Skip to main content

Co studovat na FP?

FP – fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – je nejen fakulta s dlouhým názvem, ale i s bohatou nabídkou studijních příležitostí:

  • studovat u nás můžete v programech bakalářských, magisterských i doktorských,
  • vybírat můžete z programů směřujících do vzdělávání (můžete se stát učitelem/učitelkou) a pedagogiky (můžete se stát pedagogem/pedagožkou volného času), ale i do oblastí  neučitelských a nepedagogických,
  • můžete u nás využít své nadání pro jazyky, humanitní či přírodní vědy,
  • vybrat si můžete kombinaci dvou programů či specializací (v případě, že směřujete k povolání učitelky a učitele), nebo jediný program (pokud se rozhodnete studovat neučitelský program),
  • studium si můžete přizpůsobit svým časovým možnostem volbou prezenční či kombinované formy. Ta má prvky prezenčního i dálkového studia a specifika kombinovaného studia (jak probíhá výuka a pro koho je to ta správná volba) najdete u představení studijních programů níže.

Málokterá fakulta dokáže svým studentkám a studentům nabídnout tak různorodou a kvalitní nabídku oblastí vzdělávání. Pestrost námi pěstovaných oborů chápeme jako výhodu. A nabízíme vám, abyste ji využili k naplnění svých vlastních představ o vysokoškolském vzdělání a uplatnění v praxi.

Na této stránce naleznete celou studijní nabídku naší fakulty. Chopte se své příležitosti a vyberte si ten pravý program!

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium
bakalářský studijní program
bakalářský studijní program s navazujícím magisterským
navazující magisterský program
magisterský studijní program
doktorský studijní program
prezenční forma studia
kombinovaná forma studia
kombinovaná i prezenční forma studia
A index označení studijního programu
A přidružený studijní program v prezenční formě (pro tzv. dvouobory vzdělávání nebo učitelství)
A přidružený studijní program v kombinované formě (pro tzv. dvouobory vzdělávání nebo učitelství)
standardní doba studia jsou 2 roky
standardní doba studia jsou 3 roky
standardní doba studia jsou 4 roky
standardní doba studia je 5 let
studium jediného vybraného programu
studium vybrané kombinace programů
studium vybrané kombinace programů (maior-minor)
studium vybrané kombinace specializace
Přijetí s přijímací zkouškou
Přijetí bez přijímací zkoušky
Očekávaný příjem příhlášek
Příjem přihlášek je ukončen
Studijní program neotevřen