Skip to main content

Ocenění děkana FP TUL 2022

Za výjimečný počin v pedagogické činnosti a za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti

Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.

Ocenění za výjimečný počin v pedagogické činnosti

Kateřina Portmann získala ocenění za organizaci populárních aktivit pro studující, které mají přesah do veřejného prostoru města Liberce. Ve spolupráci s ÚSTR, Židovskou obcí Liberec a Klášterem Hejnice uspořádala workshop „Místa paměti“ – po stopách bývalých libereckých občanů, spojený s vernisáží výstavy Počátky teroru a s položením tzv. Stolpersteine. Studující se připojili k pietnímu aktu Jom ha-šo'a, účastnili se odborných konferencí a připravili pro veřejnost několik naučných vycházek po libereckých místech paměti.

Dr. phil. habil. Mgr. Pavel Novotný, Ph.D.

Ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti

Pavel Novotný získal ocenění za uvedené literární počiny. Byl nominován na Cenu Otokara Fischera a následně odměněn čestným uznáním poroty za knihu Akustische Literatur, která vyšla v roce 2020 v Německu. Za knihu Zápisky z garsonky získal v roce 2021 cenu Magnesia Litera, cenu časopisu Tvar (společně s knihou Dědek) a také Cenu Libereckého kraje.

Online pedagog FP TUL 2021

Ocenění děkana FP TUL za nadstandardní pedagogické působení v době nařízené distanční výuky

Cílem ocenění je podpořit vyučující, kteří jsou ve své pedagogické činnosti kreativní, inovativní, věnují se přípravě výuky, výuce nebo studentům nad rámec běžných povinností, a vyjádřit jim tak uznání celé pedagogické komunity FP TUL.

Nicola S. Karásková, M.A., PGCE, Dip. RSA, LTCL DipTESOL

I consider it an immense privilege to be able to teach at the TUL’s Faculty of Education, where I not only familiarise students with Phonetics and Phonology but I also strive to provide a model for the art of teaching. I don’t claim any originality. My approach is that of the Father of Modern Education, John Amos Comenius. I show students the Invitation in Orbis Sensualium Pictus and invite them to “come and learn to be wise”, that is to “understand rightly, to do rightly, to speak out rightly, all that are necessary.” I promise “by God’s help” to guide them through everything. With their consent, we begin a wonderful journey together.

Mgr. Michaela Kotenová

Mgr. Michaela Kotenová působí jako oborová didaktička na KCL FP TUL, zároveň učí češtinu na Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou, a tak má úzký kontakt se školním terénem. Angažuje se v oblasti profesní podpory a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je zastáncem otevřeného vztahu mezi studenty a pedagogem, který plní roli průvodce na cestě za vzděláním. Vstřícnost, komunikace, (sebe)reflexe, vzájemná inspirace a sdílení příkladů dobré praxe (třeba s využíváním digitálních výukových nástrojů) se jí nejen při distanční výuce osvědčily.

PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.

Věra Vykoukalová je dlouholetou členkou katedry primárního vzdělávání. Je vyučující lingvistických předmětů, ve své disertační práci zpracovávala téma Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím specificky zaměřených úloh. Kromě výuky je manažerkou programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Do její výuky prolíná osobní zájem o stolní a společenské hry.

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky