Omezení přijímacího řízení na vybrané studijní obory

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Vzhledem ke změněné personální situaci na garantujícím pracovišti rozhodl děkan FP TUL dne 9.1.2014 o omezení přijímacího řízení pro AR 2014/2015:

Bakalářské studium

  • Speciální pedagogika předškolního věku – nebude otevřeno
  • Speciální pedagogika pro vychovatele – bude otevřeno pouze v kombinované formě
  • Sociální práce a penitenciární péče - bude otevřeno pouze v kombinované formě

Navazující magisterské studium

  • Speciální pedagogika – bude otevřeno pouze v kombinované formě
  • Sociální práce – bude otevřeno pouze v kombinované formě

Zájemci, kteří již podali přihlášku do výše uvedených studijních oborů, budou v nejbližších dnech kontaktováni studijním oddělením FP TUL s nabídkou převedení přihlášky do kombinované formy studia, případně jiného studijního oboru.

Děkanát FP TUL

Fyzikální seminář o experimentech v CERN

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra fyziky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá v úterý 14. 1. 2014 ve 14:20
seminář k problematice hledání kandidátů temné hmoty - axionů a dalších slabě interagujících částic a výzkumu kvantových vlastností vakua pomocí dvou laserových experimentů v rámci projektu OSQAR v CERN.

Seminář se koná v seminární učebně katedry fyziky (budova C, 1.patro, místnost I/11).
Všichni zájemci (zvláště pak studenti) jsou srdečně zváni.

Pozvánka

Předzápis na LS

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

V příloze naleznete organizační vyhlášku pro provedení upřesňujícího předběžného zápisu na LS 2013/14.

Studijní oddělení nebude provádět žádné změny, vše si studenti provedou v IS STAG sami. 

vyhláška

Výběrové řízení programu Erasmus+ pro mobility zaměstnanců na akademický rok 2014-2015

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Děkanát fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční mobility zaměstnanců – výukové pobyty a školení - na akademický rok 2014/2015.

Vedoucí kateder a katedrální Erasmus koordinátory prosíme o výběr vhodného akademického pracovníka a případného náhradníka. Jména uchazečů o zahraniční mobility společně s uvedením cílové univerzity a předpokládaného období výjezdu (zimní či letní semestr akad. roku 2014/2015) zašlete nejpozději do 17.1.2014 do 12:00 hodin na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Seznam partnerských univerzit

Vyhlášeno výběrové řízení na projekty SGS 2014

Dne . Umístěno v sekci: SGS

Děkan FP TUL vyhlásil nový ročník studentské grantové soutěže FP pro rok 2014. Přihlášky mohou předkládat studenti v doktorských programech FP TUL nebo akademičtí pracovníci FP TUL společně se studenty magosterských studijních programů. Soutěř je hlavně určena pro studenty, kteří by s její pomocí měli najít lepší cestu k odborné vědecké práci. I k tomu poslouží motivace v podobě možnosti získat zajímavé stipendium. Přihlášky je nutné předložit do 10. ledna 2014. Pravidla soutěže jsou na www.fp.tul.cz/sgs2014.

Výběrové řízení na zapůjčení titulu fakultní škola

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

vypisuje výběrové řízení na zapůjčení titulu fakultní škola

Fakultní škola je pracovištěm, na kterém jsou realizovány pedagogické a výchovné praxe studentů FP TUL, zejména tzv. průběžné praxe studentů učitelství, a to pravidelně a každoročně během obou semestrů akademického roku. Předpokládaný podíl učitelů podílejících se na praxích je na fakultní škole alespoň 30%, přičemž praxe jsou garantovány učiteli s alespoň 6letou praxí. Škola dlouhodobě dosahuje dobrých vzdělávacích a výchovných výsledků.

