Erasmus+ schůzka

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Dne 11. 11. 2016 se uskuteční od 10:40 do 12:10 hod v posluchárně G 315 (budova G) pro zájemce z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické informační schůzka o zahraničních studijních a pracovních pobytech v rámci programu Erasmus+
pro akademický rok 2017/2018.

pozvánka

GIS day 2016

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Dovolujeme si Vás pozvat na Dny geografických informačních systémů Liberec 2016, které se uskuteční ve dnech 14. - 16. listopadu 2016 v prostorách Technické univerzity v Liberci v budově G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec).

Více informací o akci naleznete na http://www.dnygis.cz

Přelepky na ISIC karty

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Objednané přelepky na ISIC karty si lze vyzvednout na studijním oddělení v úředních hodinách od 7. 11. 2016 do 25. 11. 2016  (nevyzvednuté přelepky budou nabídnuty k prodeji studentům, kteří je neměli objednané).

Volné přelepky na ISIC karty budou k dispozici od 28. 11. 2016.

Mezinárodní vědecká konference - Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Dne 17. října 2016 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze se uskuteční Mezinárodní vědecká konference na téma Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání.

Pořadatelé:

  • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze;
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie

Mezinárodní konference připomene společné úsilí mnoha vychovatelů a zapomenutých pedagogických osobností, které se zasadily o zachování lidské důstojnosti či znovunalezení lidské důstojnosti těch nejzranitelnějších – dětí v tragickém 20. století.

První blok konference analyzuje pojmy humanity ve vybraných pedagogických koncepcích – u J.A. Komenského, v německém filantropismu a v koncepcích reformně pedagogického hnutí. Druhý blok konference je zaměřen na pamětníky a konkrétní svědectví humanity. Se vzpomínkami na výjimečné projevy lidskosti v době, která často lidskost postrádala, vystoupí jak svědci hrůzných událostí druhé světové války, tak doby pozdější.

Program konference

Pozvánka na 205. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

V úterý 11. října 2016 se od 12.30 v zasedací místnosti DFP uskuteční 205. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je schvalování podmínek pro přijetí na příští akademický rok a diskuse k tezím nového jednacího řádu senátu fakulty.

Pozvánka