Nová kniha jako výsledek mezikatederní spolupráce

| Co se děje na fakultě

Ve středu 19. 10. ovládli prostor Studentského klubu v suterénu budovy P místo studentů akademičtí pracovníci naší fakulty včetně pana děkana a paní proděkanek, aby společně "pokřtili" novou knihu. Publikace vznikla jako výsledek široké mezikatederní spolupráce našich zaměstnanců a dalších spoluautorů zejména z německojazyčných zemí Evropy, ale také např. z africké Keni.

Kniha "Wissenskommunikation unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit" (Znalostní komunikace v podmínkách vícejazyčnosti) byla převážně v německém a v menší míře v anglickém jazyce vydána v nakladatelství Peter Lang. Ochuzeni nebudou ani čeští čtenáři, každá z kapitol má českojazyčné shrnutí - což u vydání mimo ČR nebývá obvyklé. Jejími editory byli germanista Tilo Weber a geograf Hynek Böhm, v knize jsou ale formou dílčích kapitol kromě germanistiky (Weber) a geografie (Böhm, Boháč) zastoupeny i katedry historie (Svoboda) či anglistiky (Vernyik). Název knihy napovídá, že inspirací pro její vznik bylo také multikulturní dědictví v Liberci a celém Trojzemí/Euroregionu Nisa, však také vznikla jako jedna z aktivit mezikatederní výzkumné skupiny Borders and Migration Studies Research Group.

Vydání knihy podpořil také Českoněmecký fond budoucnosti.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci