Pozvánka na 202. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

V pátek 6. května 2016 se od 10.40 v zasedací místnosti DFP uskuteční 202. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je schválení výročních zpráv, rozdělení finančních prostředků a projednání akreditací.

Pozvánka

Vernisáž výstavy - MEZI BARVAMI

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra primárního vzdělávání Vás tímto zve na vernisáž výstavy MEZI BARVAMI, která se uskuteční ve středu 4. 5. 2016 v 16:30 hod. v budově IC Technické univerzity v Liberci (Studentská 2).
Výstavu bude možné shlédnout do 31. 5. 2016.
Pozvánka
                       

Testování IQ

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Mensa ČR ve spolupráci s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci pořádá testování IQ.

Výsledek testu je cennou informací, která může sloužit například při rozhodování o dalším studiu. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.

Testování proběhne dne 18. května 2016 v posluchárně G312 Technické univerzity, Studentská 1401/1, ve třech termínech – v 15h, v 16h a v 17h. Na testování je potřeba se předem přihlásit na testovani.mensa.cz

Studenti a zaměstnanci TUL platí snížený poplatek 150 Kč, ostatní dospělí platí 290 Kč, ostatní děti a studenti 190 Kč. Testování je možné od věku 5 let - mladší 15 let si přinesou písemný souhlas rodičů (formulář je k dispozici u přihlášky).

S sebou propisku, OP, studijní/zaměstnanecký průkaz, děti souhlas s testováním.

Informaci o výsledku považuje Mensa za důvěrnou a dostane ji pouze testovaná osoba POŠTOU.

Letáček

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2016 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

„Každý rok Fulbrightovo stipendium do USA podpoří kolem 8mi studentů, a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně 30 kvalitních přihlášek, má dobrý student značnou šanci na úspěch,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie "degree") nebo pouze jednoroční hostování (kategorie "non-degree"). Nejobvyklejší je kategorie "visiting research student" určená pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny a MBA. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky během studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami (jazykovou zkoušku TOEFL iBT s minimálním skóre 80, případně také test studijních předpokladů GRE).

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu najdete na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia.

V případě jakýchkoli dotazů ke stipendiu se laskavě obraťte na programovou referentku Andreu Semancovou, Komise J. William Fulbrighta, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, tel. 222 718 452, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium

Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu a některé další stipendijní a grantové programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby zájemcům o studium a výzkum v USA, včetně informací o amerických standardizovaných jazykových a přijímacích testech jako je TOEFL, GMAT a GRE.

Komise J .W. Fulbrighta v Praze, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, tel: 222718452

Pozvánka na 201. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

V pátek 8. dubna 2016 se od 10.40 v zasedací místnosti DFP uskuteční 201. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je schválení harmonogramu voleb do komory akademických pracovníků.

Pozvánka

14. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež v Liberci

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Krajská vědecká knihovna ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a Fakultou sociálních věd UK v Praze pořádá 14. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež v Liberci, která se uskuteční 7. a 8. dubna 2016 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, Velký konferenční sál (2. patro).

Pozvánka
Plakát