AKTUALITY

Dvacet let univerzity J. A. Komenského v polském Lešně

Oslavy dvacátého výročí založení univerzity J. A. Komenského v polském Lešně navštívil ve dnech 8.-10. května pan děkan prof. Picek. Smyslem setkání představitelů škol bylo hledání cest k užší spolupráci formou výměnných stáží studentů zejména učitelských studijních programů. Pan děkan v rámci své prezentace představil naši fakultu a vyjádřil podporu možné budoucí spolupráci.

Pokračovat ve čtení

2. kolo přijímacího řízení 2019/20 v Bc. studiijních oborech a vypsaných kombinací oborů v NMgr. studijních programech

FP TUL vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory Aplikovaná fyzika, Aplikovaná geografie, Český jazyk a literatura, Kulturněhistorická a muzeologická studia a navazující magisterské programy Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ (vypsané kombinace oborů). Uzávěrka přhlášek 31. 8. 2019.

Podrobnosti naleznete na úřední desce FP TUL.

Slavnostní promoce absolventů FP

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se bude konat v úterý 11. 6. 2019 v aule budovy G ve 3. patře, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. Pozvánka bude zveřejněna po ukončení všech státních závěrečných zkoušek. Žádáme všechny absolventy, aby se dostavili na studijní oddělení k vyřízení výstupních formalit.

 

Vlaky naděje

Komponovaný program Vlaky naděje, který spojuje přednes příběhů dětí evakuovaných za 2. světové války se sborovým zpěvem, předvedou studenti a pedagogové FP TUL ze sboru Bohemia Chór TUL a sboru Aurea Rosa U3V TUL. Můžete si jej vyslechnout ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 17 hodin v libereckém Památníku obětem šoa (Ruprechtická 385/101) v rámci připomínky památky obětí holocaustu Jom ha-šoa. Program sestavila a nacvičila dr. Konvalinková z KPV spolu s Ch. Muffettem, M.A. z KAJ.

pozvánka

Pedagogika Friedricha Fröbela

V úterý 30. 4. 2019 ve 12.30 hodin se v posluchárně P100 (budova P, Komenského 314/2) koná přednáška o pedagogice Friedricha Fröbela, významného teoretika předškolního vzdělávání, kterou prosloví Dr. Lynn McNair z Edinburgu, zakladatelka MŠ "Cowgate Under 5" a vyučující na Edinburgské univerzitě, Moray House School of Education. Přednáška a následný workshop jsou vhodné zejména pro studenty primárního vzdělávání a učitelství MŠ, pro zájemce z TUL, spolupracujících MŠ i veřejnosti. Přednáška proběhne v anglickém jazyce s překladem.

pozvánka

TRANSPORT MATERIÁLU V PORÉZNÍM PROSTŘEDÍ

V pondělí 29. dubna od 14.20 hodin se v kabinetu G4-MAT (budova G, Univerzitní nám. 1410/1) koná další přednáška v rámci semináře z odborné matematiky. Tématem je tentokrát problematika přepravy materiálu v porézním prostředí, její teoretická analýza a matematické modelování. Na přednášce budou odvozovány bilanční rovnice a řešeny možné komplikace numerického řešení. Přednáší RNDr. Ing. Jan Lamač, Ph.D. z FSV ČVUT Praha.

 

Pozvánka na 224. zasedání AS FP TUL

V čtvrtek dne 2. 5. 2019 se od 12.00 uskuteční v zasedací místnosti DFP zasedání Akademického senátu FP TUL. Jedná se o poslední zasedání senátu v tomto složení. Na svém programu má projednání dvou akreditačních materiálů a diskusi o Centru sportovní medicíny.

Speak-dating: Teď a tady mluvíme všichni dohromady!

Ve středu 24. 4. 2019 od 11.00 do 13.00 hodin si můžete na Univerzitním náměstí před menzou popovídat se studenty ze zahraničí, kteří na TULce studují, a seznamit se s jejich jazykem, kulturou či příběhem. Jednoduše si přisedněte a pár minut si spolu popovídejte - navážete nové kontakty i přátelství. Na místě budou též připraveny materiály k možnostem studia, práce či cestování v EU i mimo ní. Ono "krátké" setkání vám třeba pomůže se rozhodnout a vyjet o prázdninách na zahraniční stáž v rámci Erasmus+, ještě stále jsou volná místa! Akci pořádá Technická univerzita v Liberci, Eurocentrum Liberec a Dům zahraniční spolupráce v rámci Evropského týdne mládeže.

leták

Severní Irsko ve světle brexitových událostí

Katedra geografie FP TUL zve na přednášku Mgr. Hynka Böhma, Ph.D. o postavení Severního Irska a Irské republiky, o možné tzv. "tvrdé" hranici mezi Severním Irskem a ostatními částmi Spojeného království v souvislosti s brexitem. Přednáška se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 16.10 hodin v posluchárně P300 (budova P, Komenského 314/2). Spolupořádá liberecká pobočka České geografické společnosti.

pozvánka

Technologie a vzdělávání v Německu

V úterý 23. 4. 2019 v 8:50 hodin se koná v posluchárně G314 přednáška dr. Julie Kurig (Helmut Schmidt University Hamburg) na téma Technology and Education in Germany. Technika, technologie a jejich role v procesu modernizace a konceptu modernity patří k základním tématům diskuse ve 20. století. Nejinak je tomu v pedagogické oblasti, kdy se ukazuje klíčová role vztahu technologií a vzdělávacích/socializačních konceptů. Dr. Julie Kurig působí v roce 2019 v rámci evropského projektu mobilit jako výzkumná pracovnice na KPP FP TUL.

pozvánka

Volby do Akademického senátu FP TUL

Volby do komory akdemických pracovníků Akademického senátu FP TUL se budou konat 13. a 14. května 2019. Písemné návrhy je nutné podat nejpozději do čtvrtka 2. května 2019 do 14 hodin.

Podle aktuální verze Volebního řádu FP TUL (revize 03) je funkční období příští komory akademických pracovníků zkráceno do konce funkčního období současné komory studentů, tj. do listopadu 2020 (viz čl. 3, odst. 1).

Podrobnější informace o harmonogramu voleb
Formulář návrhu kandidáta do komory akademických pracovníků

Perspektivy vztahů mezi Severní a Jižní Koreou

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 16.10 hodin se koná v učebně P200 (budova P, Komenského ul. 314/2) geograficky laděná přednáška o perspektivách vztahů mezi Jižní a Severní Koreou, kterou prosloví profesorka Ji Eun Seo z Woosuk University v Jincheonu (Jižní Korea), která naši univerzitu navštíví opět po roce. Profesorka Seo se zabývá především mořskou biologií, ekologií a evolucí mechovek. Přednášku pořádá katedra geografie FP TUL a liberecká pobočka České geografické společnosti.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci