Umělecká podoba pomníků padlým v 1. světové válce

| Co se děje na fakultě

Katedra historie FP TUL a Krajská vědecká knihovna v Liberci pořádají pro veřejnost v úterý 13. 12. 2022 od 17.00 hodin v Malém sále KVK Liberec (Rumjancevova 1362/1, Liberec, 4. patro) přednášku s názvem Umělecká podoba pomníků padlým v 1. světové válce. Přednáší Anna Habánová, M.A., Ph.D. z katedry historie FP TUL.

Důstojné připomenutí obětí 1. světové války bylo od roku 1915 jedním z programových cílů rakousko-uherského ministerstva kultu a výuky. V následujících letech tak docházelo ke vzniku pietních míst v mnoha podobách od subtilních, jednoduchých objektů opatřených nápisovými deskami po monumentální, architektonicky složitě řešená mauzolea. Řada z nich se dochovala dodnes.

Přednáška je pořádána v rámci cyklu Místa paměti  a bude věnována vybraným existujícím i zmizelým příkladům českých a česko-německých autorů zejména v Libereckém kraji. Vstup zdarma. Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.

pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci