HELLO CZECH REPUBLIC – DOMA V NOVÉ ZEMI JAK PRACOVAT S TÉMATY MIGRACE A IDENTITY

Dne .

Chcete se dozvědět, jak pracovat s tématy uprchlictví, identity, stereotypů či předsudků? Hledáte vhodné metodické materiály?

Workshop je určen především pro studenty učitelství 2. stupně ZŠ a SŠ a studenty mimoškolní pedagogiky a uskuteční se dne
9. 6. 2016 od 9.30 - 16.00h v Krajském úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/ 2A, Liberec (bud. A, 3. poschodí, místnost 326a).

Workshop je ZDARMA.

Více informací naleznete zde

Matematika a druhá světová válka

Dne .

ponorkaJménem liberecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků vás ve spolupráci s katedrami matematiky FP TUL srdečně zveme na přednášku "Matematika a druhá světová válka".

kde: areál Husova TUL, budova G, posluchárna G312
kdy: v pondělí 23. května 2016, v 16 hodin
přednášející: Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.

Pozvánka

Jarní výstava a koncert

Dne .

Katedra primárního vzdělávání pořádá výstavu a koncert jako prezentaci tvůrčích činností studentů za letní semestr 2016. Výtvarné práce vznikly v ateliéru pod vedením doc. Vladimíra Šavela, Dr. Lucrezie Škaloudové Puchmajerové, Ak. Mal. Markéty Pošarové, Mgr. Šárky Coganové a hudební produkce pod vedením Dr. Jany Konvalinkové, MgA. Zuzany Bubeníčkové, Dr. Zbyňka Prokeše, Mgr. Viléma Valkouna a Mgr. Dušana Ševčoviče.
Akce se koná v úterý 24. 5. 2016, v 16.30 hodin v aule budovy G (3. patro) Technické univerzity v Liberci.
Pozvánka