ÚŘEDNÍ DESKA

Výběrová řízení

Úřední deska

Rozhodnutí o obsazení místa ze dne 6. 3. 2023 - KPP

| Výběrová řízení

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 22. 12. 2022.

asistent/ka, odborný/á asistent/ka v oboru psychologie, v oboru pedagogiky na katedru pedagogiky a psychologie

docent/ka nebo profesor/ka v oboru psychologie na katedru pedagogiky a psychologie

docent/ka nebo profesor/ka v oboru pedagogiky na katedru pedagogiky a psychologie

Jmenování komise ze dne 6. 3. 2023 - KRO

| Výběrová řízení

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, vyhlášeného dne 23. 1. 2023.

jmenovací dekret

Výběrové řízení na místo akademického pracovníka na katedru biologie

| Výběrová řízení

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

vedoucí/ho katedry biologie

Rozhodnutí o obsazení místa ze dne 17. 2. 2023 - KCH

| Výběrová řízení

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 11. 1. 2023.

rozhodnutí

Výběrové řízení na místo akademického pracovníka na katedru tělesné výchovy a sportu

| Výběrová řízení

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

odborný/á asistent/ka

Jmenování komise ze dne 16. 2. 2023 - KCH

| Výběrová řízení

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, vyhlášeného dne 11. 1. 2023.

jmenovací dekret

Jmenování komise ze dne 14. 2. 2023 - KPP

| Výběrová řízení

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, vyhlášeného dne 22. 12. 2022.

jmenovací dekret

Výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro katedru románských jazyků

| Výběrová řízení

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

lektor/ka, asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka

Rozhodnutí o obsazení místa ze dne 16. 12. 2022 - KPV

| Výběrová řízení

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 1. 11. 2022.

rozhodnutí

Výběrové řízení na místo akademického pracovníka na katedru chemie

| Výběrová řízení

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

odborný/a asistent/ka, docent/ka

Rozhodnutí o obsazení místa ze dne 9. 1. 2023 - KČL

| Výběrová řízení

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 25. 11. 2022.

rozhodnutí

Jmenování komise ze dne 3. 1. 2023 KČL

| Výběrová řízení

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, vyhlášeného dne 5. 11. 2022.

jmenovací dekret

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci