PŘEDPISY A DOKUMENTY

Směrnice a příkazy děkana
2018 - směrnice děkana
2018 - příkazy děkana
Opatření děkana
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dlouhodobý záměr
Koncepční dokument fakulty určující její směřování

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885
ČSOB a.s. Liberec | 279571790/0300

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci