ÚŘEDNÍ DESKA

Výběrová řízení

Jmenování komise ze dne 20. 11. 2015 na KSS

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které bylo vyhlášeno dne 12. 10. 2015.

komise

 

Jmenování výběrové komise 15. 9. 2015

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 28. 7. 2015.

jmenování

Rozhodnutí děkana z výběrového řízení na katedru anglického jazyka 15. 7. 2015

Zprávy z jednání výběrové komise o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci ze dne 15. 7. 2015 vydává děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci toto rozhodnutí jako výsledek výběrového řízení, které vyhlásil dne 20. 5. 2015. na místo: odborný asistent, lektor – rodilý mluvčí pro anglický jazyk pro katedru anglického jazyka.

rozhodnutí

Jmenování výběrové komise 15. 7. 2015

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 20. 5. 2015.

jmenování

Jmenování výběrové komise 13. 7. 2015

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 19. 5. 2015. Výběrové řízení proběhne analýzou zaslaných materiálů.

jmenování

Jmenování výběrové komise 17.6.2015

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení,
které jsem vyhlásil dne 30. 4. 2015

jmenovací dekret

Jmenování výběrové komise

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 30. 4. 2015

jmenovací dekret

Rozhodnutí o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci na základě výběrového řízení

V souladu s §77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, a podle čl. 2 odst. 9 Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci a na základě Zprávy z jednání výběrové komise o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci ze dne 6. 1. 2015 vydává děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci toto rozhodnutí jako výsledek výběrového řízení, které vyhlásil dne 13. 2. 2015. na místo: odborný asistent s vědeckou hodností na katedru chemie.

Rozhodnutí

Jmenované výběrové komise

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 6.1.2015.

jmenování

Zrušení rozhodnutí

Zrušení rozhodnutí č.j.: TUL – 14/5815/049906 ze dne 2. 12. 2014 o obsazení míst akademických pracovníků.

rozhodnutí

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci