Prodloužené termíny odevzdání BP/DP

Dne .

Studenti, kteří mají podanou žádost na prodloužení termínu odevzdání BP/DP, mohou odevzdat na studijním oddělení FP TUL každý den v době od 8.00 - 12.00 hod.

HELLO CZECH REPUBLIC – DOMA V NOVÉ ZEMI JAK PRACOVAT S TÉMATY MIGRACE A IDENTITY

Dne .

Chcete se dozvědět, jak pracovat s tématy uprchlictví, identity, stereotypů či předsudků? Hledáte vhodné metodické materiály?

Workshop je určen především pro studenty učitelství 2. stupně ZŠ a SŠ a studenty mimoškolní pedagogiky a uskuteční se dne
9. 6. 2016 od 9.30 - 16.00h v Krajském úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/ 2A, Liberec (bud. A, 3. poschodí, místnost 326a).

Workshop je ZDARMA.

Více informací naleznete zde

Matematika a druhá světová válka

Dne .

ponorkaJménem liberecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků vás ve spolupráci s katedrami matematiky FP TUL srdečně zveme na přednášku "Matematika a druhá světová válka".

kde: areál Husova TUL, budova G, posluchárna G312
kdy: v pondělí 23. května 2016, v 16 hodin
přednášející: Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.

Pozvánka