AKTUALITY

Speak-dating: Teď a tady mluvíme všichni dohromady!

Ve středu 24. 4. 2019 od 11.00 do 13.00 hodin si můžete na Univerzitním náměstí před menzou popovídat se studenty ze zahraničí, kteří na TULce studují, a seznamit se s jejich jazykem, kulturou či příběhem. Jednoduše si přisedněte a pár minut si spolu popovídejte - navážete nové kontakty i přátelství. Na místě budou též připraveny materiály k možnostem studia, práce či cestování v EU i mimo ní. Ono "krátké" setkání vám třeba pomůže se rozhodnout a vyjet o prázdninách na zahraniční stáž v rámci Erasmus+, ještě stále jsou volná místa! Akci pořádá Technická univerzita v Liberci, Eurocentrum Liberec a Dům zahraniční spolupráce v rámci Evropského týdne mládeže.

leták

Severní Irsko ve světle brexitových událostí

Katedra geografie FP TUL zve na přednášku Mgr. Hynka Böhma, Ph.D. o postavení Severního Irska a Irské republiky, o možné tzv. "tvrdé" hranici mezi Severním Irskem a ostatními částmi Spojeného království v souvislosti s brexitem. Přednáška se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 16.10 hodin v posluchárně P300 (budova P, Komenského 314/2). Spolupořádá liberecká pobočka České geografické společnosti.

pozvánka

Technologie a vzdělávání v Německu

V úterý 23. 4. 2019 v 8:50 hodin se koná v posluchárně G314 přednáška dr. Julie Kurig (Helmut Schmidt University Hamburg) na téma Technology and Education in Germany. Technika, technologie a jejich role v procesu modernizace a konceptu modernity patří k základním tématům diskuse ve 20. století. Nejinak je tomu v pedagogické oblasti, kdy se ukazuje klíčová role vztahu technologií a vzdělávacích/socializačních konceptů. Dr. Julie Kurig působí v roce 2019 v rámci evropského projektu mobilit jako výzkumná pracovnice na KPP FP TUL.

pozvánka

Volby do Akademického senátu FP TUL

Volby do komory akdemických pracovníků Akademického senátu FP TUL se budou konat 13. a 14. května 2019. Písemné návrhy je nutné podat nejpozději do čtvrtka 2. května 2019 do 14 hodin.

Podle aktuální verze Volebního řádu FP TUL (revize 03) je funkční období příští komory akademických pracovníků zkráceno do konce funkčního období současné komory studentů, tj. do listopadu 2020 (viz čl. 3, odst. 1).

Podrobnější informace o harmonogramu voleb
Formulář návrhu kandidáta do komory akademických pracovníků

Perspektivy vztahů mezi Severní a Jižní Koreou

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 16.10 hodin se koná v učebně P200 (budova P, Komenského ul. 314/2) geograficky laděná přednáška o perspektivách vztahů mezi Jižní a Severní Koreou, kterou prosloví profesorka Ji Eun Seo z Woosuk University v Jincheonu (Jižní Korea), která naši univerzitu navštíví opět po roce. Profesorka Seo se zabývá především mořskou biologií, ekologií a evolucí mechovek. Přednášku pořádá katedra geografie FP TUL a liberecká pobočka České geografické společnosti.

Pozvánka na 223. zasedání AS FP TUL

V pondělí dne 15. 4. 2019 se od 16.10 uskuteční v zasedací místnosti DFP zasedání Akademického senátu FP TUL. Vedle dodatku k přijímacímu řízení pro nově akreditované studijní programy a výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2018 čeká senát diskuse o rozpočtu fakulty na letošní rok. Dále bude senát diskutovat záměr akreditovat další úplně nové studijni programy. Vzhledem ke končícímu funkčnímu období komory akademických pracovníků vyhlásí volby do této části fakultního senátu.

OPTIMÁLNÍ ŘÍZENÍ SYSTÉMU S PARALELNÍ REDUNDANCÍ

V pondělí 8. 4. 2019 od 14.20 hodin se v kabinetu G4-MAT koná další přednáška v rámci matematického semináře KO-MIX. Tématem je optimalizace řízení systému s paralelní redundancí, kdy bude úkolem za dodržení podmínky na určitý společný výkon všech komponent minimalizovat počet výměn komponent na dlouhodobém horizontu. Budou prezentovány základní výsledky v modelu s lineárními závislostmi pro dvě paralelně pracující komponenty s výhledem na zobecnění na n komponent. Přednáší Mgr. Čeněk Jirsák z KAP.
pozvánka

Krajské kolo Geologické olympiády

pondělí 8. 4. 2019 od 8.30 hostí univerzita Krajské kolo Geologické olympiády, které proběhne pod záštitou děkana FP TUL prof. Picka. Kromě testu, poznávání vzorků hornin a minerálů je pro soutěžící připravena také odborná geologická exkurze do vodovodní štoly Bedřichov. Na ty nejlepší čekají zajímavé věcné ceny, vítěz pak bude reprezentovat náš kraj v celostátním kole. Držíme mladým geologům pěsti!
Geologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín, určená žákům základních a studentům středních škol. Chcete-li se i vy o geologii dozvědět něco víc, nahlédněte do Geologická encyklopedie online a seznamte se s více než 2600 geologických pojmů.
Program krajského kola GO 20019

Slovesný vid od 16. století do národního obrození

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 14.20 se v posluchárně P200 koná zajímavá přednáška na téma Vývoj názorů o slovesném vidu od 16. století do národního obrození, kterou na naší fakultě přednese prof. Tilman Berger z filozofické fakulty Univerzity Tübingen (SRN), jeden z nejvýznamnějších německých a světových slavistů a zahraničních bohemistů. Na přednášce budou srovnány údaje v mluvnicích s dnešními poznatky o slovesném vidu a bude ukázáno, jak již tehdy byly zachyceny téměř všechny problémy, jimiž se odborníci zabývají i dnes. Přijďte si prohloubit znalosti českého jazyka v historických souvislostech.
pozvánka

Jarní koncert a výstava prací studentů KPV

úterý 16. 4. 2019 od 16.30 hodin se v univerzitní aule koná prezentace výtvarných prací studentů katedry primárního vzdělávání FP TUL. Výstava představí kresby, malby, grafiky a prostorové práce vzniklé v seminářích studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ a studentů učitelství pro MŠ, pod vedením doc. Šavela, Dr. Škaloudové Puchmajerové, ak. mal. M. Pošarové a Mgr. Coganové. Výstava potrvá do konce dubna. Součástí prezentace výtvarných prací je i Velikonoční koncert, na který všechny srdečně zveme. Hudební produkce vznikla pod vedením Dr. Konvalinkové, MgA. Bubeníčkové, Dr. Prokeše a Mgr. Valkouna. Jako hosté vystoupí děti z mateřské školy Beruška v Liberci pod vedením p. ředitelky Bc. Ladislavy Sehnoutkové. 
pozvánka

28. březen - Den učitelů

V České republice patří již tradičně 28. březen oslavě Dne učitelů, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského - učitele národů. Pracovat ve školství není žádný med, přesto je to práce krásná a tvořivá. Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem pedagogům za jejich zodpovědnou a náročnou práci, kterou pro naše studenty vykonávají. Vězte, že učitel vám rád otevře dveře ke vzdělání, ale vstoupit do nich musíte sami, neb neučíte se pro školu, ale pro život. Milé kolegyně a kolegové, díky vám všem za obětavost a trpělivost, s níž naléváte moudro do hlav studentů. Uchovejte si nadále pevné zdraví na těle i na duchu a rovněž tak neutuchající pedagogický optimismus. Pokud nevíte, proč mají učitelé i žáci školu také rádi, napoví vám citát Eduarda Basse.

Festival Jeden svět - doprovodný program na TUL

V rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět (25. - 31. 3. 2019), jehož partnerem se letos poprvé stala i Technická univerzita, se u nás uskuteční několik doprovodných akcí:
út 26. 3. 2019 v učebně P304 (bud. P) od 14.30 - 16.00 se uskuteční workshop Debatní klub TUL, kde se seznámíte s metodami debatování a debatních soutěží. 
Ve st 27. 3. 2019 v učebně P005 v době 16 - 17.30 proběhne workshop Vzděláváním k aktivnímu občanství, na kterém budou interaktivní formou představeny aktuální projekty k aktivnímu občanství.
Ve čt 28. 3. 2019 v učebně G312 (bud. G) v čase 14.30 - 16 to bude nejprve workshop Učíme s filmem, na kterém bude promítnut film Just Eat It o plýtvání jídlem a environmentálním chování. Po něm bude ukázáno, jak s ním pracovat ve výuce. Na témže místě se uskuteční od 16:30 Panelová diskuze pro veřejnost: Občanský aktivismus v ČR, na které vystoupí VŠ pedagog Arnošt Novák (FHS UK), Veronika Vendlová (Milion chvilek pro demokracii), Ondřej Lánský z KFL TUL.
Více o celém programu festivalu v Liberci naleznete ZDE.

Zajímavé a užitečné strategie pro školskou matematiku

V pořadí již třetí přednáška v rámci cyklu Semináře z didaktiky matematiky se v LS 2018/19 koná v pondělí 25. 3. 2019 od 14:20 hodin v Kabinetu didaktiky matematiky. S tématem Zajímavé a užitečné strategie pro školskou matematiku vystoupí emeritní profesor FP TUL prof. Jan Kopka. Probírány budou např. strategie opakování určitého postupu, která se objevila v matematice už dávno (sčítání, odčítání, násobení a dělení víceciferných čísel) nebo strategie vkládání pomocného prvku, která bude demonstrována kupř. při probírání středových a obvodových úhlů. Srdečně zveme zájemce z praxe, studenty i akademické pracovníky TUL.
pozvánka

Španělský kulturní týden (26. 3. - 4. 4.)

Katedra románských jazyků FP TUL srdečně zve na Španělský kulturní týden. Přichystány jsou celkem čtyři zajímavé akce:
1. Kvíz o hispánské kultuře (út 26. 3. od 18.00 v učebně P005) - týmová soutěž o znalostech z historie, kultury a literatury španělsky mluvících zemí.
2. Fiesta a soutěž v tapas (st 27. 3. od 18.00 v učebně P103) - připravte něco malého k snědku podle vlastní fantazie a pojďte s námi ochutnávat a vybrat nejlepší tapas.
3. Přednáška o Perú (út  2. 4. od 18.00 v učebně P005) - Fernando Rafael Rubio Burga bude povídat o zajímavostech své země.
4. Literární večer v češtině a španělštině (čt 4. 4. od 19.00, kavárna kina Varšava) - autorské čtení básní Gillena Mendikuteho a vyhodnocení soutěže o nejlepší mikropovídku.
Zúčastnit se můžete jako soutěžící i jako diváci. Více o jednotlivých akcích včetně informace o tom, jak se zapojit aktivně, naleznete zde: http://kro.fp.tul.cz/aktuality či v programu níže.
program

Pedagogický den - 15. 4. 2019

Katedra pedagogiky a psychologie FP TUL v rámci ESF projektu Učitelem moderně a odborně pořádá v pondělí 15. 4. 2019 Pedagogický den, který je určen studentům učitelství pro 1. stupeň ZŠ (1. - 5. roč.), pro něž bylo na tento den vyhlášeno děkanské volno. V rámci Pedagogického dne se studenti mohou prostřednictvím workshopů, seminářů a přednášek setkat s odborníky z praxe a blíže se seznámit s problematikou environmentální výchovy, čtenářské gramotnosti, domácího vzdělávání, terapie ve školním prostředí, budování učitelské autority, s činností školní inspekce, pedagogikou Montessori, waldorfskou školou či vzděláváním sociálně vyloučených dětí. Studenti si budou též moci prakticky vyzkoušet tvorbu projektů, výtvarné či hudební dílny.

program sborník anotací

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci