Skip to main content

Představujeme fakultu

Jsme živou fakultou

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická je největší ze sedmi fakult Technické univerzity v Liberci. V současnosti u nás studuje více jak 2 tisíce studentek a studentů ve 31 studijních programech. Naše absolventky a naši absolventi mají bakalářské, magisterské i doktorské tituly, učí v mateřských, základních i středních školách nebo jsou odbornicemi a odborníky v dalších pedagogických, humanitních a přírodovědných oborech.

Nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů stále modernizujeme. Ve výuce využíváme exkurze, hry, dramatizaci. Většina předmětů je doplněna elektronickými studijními materiály. Studentky a studenti mohou absolvovat část studia v zahraničí. Zakládáme si na vysoké úrovni výuky, propojení na praxi a spolupráci se školami, úřady i průmyslovými firmami, které jsou potenciálními zaměstnanci našich absolventek a absolventů. Závěrečné práce  jsou prakticky orientované a získaly množství cen.

Staráme se o pohodu u nás studujících i zaměstnaných. Máme vlastní dětský koutek, který pohlídá předškolní děti. V areálu Husova je menza, studentský klub a mateřská školka ŠkaTULka, která podporuje dětskou zvídavost pomocí Montessori pedagogiky.

Současný počet studujících je více než 2 100. Vzdělávají se v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech členěných do více než čtyřiceti studijních oborů a v programech celoživotního vzdělávání.

S námi se neztratíte v životě ani na fakultě

Řešíme řadu výzkumných projektů týkajících se efektivního vzdělávání, chytrých materiálů, udržitelných technologií, bezpečného života a zdraví. Studentky a studenti se v rámci soutěží přímo účastní výzkumu. V roce 2021 jsme řešili 17 projektů studentské grantové soutěže a soutěže vědecké a umělecké činnosti podpořené více naž 2 300 000 korun.

Stejně jako George Lucas jsme přesvědčení, že: „učitelství je nejdůležitější lidské povolání.“

Fakulta v číslech

Studuje u nás více jak 2 tisíce lidí, 1 600 v bakalářských, 550 v magisterských a 6 v doktorských studijních programech. Není to moc, ani málo, zkrátka akorát na to, abyste se u nás naztratili.

Vyučujeme 2 577 předmětů od akademického psaní, archivnictví, astronomie, bridže, deskových her, GIS, go, jógy, kurzu jachtingu, malby, latiny, po výživu člověka a zimní výcvikový kurz. Určitě si vyberete.

Na 16 katedrách pracuje 210 lidí, 7 profesorek/profesorů, 33 docentek/docentů, 119 odborných asistentů/odborných asistentek a 17 asistentek/asistentů a 15 lektorek/lektorů, kteří se starají o to, aby si naši studující odnesli něco do života.

Podívejte se na naši nabídku studia učitelských i neučitelských oborů.

++++ studia na FP TUL

ubytování na moderních kolejích, které je zpravidla možno nabídnout všem zájemcům 

kompaktnost univerzitního areálu - dobrá dostupnost mezi jednotlivými součástmi jako jsou: budovy FP, koleje, menzy, Univerzitní a Krajská vědecká knihovna

nadstandardně vybavené sportoviště přístupné nejen studentům tělesné výchovy

prostředí, které ocení jak ti, kdo milují přírodu a sport, tak i příznivkyně a příznivci kultury

Učebny, laboratoře a zázemí pro studenty

Sídlíme v jedné nové a dvou nedávno rekonstruovaných budovách. Studující využívají moderně vybavené přednáškové sály, jazykové učebny, hudební a výtvarné ateliéry i počítačové laboratoře. Máme specializované laboratoře pro výzkum nanomateriálů, piezoelektřiny, optických vlastností i sportovního výkonu. Všechny veřejné prostory a velké učebny mají WiFi pokrytí.
V areálu je menza a studentský klub. Naše koleje jsou vyhlášené. Získaly titul Excelent kolej roku: 2011, 2013 a 2014, pokoje mají Internet, v areálu jsou kluby, kulečník, posilovna, sauna, stadion, tělocvičny. Přírodu Jizerských hor máte na dosah.

Jsme fakulta bohaté současnosti, ale i úctyhodné historie

Vzdělávání učitelek a učitelů v Liberci má více než dvousetletou tradici. Učitelky a učitelé se zde systematicky připravovali již od roku 1779 v tzv. preparandách a 16. září 1892 byl ve škole na Keilově vrchu slavnostně otevřen první ročník Učitelského ústavu. Po válce bylo zřízeno nejprve Pedagogické gymnázium, pak Pedagogická škola a v roce 1959 Pedagogický institut, který byl ale záhy zrušen poté, co Pedagogický institut v Ústí nad Labem dosáhl přeměny na Pedagogickou fakultu. Poslední promoce absolvujících se konaly v divadle 26. června 1966. Založením Fakulty pedagogické jako součásti Technické univerzity v Liberci (původně VŠST) v roce 1990 se tradice vzdělávání učitelek a učitelů v Liberci obnovila a navíc se v naší republice netradičně, ale velice účinně skloubily univerzitní formy a obsah vzdělávání s technickými studijními obory a vyučovacími postupy.