Práva, povinnosti fakultní školy a podmínky spolupráce s FP TUL se řídí Statutem Fakultní školy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Škola, která má zájem spolupracovat s FP TUL a stát se fakultní školou zašle přihlášku nejpozději dne 31. 1. 2014 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nebo:
Technická univerzita v Liberci
Děkanát FP
Voroněžská 13
460 Ol Liberec 1

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:

  1. motivační dopis
  2. stručný popis kvalifikační struktury učitelů
  3. seznam učitelů, kteří by mohli vést průběžné praxe studentů učitelství včetně délky jejich praxe a vyučovaných předmětů

Vyhlášení výběrového řízení v PDF

Přednáška - modulární vzdělávání na SŠ

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

 

Vážení studenti, vážené studentky,

v pondělí 16.12.2013 od 14:20 do 15:55 vystoupí v K416 v rámci předmětu Školní pedagogika 1 (SP1E) Mgr. Ivana Košková, vedoucí učitelka Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, s tématem modulového vzdělávání středoškoláků v oblasti všeobecných i odborných předmětů. Srdečně jsou zváni všichni zájemci z řad studentů i učitelů, které problematika zvyšování prostupnosti středoškolského vzdělávání zajímá. Po vstupní přednášce bude i prostor na diskusi a zodpovězení Vašich dotazů. Těšíme se na Vás.

 

 

Smuteční oznámení

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Zemřel docent Josef Horák

Parte-HorakVe věku nedožitých 69 let zemřel v pozdních hodinách 5. 12. 2013 po dlouhé těžké nemoci pan docent Josef Horák.

Pan Josef Horák se narodil 10. 4. 1945 v Bořeticích na jižní Moravě. Vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a habilitoval se v roce 1998 na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Josef Horák byl významným vědeckým pracovníkem katedry pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci. S naší univerzitou byl pracovně úzce svázán již od roku 1978, kdy nastoupil na tehdejší Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. Od roku 1990 stál aktivně u zrodu Fakulty pedagogické, kde byl v letech 2001-2002 členem Akademického senátu FP, v letech 2003-2007 proděkanem fakulty, členem Vědecké rady Fakulty pedagogické (2002-2007). V letech 1999 – 2006 vedl katedru pedagogiky a psychologie FP TUL.

Josef Horák byl jako docent pedagogiky významnou oporou učitelského vzdělávání na FP TUL, vychoval a vyškolil řadu doktorandů, podpořil významně vědeckou činnost v oblasti pedagogiky a učitelského vzdělávání na jeho domovské katedře.

Josef Horák zemřel po dlouhé vážné nemoci, s níž velmi statečně bojoval od roku 2011. Všichni členové katedry a akademická obec TUL ví, že ztratila vzácného kolegu, přítele, učitele, člověka.

Čest jeho památce!

Parte

Výstava - KOMUNIKACE

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra výchov uměním Pedagogické fakulty univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
zvou Vás a Vaše přátele na výstavu

KOMUNIKACE

Práce studentů z Ústí nad labem a Liberce vzniklé na kurzech výtvarné tvorby
projektu MŠMT
"Výchova uměním jako komunikativní akt v širším sociálním kontextu"

 

Výstava bude zahájena 4. 12. 2013 v 17 hodin v Respiriu budovy „K" TUL, 1.máje 14, Liberec a potrvá do 16. 12. 2013.

Kulturní vystoupení posluchačů a pedagogů KVU PF UJEP a jejich hostů.

 Pozvánka

Den otevřených dveří 2013

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

FPdenOtDveri

Společný program, který začíná v 11 hodin v tělocvičně v Harcově, potrvá cca do 12 hodin. Program bude zahrnovat prezentace o možnostech studia na FP TUL a zástupci fakulty budou během této doby odpovídat na případné dotazy zájemců o studium. Zároveň budou v prostorách před tělocvičnou instalovány stánky jednotlivých pracovišť, přítomní zástupci kateder budou připraveni uchazečům o studium přiblížit „své" obory i pracoviště (do 13 hodin). V případě zájmu návštěvníků DOD umožní studenti FP TUL, kteří s organizací akce pomáhají, návštěvu menzy, koleje či některých fakultních pracovišť.