Konference

DigiGeo | Liberec 2023

Digitální kompetence se s malou revizí RVP stala další z klíčových kompetencí našeho národního kurikula. I právě připravovaná velká revize ponechá požadavek na budování této kompetence jako složku prolínající se všemi školními předměty.

První ročník konference

  • Vám představí téma digitální kompetence v kontextu českého kurikula.

  • Vám ukáže řadu příkladů dobré pedagogické praxe.
  • Vám nabídne praktické workshopy.
  • Vám umožní setkat se s kolegyněmi a kolegy z praxe i s odborníky z FP TUL.

Přijeďte do Liberce strávit den v kruhu pedagogů základních a středních škol, odborníků na vzdělávání z Technické univerzity v Liberci a dalších zajímavých hostů. Přijeďte si vyměnit své zkušenosti, obnovit dřívější kolegiální kontakty, načerpat novou energii a nápady.

Inovace ve vzdělávání | Liberec 2023

Konference Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů? je dvoudenní, přičemž každý den je zaměřený na konkrétní téma. První den nese podtitul Změny v primárním vzdělávání žáků i jejich učitelů a hlavní část programu tvoří dva kulaté stoly. Druhý den proběhne Závěrečná konference II. ročníku Otevřené výzvy – projektů zaměřených na inovace ve vzdělávání učitelů, součástí konference bude i posterová sekce a networking.

Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické prof. RNDr. Jana Picka, CSc.
Organizuje ji hnutí Otevřeno a Katedra primárního vzdělávání FP TUL u příležitosti 30. výročí založení katedry. 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť