Rozvrhová akce KAP/ZED pro informatiky

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Rozvrhová akce předmětu KAP/ZED v „sudý“ čtvrtek od 12.30 v letním semestru 2013/2014 je určena pro obor Informatika se zaměřením na vzdělávání. Prosím, aby se studenti tohoto oboru nezapisovali na jinou rozvrhovou akci. Ostatní studenty naopak prosím, aby se nezapisovali na zmíněnou rozvrhovou akci.

Děkuji.
Jan Berki

Omezení přijímacího řízení na vybrané studijní obory

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Vzhledem ke změněné personální situaci na garantujícím pracovišti rozhodl děkan FP TUL dne 9.1.2014 o omezení přijímacího řízení pro AR 2014/2015:

Bakalářské studium

  • Speciální pedagogika předškolního věku – nebude otevřeno
  • Speciální pedagogika pro vychovatele – bude otevřeno pouze v kombinované formě
  • Sociální práce a penitenciární péče - bude otevřeno pouze v kombinované formě

Navazující magisterské studium

  • Speciální pedagogika – bude otevřeno pouze v kombinované formě
  • Sociální práce – bude otevřeno pouze v kombinované formě

Zájemci, kteří již podali přihlášku do výše uvedených studijních oborů, budou v nejbližších dnech kontaktováni studijním oddělením FP TUL s nabídkou převedení přihlášky do kombinované formy studia, případně jiného studijního oboru.

Děkanát FP TUL

Fyzikální seminář o experimentech v CERN

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra fyziky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá v úterý 14. 1. 2014 ve 14:20
seminář k problematice hledání kandidátů temné hmoty - axionů a dalších slabě interagujících částic a výzkumu kvantových vlastností vakua pomocí dvou laserových experimentů v rámci projektu OSQAR v CERN.

Seminář se koná v seminární učebně katedry fyziky (budova C, 1.patro, místnost I/11).
Všichni zájemci (zvláště pak studenti) jsou srdečně zváni.

Pozvánka

Předzápis na LS

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

V příloze naleznete organizační vyhlášku pro provedení upřesňujícího předběžného zápisu na LS 2013/14.

Studijní oddělení nebude provádět žádné změny, vše si studenti provedou v IS STAG sami. 

vyhláška

Výběrové řízení programu Erasmus+ pro mobility zaměstnanců na akademický rok 2014-2015

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Děkanát fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční mobility zaměstnanců – výukové pobyty a školení - na akademický rok 2014/2015.

Vedoucí kateder a katedrální Erasmus koordinátory prosíme o výběr vhodného akademického pracovníka a případného náhradníka. Jména uchazečů o zahraniční mobility společně s uvedením cílové univerzity a předpokládaného období výjezdu (zimní či letní semestr akad. roku 2014/2015) zašlete nejpozději do 17.1.2014 do 12:00 hodin na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Seznam partnerských univerzit

Vyhlášeno výběrové řízení na projekty SGS 2014

Dne . Umístěno v sekci: SGS

Děkan FP TUL vyhlásil nový ročník studentské grantové soutěže FP pro rok 2014. Přihlášky mohou předkládat studenti v doktorských programech FP TUL nebo akademičtí pracovníci FP TUL společně se studenty magosterských studijních programů. Soutěř je hlavně určena pro studenty, kteří by s její pomocí měli najít lepší cestu k odborné vědecké práci. I k tomu poslouží motivace v podobě možnosti získat zajímavé stipendium. Přihlášky je nutné předložit do 10. ledna 2014. Pravidla soutěže jsou na www.fp.tul.cz/sgs2014.

Výběrové řízení na zapůjčení titulu fakultní škola

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

vypisuje výběrové řízení na zapůjčení titulu fakultní škola

Fakultní škola je pracovištěm, na kterém jsou realizovány pedagogické a výchovné praxe studentů FP TUL, zejména tzv. průběžné praxe studentů učitelství, a to pravidelně a každoročně během obou semestrů akademického roku. Předpokládaný podíl učitelů podílejících se na praxích je na fakultní škole alespoň 30%, přičemž praxe jsou garantovány učiteli s alespoň 6letou praxí. Škola dlouhodobě dosahuje dobrých vzdělávacích a výchovných výsledků.

Práva, povinnosti fakultní školy a podmínky spolupráce s FP TUL se řídí Statutem Fakultní školy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Škola, která má zájem spolupracovat s FP TUL a stát se fakultní školou zašle přihlášku nejpozději dne 31. 1. 2014 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nebo:
Technická univerzita v Liberci
Děkanát FP
Voroněžská 13
460 Ol Liberec 1

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:

  1. motivační dopis
  2. stručný popis kvalifikační struktury učitelů
  3. seznam učitelů, kteří by mohli vést průběžné praxe studentů učitelství včetně délky jejich praxe a vyučovaných předmětů

Vyhlášení výběrového řízení v PDF

Přednáška - modulární vzdělávání na SŠ

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

 

Vážení studenti, vážené studentky,

v pondělí 16.12.2013 od 14:20 do 15:55 vystoupí v K416 v rámci předmětu Školní pedagogika 1 (SP1E) Mgr. Ivana Košková, vedoucí učitelka Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, s tématem modulového vzdělávání středoškoláků v oblasti všeobecných i odborných předmětů. Srdečně jsou zváni všichni zájemci z řad studentů i učitelů, které problematika zvyšování prostupnosti středoškolského vzdělávání zajímá. Po vstupní přednášce bude i prostor na diskusi a zodpovězení Vašich dotazů. Těšíme se na Vás.

 

 

Smuteční oznámení

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Zemřel docent Josef Horák

Parte-HorakVe věku nedožitých 69 let zemřel v pozdních hodinách 5. 12. 2013 po dlouhé těžké nemoci pan docent Josef Horák.

Pan Josef Horák se narodil 10. 4. 1945 v Bořeticích na jižní Moravě. Vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a habilitoval se v roce 1998 na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Josef Horák byl významným vědeckým pracovníkem katedry pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci. S naší univerzitou byl pracovně úzce svázán již od roku 1978, kdy nastoupil na tehdejší Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. Od roku 1990 stál aktivně u zrodu Fakulty pedagogické, kde byl v letech 2001-2002 členem Akademického senátu FP, v letech 2003-2007 proděkanem fakulty, členem Vědecké rady Fakulty pedagogické (2002-2007). V letech 1999 – 2006 vedl katedru pedagogiky a psychologie FP TUL.

Josef Horák byl jako docent pedagogiky významnou oporou učitelského vzdělávání na FP TUL, vychoval a vyškolil řadu doktorandů, podpořil významně vědeckou činnost v oblasti pedagogiky a učitelského vzdělávání na jeho domovské katedře.

Josef Horák zemřel po dlouhé vážné nemoci, s níž velmi statečně bojoval od roku 2011. Všichni členové katedry a akademická obec TUL ví, že ztratila vzácného kolegu, přítele, učitele, člověka.

Čest jeho památce!

Parte

Výstava - KOMUNIKACE

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra výchov uměním Pedagogické fakulty univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
zvou Vás a Vaše přátele na výstavu

KOMUNIKACE

Práce studentů z Ústí nad labem a Liberce vzniklé na kurzech výtvarné tvorby
projektu MŠMT
"Výchova uměním jako komunikativní akt v širším sociálním kontextu"

 

Výstava bude zahájena 4. 12. 2013 v 17 hodin v Respiriu budovy „K" TUL, 1.máje 14, Liberec a potrvá do 16. 12. 2013.

Kulturní vystoupení posluchačů a pedagogů KVU PF UJEP a jejich hostů.

 Pozvánka

Den otevřených dveří 2013

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

FPdenOtDveri

Společný program, který začíná v 11 hodin v tělocvičně v Harcově, potrvá cca do 12 hodin. Program bude zahrnovat prezentace o možnostech studia na FP TUL a zástupci fakulty budou během této doby odpovídat na případné dotazy zájemců o studium. Zároveň budou v prostorách před tělocvičnou instalovány stánky jednotlivých pracovišť, přítomní zástupci kateder budou připraveni uchazečům o studium přiblížit „své" obory i pracoviště (do 13 hodin). V případě zájmu návštěvníků DOD umožní studenti FP TUL, kteří s organizací akce pomáhají, návštěvu menzy, koleje či některých fakultních pracovišť.