Setkávání s filosofií a společenskými vědami

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra filosofie si Vás dovoluje pozvat na cyklus pravidelných přednášek, které se uskuteční v přednáškovém sále Univerzitní knihovny, budova H , vždy od 18:00.

27.02.2014 - Některé otázky rytmologie

03.04.2014 - Postmodernismus, kapitalismus a svoboda

15.05.2014 - Postkoloniální myšlení v Latinské Americe
                    Bolívie:vzestup indigenní politiky a vláda Evo Moralese

Přednášky jsou určeny pro akademickou obec a zájemce z řad širší veřejnosti.

Více informací

TEACHING FOR TOMORROW, the 9th International and 13th National ATECR Conference

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Liberec, 19 – 20 September 2014

The Conference will be hosted by the English Department of the Faculty of Science, Humanities and Education and will offer a varied programme of talks, workshops, research-oriented presentations and poster sessions intended for teachers in primary, secondary and tertiary education. We invite experienced, less experienced and native speaker teachers and anyone involved in ELT from our country and abroad to give presentations, preferably on one of the following topics: ELT Methodology, Teacher Education, Literature and Cultural Studies, Language and Linguistics, Testing and Assessment, ESP and ICT in ELT.   A major resources exhibition will be open throughout the Conference. A number of distinguished plenary speakers are expected to attend the Conference.

More information

2. ročník konference DidactIG 2014

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Mezinárodní konference DidactIG (podpořená v rámci klíčové aktivity 5) se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky a Geoinformatiky. Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT, informatika a geoinformatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

Datum a místo konference: 3. až 5. února 2014 v Liberci

Podrobné informace o konferenci zde

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA PRO PŘÍŠTÍ GENERACE

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

v úterý 21. ledna 2014 od 14. do 17. hodin v malém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. 

Seminář je určen zastupitelům kraje, měst a obcí, školským úředníkům, ředitelům škol a odborníkům. Na programu bude prezentace a diskuse různých možností podpory škol ze strany zřizovatelů i dalších subjektů, možností zkvalitňování vzdělávacího systému a zvyšování školní úspěšnosti. 

Pozvánka v PDF

Rozvrhová akce KAP/ZED pro informatiky

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Rozvrhová akce předmětu KAP/ZED v „sudý“ čtvrtek od 12.30 v letním semestru 2013/2014 je určena pro obor Informatika se zaměřením na vzdělávání. Prosím, aby se studenti tohoto oboru nezapisovali na jinou rozvrhovou akci. Ostatní studenty naopak prosím, aby se nezapisovali na zmíněnou rozvrhovou akci.

Děkuji.
Jan Berki

Omezení přijímacího řízení na vybrané studijní obory

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Vzhledem ke změněné personální situaci na garantujícím pracovišti rozhodl děkan FP TUL dne 9.1.2014 o omezení přijímacího řízení pro AR 2014/2015:

Bakalářské studium

  • Speciální pedagogika předškolního věku – nebude otevřeno
  • Speciální pedagogika pro vychovatele – bude otevřeno pouze v kombinované formě
  • Sociální práce a penitenciární péče - bude otevřeno pouze v kombinované formě

Navazující magisterské studium

  • Speciální pedagogika – bude otevřeno pouze v kombinované formě
  • Sociální práce – bude otevřeno pouze v kombinované formě

Zájemci, kteří již podali přihlášku do výše uvedených studijních oborů, budou v nejbližších dnech kontaktováni studijním oddělením FP TUL s nabídkou převedení přihlášky do kombinované formy studia, případně jiného studijního oboru.

Děkanát FP TUL

Fyzikální seminář o experimentech v CERN

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra fyziky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá v úterý 14. 1. 2014 ve 14:20
seminář k problematice hledání kandidátů temné hmoty - axionů a dalších slabě interagujících částic a výzkumu kvantových vlastností vakua pomocí dvou laserových experimentů v rámci projektu OSQAR v CERN.

Seminář se koná v seminární učebně katedry fyziky (budova C, 1.patro, místnost I/11).
Všichni zájemci (zvláště pak studenti) jsou srdečně zváni.

Pozvánka

Předzápis na LS

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

V příloze naleznete organizační vyhlášku pro provedení upřesňujícího předběžného zápisu na LS 2013/14.

Studijní oddělení nebude provádět žádné změny, vše si studenti provedou v IS STAG sami. 

vyhláška