Matematika a druhá světová válka

Dne .

ponorkaJménem liberecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků vás ve spolupráci s katedrami matematiky FP TUL srdečně zveme na přednášku "Matematika a druhá světová válka".

kde: areál Husova TUL, budova G, posluchárna G312
kdy: v pondělí 23. května 2016, v 16 hodin
přednášející: Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.

Pozvánka

Jarní výstava a koncert

Dne .

Katedra primárního vzdělávání pořádá výstavu a koncert jako prezentaci tvůrčích činností studentů za letní semestr 2016. Výtvarné práce vznikly v ateliéru pod vedením doc. Vladimíra Šavela, Dr. Lucrezie Škaloudové Puchmajerové, Ak. Mal. Markéty Pošarové, Mgr. Šárky Coganové a hudební produkce pod vedením Dr. Jany Konvalinkové, MgA. Zuzany Bubeníčkové, Dr. Zbyňka Prokeše, Mgr. Viléma Valkouna a Mgr. Dušana Ševčoviče.
Akce se koná v úterý 24. 5. 2016, v 16.30 hodin v aule budovy G (3. patro) Technické univerzity v Liberci.
Pozvánka

REKTORSKÝ DEN

Dne .

Dne 11. 5. 2016 se uskuteční rektorský den, ve kterém budou Katedrou tělesné výchovy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci nabídnuty sportovní aktivity.

Bližší informace naleznete zde

Testování IQ

Dne .

Mensa ČR ve spolupráci s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci pořádá testování IQ.

Výsledek testu je cennou informací, která může sloužit například při rozhodování o dalším studiu. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.

Testování proběhne dne 18. května 2016 v posluchárně G312 Technické univerzity, Studentská 1401/1, ve třech termínech – v 15h, v 16h a v 17h. Na testování je potřeba se předem přihlásit na testovani.mensa.cz

Studenti a zaměstnanci TUL platí snížený poplatek 150 Kč, ostatní dospělí platí 290 Kč, ostatní děti a studenti 190 Kč. Testování je možné od věku 5 let - mladší 15 let si přinesou písemný souhlas rodičů (formulář je k dispozici u přihlášky).

S sebou propisku, OP, studijní/zaměstnanecký průkaz, děti souhlas s testováním.

Informaci o výsledku považuje Mensa za důvěrnou a dostane ji pouze testovaná osoba POŠTOU.

Letáček