Studijní oddělení

Od 5. 10. 2020 je studijní oddělení do odvolání uzavřené.

Studijní záležitosti řešte emailem nebo telefonicky

Úřední hodiny na děkanátu FP

Čtvrtek

10:00 - 13:00

Jsem prvák a co mám dělat?

Plánované akce

 • Srpen 2020
  Po
  Út
  St
  Čt
  So
  Ne
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
 • Září 2020
  Po
  Út
  St
  Čt
  So
  Ne
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
 • Říjen 2020
  Po
  Út
  St
  Čt
  So
  Ne
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
 • Listopad 2020
  Po
  Út
  St
  Čt
  So
  Ne
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
 • Prosinec 2020
  Po
  Út
  St
  Čt
  So
  Ne
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
 • Leden 2021
  Po
  Út
  St
  Čt
  So
  Ne
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

Nejbližší události:

Aktuality

Pozvánka na 238. zasedání AS FP TUL

| Aktuality AS

V pátek dne 30. 10. 2020 se od 9.00 uskuteční zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je rozšíření akreditace studijního programu Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ o další dvě specializace. Senát ale bude především schvalovat úpravu dvou dokumentů ovlivňujících jeho fungování. Revize jednacího řádu by měla umožnit online jednání i bez speciálního zákona (jehož účinnost končí 31. 12. 2020). Impulsem pro změnu formy voleb na elektronickou byl obdobný.

Jednání proběhne s největší pravděpodoností v online podobě prostřednictvím nástroje Google Meet (odkaz bude doplněn do 28. 10. 2020).

Příkaz děkana 3/2020 z 1. 10. 2020

| Zprávy pro studenty

Na základě článku 7, odst. 4, písm. a) Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci a Opatření rektora Technické univerzity v Liberci ke snížení hranice kreditů pro zápis studentů po prvním roce studia do dalšího akademického rok ze dne 1. 10. 2020 snižuji hranici kreditů pro zápis studentů po prvním roce studia do dalšího akademického roku na 35. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem jeho podpisu děkanem a je vydáván pro zápis do akademického roku 2020/21.

Příkaz děkana 3/2020

Změna termínů voleb do AS FP TUL

| Aktuality AS

Na svém mimořádném zasedání rozhodl akademický senát fakulty o:

 • posunutí termínu pro podávání návrhů kandidátek a kandidátů do 12. 11. 2020 do 15.00;
 • stanovení nového termínu voleb
  • na 24. 11. 2020 od 9.30 do 11.00 na budově G a od 11.45 do 13.15 na budově P a 25. 11. 2020 od 9.30 do 11.00 na budově P a od 11.45 do 13.15 na budově G v případě prezenční formy voleb,
  • na 25. 11. 2020 mezi 10. a 18. hodinou v případě elektronické formy voleb

O formě voleb rozhodne podle aktuální situace volební komise svým usnesením. Vzhledem k tomu, že došlo k posunutí termínu podávání návrhů, tak všechny doposud podané nárvhy zůstávají platné. Návrhy je možné zasílat elektronicky dr. Břehovskému nebo dr. Vernyikovi.

návrh kandidátky/kandidáta původní vyhlášení voleb

COVID19 - informace ze dne 14. 10. 2020

| COVID19

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 s účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hodin je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

 • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotních studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.

Pozvánka na mimořádné 237. zasedání AS FP TUL

| Aktuality AS

Ve středu dne 14. 10. 2020 se od 16.00 uskuteční prostřednictvím nástroje Google Meet mimořádné zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Jednání je svoláno mimořádně z důvodu posunutí termínů týkajících se voleb v důsledku opatření vydaných vládou. Do místnosti je třeba se připojit pomocí školního Google účtu, aby došlo k jednoznačné identifikaci a ověření osoby.

Absolventi naší fakulty - Tomáš Jerje | KFY+KAP

| Naši absolventi
Během studia na FP jsem snil o létání

Tomáš Jerje vystudoval na naší fakultě fyziku a matematiku se zaměřením na vzdělávání a přestože měl učitelství fyziky vážně rád a získal z něj i doktorát (tento rým nebyl úmyslem), nakonec zvítězil jeho dětský sen. I když částečně učí pořád. 

