AKTUALITY

Nová tvář ve vedení fakulty

Od 1. února jmenoval děkan prof. Picek nového proděkana pro vědu, výzkum a doktorská studia, doc. Ing. Martina Plešingera, Ph.D.

Tento rodák z Liberce, fanda starých knih a regionální historie, sběratel historických počítacích strojů, působí na katedře matematiky a didaktiky matematiky, kde vyučuje lineární algebru. Jako absolvent Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií působil mj. jako post-doc na fakultě matematiky na ETH v Curychu.  Dále absolvoval stáže na Katolické univerzitě v belgické Lovani a Dánské technické univerzitě v Lyngby. Vloni se s prací na téma „Maticové a tenzorové výpočty. Analýza a aplikace“ úspěšně habilitoval na Technické univerzitě v Ostravě v oboru aplikovaná matematika.

Jako proděkan se bude věnovat aplikování nové metodiky hodnocení výzkumných organizací a podpoře přípravy nových doktorských programů na naší fakultě.

IMG 20190208 144812

Liberecko ve stínu sopek

Ve středu 6. 2. 2019 od 16 hodin v předsálí Auly proběhne vernisáž výstavy o sopkách na Liberecku. Výstava potrvá až do 6. 3. 2019, území Libereckého kraje je tu rozděleno na čtyři vulkanické segmenty – Lužické hory, oblast mezi Českým středohořím a Jizerou, Český ráj a Podkrkonoší. Lákadlem jsou panely s rozšířenou realitou, pomocí kterých si může návštěvník promítnout sopečnou činnost přímo v mobilních telefonech. Na velkoformátové geologické mapě si pak můžete nalézt, kde se sopky v Libereckém kraji vyskytují. Výstava vznikla ve spolupráci Muzea Českého ráje v Turnově, České geologické služby,  předního vulkanologa Mgr. Vladislava Rappricha, Ph.D. a katedry geografie FP TUL.
Pozvánka zde.

Promoce proběhly slavnostně a radostně

Ve čtvrtek 31. ledna odpoledne zakončilo své studium slavnostní promocí celkem 75 absolventů, z toho 38 si může on nynějška psát před své jméno titul bakalář a 37 titul magistr.

Jejich rodiče i pedagogové se spolu s nimi radovali z této velké životní události. Děkan prof. Picek i rektor doc. Brzezina doprovodili úspěšné kolegy do života mnoha moudrými slovy a pěvecký sbor KPV a U3V ozdobil starobylý obřad veselými skladbami.

Milí absolventi, ať se vám v životě daří a myslete vždy v dobrém na svou alma mater, Technickou univerzitu v Liberci, která má pro vás, jak zdůraznil pan rektor, dveře vždy otevřené.

Pokračovat ve čtení

Konference studentské vědecké a umělecké činnosti a SGS FP TUL

Ve středu 30. 1. 2019 od 9 hodin se uskuteční výroční konference studentů a zaměstnanců FP TUL prezentující výsledky studentských výzkumů realizovaných v rámci projektů studentské vědecko-umělecké činnosti a studentské grantové soutěže v roce 2018. Konference se koná v posluchárnách G314 a G315.
Podrobnější program naleznete zde.

Padesát odstínů vulkanické šedi - Island očima geografa

Ve čtvrtek 7. 2. od 16.15 hodin se koná netradiční přednáška o putování po Islandu a vysvětlení tamních geologických dějů. Dozvíte se, jak tuto atraktivní krajinu vnímá geograf, který se jen nekochá přírodními krásami, ale který své okolí neustále s nadhledem analyzuje. Tato popularizačně naučná přednáška, určená studentům i širší veřejnosti, je pořádaná ve spolupráci s libereckou pobočkou České geografické společnosti. Koná se v místnosti P200 (budova P areálu TUL, Komenského 314/2, Liberec-Kristiánov) a přednáší Mgr. Emil Drápela, Ph.D. z katedry geografie FP. 

Konference Geoparky a udržitelný rozvoj regionu

Ve středu 13. 2. se v rámci česko-saského projektu GECON - geologická příhraniční kooperační síť koná v německém Görlitz konference Geoparky a udržitelný rozvoj regionu – přínosy environmentální, ekonomické a sociální. Nad konferencí převzali záštitu saský ministerský předseda Michael Kretschmer a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec. Program bude probíhat v češtině, němčině a polštině. Účast na konferenci je zdarma, počet míst je však omezen. Více informací o programu konference včetně odkazu pro online registraci naleznete zde - http://www.gecon.online/regionalni-konference/.
Pozvánka: PDF

Pozvánka na 221. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek dne 31. 1. 2019 se od 12.30 uskuteční v zasedací místnosti DFP zasedání Akademického senátu FP TUL. Ke schválení je předložena aktualizace Jednacího řádu VR FP TUL a k projednání je předložen záměr jmenovat doc. Plešingera proděkanem pro vědu a doktorská studia. Diskusí projde také upravená verze organizačního řádu a návrh řešení sjednocení funkčního období.

Den otevřených dveří

DOD19 instagram02

9.00 - 11.45 hodin / Aula a předsálí budovy G, 3. patro / Univerzitní nám. 1410/1, Liberec
9.00 - zahájení, prezentace všech kateder fakulty, praktické ukázky bádání či atraktivních výukových metod
9.30 a 10.30 - tvá první univerzitní přednáška alias třicetiminutová informační smršť o fakultě - Co lze u nás studovat?  Jaké jsou možnosti studijních a pracovních stáží v zahraničí? Život pod Ještědem očima studenta. COOL chemické pokusy. Na účastníky čeká i malé překvapení či tombola.

11.30 - 13.00  Doprovodné programy na dislokovaných pracovištích fakulty
Prohlídka laboratoří fyziky a chemie
Prohlídka kateder a studentského klubu
Prohlídka sportovišť TUL na Harcově

Více informací o programu najdeš na: https://www.fp.tul.cz/dod.

Slavnostní promoce absolventů FP

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se bude konat ve čtvrtek 31. 1. 2019 v 15:00 a 17:00 v aule budovy G ve 3. patře, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. Pozvánka bude zveřejněna po ukončení všech státních závěrečných zkoušek. Žádáme všechny absolventy, aby se dostavili na studijní oddělení k vyřízení výstupních formalit.

 

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci