Přijímací řízení na rok 2017/18

Posunutý termín přijímání přihlášek ke studiu na FP TUL

Děkan fakulty vyhověl opakovaným žádostem zájemců o studium na FP TUL a rozhodl o posunutí termínu pro podávání přihlášek ke studiu do 30. 4. 2017. Nový termín se týká všech studijních oborů a všech uchazečů o studium na FP TUL, kteří dosud přihlášku ke studiu nestihli podat. Do nově stanoveného data bude zpřístupněna i elektronická přihláška, všechny další vyhlášené podmínky přijímacího řízení zůstávají v platnosti.

Pozn. Uchazeče o studium oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářský studijní obor v kombinaci s dalším studijním oborem zaměřeným na vzdělávání) upozorňujeme, že talentové zkoušky se konají již 9. 5. 2017.

VÝSLEDKY VOLEB

volby do komory akademických pracovníků AS TUL
volby do komory studentů AS TUL
(10. 4. 2017, 11. 4. 2017)

ico pdf 

oznámení výsledků voleb

 

Pracoviště fakulty

fp-sova

Kontakt

fp-telefon

Generace Y

fp-Generyce-Y

Dětský koutek

fp-deti

Průvodce studenta

fp-otazky

E-learning FP TUL

fp-moodle