FP TUL na Instagramu

fptul
Od středy 14. října 2020 od 00:00 hodin 👉 ZÁKAZ ubytování na kolejích studentům, kteří mají na území ČR jiné bydliště 👉 S VÝJIMKOU studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost (na FP se to týká studentů prezenčního studia speciální pedagogiky) a studentů reálně vykonávajících prezenční výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách (v tuto chvíli jde o MŠ a popř. školy s dětmi zdravotníků) 👉 TYTO PRAXE jsou tedy od 14. 10. opět povoleny 👉 NA KOLEJÍCH MOHOU ZŮSTAT i ti, kteří jsou v karantene nebo čekají na vysledky testu ••• Kompletní informace na Facebooku FP TUL ••• Rektorát dnes vydá nařízení, ve kterém budou specifikovány podrobnosti (odpuštění platby za ubytování apod.) #staynegative #fptul #tuliberec #harcov
fptul
Milé studentky, milí studenti, jak už víte, vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace je osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole na základě Usnesení vlády České republiky s účinností od 12. 10. 2020 zakázána. Veškerá výuka a konzultace jsou tak možné pouze distanční formou. Jakkoliv je mi to líto a stejně jako mnohým z vás se mi stýská po klasické výuce tváří v tvář, současný stav se v příštích dnech s velkou pravděpodobností nezlepší. Již nyní se ukazuje, že situace v některých nemocnicích, zařízeních sociálních služeb a školách je velmi složitá a vyžaduje externí podporu. Obracím se proto na vás v této souvislosti s prosbou, abyste jako dobrovolníci pomáhali v oblastech, které jsou vám vzhledem ke studiu na naší fakultě blízké, tj. hlídání dětí zdravotníků a dalších vytížených profesí, práce v sociálních službách nebo mateřských školách. Možností je mnoho. Pokud byste byli ochotni tuto činnost vykonávat, pošlete na sebe prosím kontakt (jméno, telefon, místo možného působení) paní Iloně Sovové (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Zprostředkuje vaše spojení s těmi, kteří se na nás s žádostmi o pomoc obracejí. Pokud se rozhodnete „dobrovolničit“ touto formou, informujeme příslušné katedry i jednotlivé vyučující, aby vám umožnili skloubit studium s dobrovolnickou činností. Nemůžete-li se do dobrovolnické činnosti zapojit, případně netroufáte-li si na to, nic se neděje. Přesto můžete svou lidskou solidaritu a sounáležitost prokázat. Je třeba pamatovat na ohrožené nebo izolované skupiny obyvatel. Jistě najdete způsob, jak jim udělat drobnou radost či jak jim pomoci. Ale ani to, že se budete v této době „jen“ chovat zodpovědně a ohleduplně, není málo. Ať bude vaše pomoc jakákoliv, velmi si jí vážím a oceňuji ji a děkuji vám za ni. Všem vám pak přeji, abyste byli zdrávi a těším se na osobní setkávání na půdě naší fakulty v lepších časech. Jan Picek, děkan FP TUL #staynegative #fptul #tuliberec
fptul
⏰ Ještě máte pár dní na podání přihlášky na náš nový bakalářský studijní program Bioinženýrství na @kchtul, který kombinuje biologii, materiální inženýrství, fyziku a další obory. 🔬 Termín pro podání přihlášky jsme prodloužili do 31. 8. 2020 - podrobnosti na webu. Těšíme se na nové tváře v našich laboratořích! 💙 #bioing #bioinženýrství #fptul #studujpodjestedem #tuliberec #technickauniverzita #liberec #chemie #fazika #biologie #novyobor #vejska #prijimacky #prijimacky2020
fptul
#lidizfp doc. RNDr. Jaroslav Mlýnek, CSc. vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky …………. ❗️Oslovujeme, voláme: pane docente ………… ✍🏻 DOTAZNÍK: • Každé ráno vstávám v 6:00. 🐥 • Kdybych byl svým studentem, chodil bych na přednášky. • Dobrý pedagog si najde ke studentům cestu. • Na Liberci mám nejraději hezké okolí. 🌲 • Naposledy mě pobavil rozhovor s malým vnukem. • Moc se o mně neví, že jsem dříve hrával v taneční kapele na trumpetu. 🎺 • Snažím se o to, aby každý předmět, který učím, byl pro studenty srozumitelný. • Na mém vlastním studiu bylo nejhorší zpočátku přivyknout životu v Praze. 🤭 • Moje závěrečná práce byla zaměřena na problematiku numerického řešení diferenciálních rovnic. 🤪 • Na FP TUL se mi líbí dobrá pracovní atmosféra. ……….. ✍🏻 BUĎ, ANEBO: kafe/čaj: kafe ☕️ sport/kniha: kniha 📚 sníh/slunce: slunce ☀️ Ještěd/Jizerky: Ještěd pes/kočka: pes🐕 město/vesnice: vesnice 🏡 sladké/slané: sladké🧁 ………… Specializace: kryptografie a bezpečnost informací ……….. 🤨 Studenti, znáte pana docenta?

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci