Vyhlášení voleb děkana FP TUL

Akademický senát FP TUL vyhlásil na svém 194. zasedání volby děkana FP TUL a schválil následující harmonogram:

  • Lhůta pro přijímání návrhů kandidátů na funkci děkana FP TUL je 8. červen 2015 do 12:00.
    Návrhy se podávají v písemné podobě tajemníkovi AS FP TUL. Návrh musí obsahovat následující - jméno a příjmení kandidáta (včetně titulů a pracoviště), jméno a příjmení navrhujících (včetně jejich pracoviště) a jejich podpisy. Dále musí návrh obsahovat explicitně uvedený souhlas kandidáta na děkana s kandidaturou stvrzený jeho podpisem.
  • Setkání akademické obce FP TUL, na které se představí kandidáti na funkci děkana FP TUL, se uskuteční dne 11. června 2015 od 10:00 (budova G, aula).
  • Zasedání AS FP TUL, na kterém se bude senát usnášet na návrhu na jmenování děkana FP TUL, proběhne dne 18. června od 10:00 (budova G, 4. patro, zasedací místnost DFP).

Návrh kandidáta na funkci děkana FP TUL

doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
předseda AS FP TUL

Pracoviště fakulty

fp-sova

Kontakt

fp-telefon

Generace Y

fp-Generyce-Y

Dětský koutek

fp-deti

Průvodce studenta

fp-otazky

E-learning FP TUL

fp-moodle