Představujeme fakultu

Jsme živou fakultou

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická je největší ze sedmi fakult Technické univerzity v Liberci. V současnosti u nás studuje více jak 2 tisíce studentů ve 24 studijních programech. Naši absolventi jsou bakaláři, magistři i doktoři, kteří učí v mateřských, základních i středních školách nebo jsou odborníky v dalších pedagogických, humanitních a přírodovědných oborech.

Nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů stále modernizujeme. Ve výuce využíváme exkurze, hry, dramatizaci. Většina předmětů je doplněna elektronickými studijními materiály. Studenti mohou absolvovat část studia v zahraničí. Zakládáme si na vysoké úrovni výuky, propojení na praxi a spolupráci se školamim, úřady i průmyslovými firmami, které jsou potenciálními zaměstnanci našich absolventů. Závěrečné práce našich studentů jsou prakticky orientované a získaly množství cen.

Staráme se o pohodu studentů i zaměstnanců. Máme vlastní dětský koutek, který pohlídá předškolní děti. V areálu Husova je menza, studentský klub a mateřská školka ŠkaTULka, která podporuje dětskou zvídavost pomocí Montessori pedagogiky.

Současný počet studentů se pohybuje kolem 3 tisíc. Vzdělávají se v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech členěných do více než čtyřiceti studijních oborů a v programech celoživotního vzdělávání.

S námi se neztratíte v životě ani na fakultě

Řešíme řadu výzkumných projektů týkajích se efektivního vzdělávání, chytrých materiálů, udržitelných technologií, bezpečného života a zdraví. Studenti se v rámci soutěží přímo účastní výzkumu. V roce 2016 jsme řešili 40 projektů studentské grantové soutěže a soutěže vědecké a umělecké činnosti podpořené více naž 3 000 000 korun.

Stejně jako George Lucas jsme přesvědčení, že: „učitelství je nejdůležitější lidské povolání.“

Fakulta v číslech

Studuje u nás více jak 2 tisíce studentů, 1 400 v bakalářských, 600 v magisterských a 10 v doktorských studijních programech. Není to moc, ani málo, zkrátka akorát na to, abyste se u nás naztratili.

Vyučujeme 2 577 předmětů od akademického psaní, archivnictví, astronomie, bridže, deskových her, GIS, go, jógy, kurzu jachtingu, malby, latiny, po výživu člověka a zimní výcvikový kurz. Určitě si vyberete.

Na 15 katedrách pracuje 212 lidí, 12 profesorů, 28 docentů, 113 odborných asistentů a 22 asistentů, kteří se starají o to, aby si naši studenti odnesli něco do života.

Podívejte se na naši nabídku studia učitelských i neučitelských oborů.

++++ studia na FP TUL

ubytování na moderních kolejích, které je zpravidla možno nabídnout všem zájemcům 

kompaktnost univerzitního areálu - dobrá dostupnost mezi jednotlivými součástmi jako jsou: budovy FP, koleje, menzy, Univerzitní a Krajská vědecká knihovna

nadstandardně vybavené sportoviště přístupné nejen studentům tělesné výchovy

prostředí, které ocení jak milovníci přírody a sportu, tak i příznivci kultury

Učebny, laboratoře a zázemí pro studenty

Sídlíme v jedné nové a dvou nedávno rekonstruovaných budovách. Studenti využívají moderně vybavené přednáškové sály, jazykové učebny, hudební a výtvarné ateliéry i počítačové laboratoře. Máme specializované laboratoře pro výzkum nanomateriálů, piezoelektřiny, optických vlastností i sportovního výkonu. Všechny veřejné prostory a velké učebny mají WiFi pokrytí.
V areálu je menza a studentský klub. Naše koleje jsou vyhlášené. Získaly titul Excelent kolej roku: 2011, 2013 a 2014, pokoje mají Internet, v areálu jsou kluby, kulečník, posilovna, sauna, stadion, tělocvičny. Přírodu Jizerských hor máte na dosah.

Jsme fakulta bohaté současnosti, ale i úctyhodné historie

Vzdělávání učitelů v Liberci má více než dvousetletou tradici. Učitelé se zde systematicky připravovali již od roku 1779 v tzv. preparandách a 16. září 1892 byl ve škole na Keilově vrchu slavnostně otevřen první ročník Učitelského ústavu. Po válce bylo zřízeno nejprve Pedagogické gymnázium, pak Pedagogická škola a v roce 1959 Pedagogický institut, který byl ale záhy zrušen poté, co Pedagogický institut v Ústí nad Labem dosáhl přeměny na Pedagogickou fakultu. Poslední promoce absolventů se konaly v divadle 26. června 1966. Založením Fakulty pedagogické jako součásti Technické univerzity v Liberci (původně VŠST) v roce 1990 se tradice vzdělávání učitelů v Liberci obnovila a navíc se v naší republice netradičně, ale velice účinně skloubily univerzitní formy a obsah vzdělávání s technickými studijními obory a vyučovacími postupy.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci