ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - ukončení studia

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta ukončení studia za listopad 2018

SVÁROVSKÝ Václav: den vyvěšení:  13. 11. 2018, den náhradního doručení: 27. 11. 2018
BABORÁKOVÁ Ilona: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
ČERMÁKOVÁ Zuzana: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
FIŠER Dominik: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
HNÍZDOVÁ Nicole: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
HORČIČKOVÁ Nikola: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
HORVÁTHOVÁ Monika: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
KUBÁTOVÁ Barbora: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
LUHAN Petr: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
NOZAROVÁ Jana: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
PEREBYJNISOVÁ Kelly: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
PODRACKÁ Šárka: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
SEMIGINOVSKÁ Barbora: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018
TICHÁČEK Tomáš: den vyvěšení:  12. 11. 2018, den náhradního doručení: 26. 11. 2018

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za říjen 2018

KRÁSNÁ Lucie: den vyvěšení:  25. 10. 2018, den náhradního doručení: 8. 11. 2018
KNILLOVÁ Tereza: den vyvěšení:  25. 10. 2018, den náhradního doručení: 8. 11. 2018
ŠILHAVÁ Lucie: den vyvěšení:  24. 10. 2018, den náhradního doručení: 7. 11. 2018

  • Změneno dne .

Nedoručená pošta ukončení studia za březen 2018

MALÁ Kristýna: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018
ZAKRINA Malika: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018
ŠVARCOVÁ Kamila: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018
KURPITOVÁ Adéla: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018
KŠÍROVÁ Kateřina: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018
SLÍVA Tomáš: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018
HONCŮ Martin: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018
ŠPERLOVÁ Jana: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018
DUDA Štěpán: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018
ŽIŽKOVÁ Michaela: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018
DEMETEROVÁ Dominika: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018
VAŠKOVÁ Jana: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018
FILIPOVSKÁ Denisa: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018
BAREŠOVÁ Veronika: den vyvěšení:  7. 3. 2018, den náhradního doručení: 21. 3. 2018

  • Změneno dne .
Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci