Aktuality

| Aktuality AS

Proč kandidovat do AS FP TUL

Zajímá vás dění na fakultě a to třeba včetně toho, jaký je rozpočet, jak se nastavují podmínky přijímacího řízení nebo jak bude probíhat volba děkana v příštím roce?

Pak je kandidatura do senátu přesně to, co byste měli zvážit.

Působením v senátu získáte jedinečnou možnost přímého kontaktu s vedením FP TUL, kterému můžete předkládat návrhy různých zlepšení pro život na fakultě, ať už své vlastní nebo svých spolužáků.

Co to znamená v praxi?

| Co se děje na fakultě

Naše fakulta na Noci vědců 2022

Čím přispějí odborníci z našich kateder k této populární akci? Jak si poradí s letošním tématem týkajícím se lidských smyslů? Podívejte se, co nás v pátek večer čeká.

Chcete se dozvědět více?

| Zprávy pro studenty

Děkanské volno 4. 10. 2022 - aktualizováno

Pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů a programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v prezenční formě studia Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci v bloku 7:00 – 12:10 hodin

| Zprávy pro studenty

Přivítání děkana v novém semestru

Milé studentky, milí studenti,
rád bych vás zde na naší fakultě se začátkem akademického roku 2022/2023 co nejsrdečněji přivítal. Zdravím především ty, kteří k nám nastupují do prvního ročníku. Doufám, že jste si léto užili a teď se už těšíte na studium. Věřím, že během něj získáte nové zajímavé poznatky a že si osvojíte užitečné dovednosti. Snažili jsme se přichystat letos pár novinek, které by pro vás měly být užitečné a měly by vám pomoci.

| Co se děje na fakultě

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků FP TUL

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků studijních programů v prezenční formě Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci se konají v úterý 4. 10. 2022 v Aule budovy G areálu TUL (3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) dle harmonogramu postupně v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin. Bližší informace s upřesněním času dle studjního oboru naleznete v příložené pozvánce.

Pozvánka

| Zprávy pro studenty

Děkanské volno 5. 10. 2022

Za účelem aktivní účasti studentů a pedagogů na workshopu „Festival duševního zdraví“  Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci v bloku 8:50 – 14:05 hodin

| Aktuality AS

Doplňovací volby do komory studentů Akademického senátu FP TUL

S ohledem na ukončení mandátu členů AS FP Bc. M. Malé a Bc. V. Konopy vyhlašuje okrsková volební komise pověřená AS FP podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního a jednacího řádu AS TU v Liberci a Volebního a jednacího řádu AS FP TU v Liberci: Doplňovací volby do komory volby do komory studentů AS FP TUL.

| Co se děje na fakultě

Festival duševního zdraví

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky FP TUL připravila mini-konferenci či mini-festival s maximálním zážitkem - setkání s profesionály z oboru, nazvané Festival duševního zdraví pro (budoucí) učitele a učitele učitelů. Bude se konat ve středu 5. 10. 2022 v době 9.00 - 14.00 hodin v budově P areálu TUL (Komenského 314/2, Liberec).

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE - 21. 9. 2022

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 21. 9. 2022 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 
Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

Žádáme všechny absolventy, aby zasílali emailem na studijní oddělení (své studijní referentce) výstupní list a poplatek za šály platili přes e-shop.

Pozvánka

Uzavřené studijní oddělení

05. - 09. 09. 2022         zápisy uchazečů do 1. ročníku
19. - 23. 09. 2022         zpracování SZZ
17. - 31. 10. 2022         zpracování přijímacího řízení a studijní agendy

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci