. 2018, den náhradního doručení : 23. 3. 2018
 • BERKOVÁ Markéta, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018
 • BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení: 10. 4. 2018
 • LEJSKOVÁ Martina, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018
 • OLIVOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018
 • VALKOVÁ Klára, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018
 • BABORÁKOVÁ Ilona, den vyvěšení : 27. 3. 2018, den náhradního doručení : 11. 4.2018
 • MALEC Jan, den vyvěšení : 27. 3. 2018, den náhradního doručení : 11. 4. 2018
 • RATTAY Jakub, den vyvěšení : 27. 3. 2018, den náhradního doručení : 11. 4. 2018
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: ÚNOR 2018

 • POSPÍŠILOVÁ Šárka, den vyvěšení : 8. 2. 2018, den náhradního doručení : 23. 2. 2018
 • RYCHNOVÁ Markéta, den vyvěšení : 23. 2. 2018, den náhradního doručení : 10. 3. 2018
 • DLOUHÁ Kateřina, den vyvěšení : 26. 2. 2018, den náhradního doručení : 13. 3. 2018
 • STOJANOV Daniel, den vyvěšení : 26. 2. 2018, den náhradního doručení : 13. 3. 2018
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Prosinec 2017

 • BABORÁKOVÁ Ilona : den vyvěšení: 18. 12. 2017, den náhradního doručení: 1. 1. 2018
 • DUŠÍKOVÁ Kateřina : den vyvěšení : 18. 12. 2017, den náhradního doručení: 1. 1. 2018
 • VAŠKOVÁ Jana : den vyvěšení : 20. 12. 2017, den náhradního doručení: 3. 1. 2018
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Listopad 2017

 • JAKL Jakub: den vyvěšení: 23. 11. 2017, den náhradního doručení: 7. 12. 2017
 • SYROVÁTKA David : den vyvěšení: 27. 11. 2017, den náhradního doručení: 11. 12. 2017
 • VONDRÁČKOVÁ Martina : den vyvěšení: 27. 11. 2017, den náhradního doručení: 11. 12. 2017
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Říjen 2017

 •  BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina, den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017
 • ČINČUROVÁ Ludmila: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017
 • GRACIASOVÁ Lucie: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017
 • HYKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017
 • KOŠŤÁLOVÁ Petra: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017
 • FRK Vojtěch: den vyvěšení: 4. 10. 2017, den náhradního doručení: 18.10.2017
 • POKORNÁ Aneta: den vyvěšení: 12. 10. 2017, den náhradního doručení: 26.10.2017
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: ZÁŘÍ 2017

 • HANOUSKOVÁ Kristýna: den vyvěšení: 18. 9. 2017, den náhradního doručení: 3. 10. 2017
 • PRŮCHOVÁ Lucie: den vyvěšení: 12. 9. 2017, den náhradního doručení: 26. 9. 2017
 • STOJANOV Daniel: den vyvěšení: 31. 8. 2017, den náhradního doručení: 14. 9. 2017
 • DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 29. 8. 2017, den náhradního doručení: 12. 9. 2017
 • HONCŮ Ondřej: den vyvěšení: 29. 8. 2017, den náhradního doručení: 12. 9. 2017
 • MADĚROVÁ Pavlína: den vyvěšení: 29. 8. 2017, den náhradního doručení: 12. 9. 2017
 • Změneno dne .
Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci