Inspirace z Islandu

| Co se děje na fakultě

V červenci letošního roku se doc. Zágoršek a dr. Drápela z katedry geografie zúčastnili kurzu Geocamp Iceland, který pořádá stejnojmenná organizace na Islandu. Cílem kurzu je další vzdělávání učitelů zeměpisu, a to pomocí aktivit v terénu. Kurz je akreditován americkým National Council for Geographic Education, což garantuje jeho vysokou odbornou kvalitu a zajišťuje jeho oblíbenost mezi americkými učiteli.

V rámci kurzu je kladen důraz více na motivaci a inspiraci než na konkrétní didaktické metody, čímž se odlišuje od podobných kurzů v Česku. Akcentovány jsou však netradiční přístupy ve výuce. V příštím roce by měl být podobný kurz pro učitele pilotně realizován v Česku v rámci projektu GEOCAMP - podporou výuky geologie k aktivnímu občanství, který je financován z fondů EEA Grants.

Na základě inspirací a zkušenostní od islandských parterů přistoupila katedra geografie k revizi a inovaci kurikula pro předměty Základy geologie a Obecná geologie. V rámci inovace chtějí věnovat více prostoru vulkanickým horninám a jejich projevům v krajině. Inovovaná kurikula těchto předmětů jsou již vyučována od akademického roku 2022/2023. Nově je také zařazena čtyřdenní geologická exkurze, která se bude konat v červnu 2023.

Skvělá spolupráce a zkušenost s Islandem ovlivňuje i nově vznikající studijní program v rámci dalšího vzdělávání, kde je zařazena pětidenní exkurze s průřezovými tématy od geologie přes botaniku až k zoologii. Tento nový program má být otevřen v akademickém roce 2023/2024. Věříme, že tento koncept zaujme i české učitele zeměpisu a přírodopisu a že přispěje ke zkvalitnění výuky v oblasti věd o Zemi na českých školách.

IMG 20220710 120630   IMG 20220708 124756

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci