ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - ukončení studia

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta ukončení studia za listopad 2019

DUFKOVÁ Iva: den vyvěšení: 11. 11. 2019, den náhradního doručení: 25. 11. 2019
MLYNKOVÁ Jana: den vyvěšení: 11. 11. 2019, den náhradního doručení: 25. 11. 2019

MACHALOVÁ Renáta: den vyvěšení: 8. 11. 2019, den náhradního doručení: 22. 11. 2019
PEKAŘOVÁ Silvie: den vyvěšení: 8. 11. 2019, den náhradního doručení: 22. 11. 2019
VRANÁ Michaela: den vyvěšení: 8. 11. 2019, den náhradního doručení: 22. 11. 2019

GAVLOVSKAIA Ekaterina: den vyvěšení: 7. 11. 2019, den náhradního doručení: 21. 11. 2019
NGUYEN Ngoc Huyen: den vyvěšení: 7. 11. 2019, den náhradního doručení: 21. 11. 2019
VĚTROVSKÝ Ondřej: den vyvěšení: 7. 11. 2019, den náhradního doručení: 21. 11. 2019

KLIMEŠ Jan: den vyvěšení: 6. 11. 2019, den náhradního doručení: 20. 11. 2019
SCHWARZBACH Martin: den vyvěšení: 6. 11. 2019, den náhradního doručení: 20. 11. 2019

RATTAY Jakub: den vyvěšení: 5. 11. 2019, den náhradního doručení: 19. 11. 2019

HUBÁLKOVÁ Barbora: den vyvěšení: 4. 11. 2019, den náhradního doručení: 18. 11. 2019

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za březen 2019

BICEK Pavel: den vyvěšení: 15. 3. 2019, den náhradního doručení: 29. 3. 2019
MENGEROVÁ Barboral: den vyvěšení: 15. 3. 2019, den náhradního doručení: 29. 3. 2019
NOVÁKOVÁ Markéta: den vyvěšení: 15. 3. 2019, den náhradního doručení: 29. 3. 2019
KÁRNÍKOVÁ Nikola: den vyvěšení: 15. 3. 2019, den náhradního doručení: 29. 3. 2019
ŠUSTÁČKOVÁ Eliška: den vyvěšení: 15. 3. 2019, den náhradního doručení: 29. 3. 2019
MAŤÁTKO Filip: den vyvěšení: 14. 3. 2019, den náhradního doručení: 28. 3. 2019
PYDYCH Petr: den vyvěšení: 14. 3. 2019, den náhradního doručení: 28. 3. 2019
HORČIČKOVÁ Kristýna: den vyvěšení: 13. 3. 2019, den náhradního doručení: 27. 3. 2019
HYNČICOVÁ Petra: den vyvěšení: 13. 3. 2019, den náhradního doručení: 27. 3. 2019
ILINYKH Anna: den vyvěšení: 13. 3. 2019, den náhradního doručení: 27. 3. 2019
KOSTEASOVÁ Diana: den vyvěšení: 13. 3. 2019, den náhradního doručení: 27. 3. 2019
LAKOMÝ Kryštof: den vyvěšení: 13. 3. 2019, den náhradního doručení: 27. 3. 2019
VÁRFALVI Julius: den vyvěšení: 13. 3. 2019, den náhradního doručení: 27. 3. 2019
ZAKRINA Malika: den vyvěšení: 13. 3. 2019, den náhradního doručení: 27. 3. 2019
ZHITENEV Artur: den vyvěšení: 13. 3. 2019, den náhradního doručení: 27. 3. 2019
DOUBKOVÁ Jana: den vyvěšení: 12. 3. 2019, den náhradního doručení: 26. 3. 2019
HRDLIČKA Radek: den vyvěšení: 12. 3. 2019, den náhradního doručení: 26. 3. 2019
KUČEROVÁ Klára: den vyvěšení: 12. 3. 2019, den náhradního doručení: 26. 3. 2019
MARŠÍK Martin: den vyvěšení: 12. 3. 2019, den náhradního doručení: 26. 3. 2019
TICHÝ Jakub: den vyvěšení: 12. 3. 2019, den náhradního doručení: 26. 3. 2019
VÁLKOVÁ Karkéta: den vyvěšení: 12. 3. 2019, den náhradního doručení: 26. 3. 2019
HOVORKA Jan: den vyvěšení: 11. 3. 2019, den náhradního doručení: 22. 3. 2019

  • Změneno dne .

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci