Zprávy pro studenty

| Zprávy pro studenty

OZNÁMENÍ - International Day

Ve středu 20. října 2021 od 10.40 do 14.05 se uskuteční 6. ročník International Day na kampusu Technické univerzity v Liberci. Aby byla umožněna účast všem studentům a zaměstnancům Technické univerzity v Liberci, kteří mají o tuto akci zájem, ruší se z rozhodnutí rektora v tento den výuka od 10.40 do 14.05 hodin na celé univerzitě.

| Zprávy pro studenty

Soutěž o nejhezčí ERASMUS+ poster a o nejhezčí ERASMUS+ fotografii

Vážené studentky a vážení studenti, Rektor TUL ve spolupráci s EF, FP, FUA, FS, FT a FM vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ERASMUS+ POSTER A O NEJHEZČÍ ERASMUS+ FOTOGRAFII. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích, v každé bude odměněno pět nejlepších prací, které vyhodnotí porota složená z fakultních koordinátorů a zaměstnanců ZHR. Navíc každá fakulta může vyhlásit dodatečnou cenu fakulty. Termín pro odevzdání posterů a fotografií: 10. 10. 2021 do 24:00 hod.

| Zprávy pro studenty

Iniciativa Chci doučovat

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická je zapojena do iniciativy Fakulty doučují. Vzhledem k dlouhodobé distanční výuce v minulém školním roce budou letos některé děti obtížně zvládat učivo. Jde o děti s OMJ, vývojovými poruchami, zdravotním postižením apod., ale i o děti, které žádná podpůrná opatření nemají. Efektivní způsob, jak těmto dětem pomoci, je právě doučování.

| Zprávy pro studenty

Oznámení o zrušení výuky

Z důvodu setkání akademické obce TUL u příležitosti představování kandidátů na rektora TUL se dne 5. října 2021 v čase od 10.40 do 12.15 hod. ruší výuka.
Prezentace kandidátů se uskuteční v aule budovy G.

Oznámení CZ Announcement EN

| Zprávy pro studenty

Rektorské volno 27. září 2021

Rektor vyhlašuje na 27. září 2021 rektorské volno a ruší v tento den výuku na celé univerzitě.

Výuka v zimním semestru akademického roku 2021/2022 bude zahájena 29. září 2021.

| Zprávy pro studenty

Zrušené úřední hodiny na studijním oddělení - září/říjen 2021

27. 9. - 8. 10. 2021 - zpracování přijímacího řízení 

25. 10. - 29. 10. 2021 - zpracování přijímacího řízení, zápisové listy vyšších ročníků

| Zprávy pro studenty

Zahájení akademického roku 2021/2022

Vzhledem ke stále přítomným rizikům a ne úplně jasné budoucí situaci v rámci Covid-19 se letos nebudou konat imatrikulace pro studentky a studenty 1. ročníků.

Protože ale chceme pozdravit a přivítat nejen je, ale všechny naše studentky a studenty, máme pro vás hned dvě akce!

Pondělí 27.9.2021 v 17 hodin:
Sledujte živé vysílání na Facebooku fakulty a univezitním Youtube. Přivítá vás děkan fakulty prof. RNDr. Jan Picek, CSc. v krátkém projevu a praktické informace především prvákům poskytne proděkanka pro studijní záležitosti Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D. V chatu také budeme odpovídat na vaše dotazy.

Středa 29.9.2021 až pátek 1.10.2021:
Setkání s tutory a katedrami pro studenty 1. ročníků. 

 • KTV
  • 23. 9. 2021, úvodní soustředění KTV | 10:00 | Aula budovy M
 • KCL
  • 4.10. 2021 (v rámci přednášky pro všechny studenty CJL 1. ročníků, včetně jednooboru | 14:20 | P100
 • KPV
  • 30. 9. 2021 | MŠ a 1.ST | 14:00 | P200
 • KNJ
  • 29. 9. 2021 v rámci semináře pro všechny studenty 1. roč. (Úvod do studia NJ) | 7:45-8:30 | P202
 • KFY
  • 29.9.2021 | 11:00 | C302
 • KMD
  • 30. 9. 2021 | v rámci prvního cvičení algebry (LAG) | 10:40 | G306
 • KCH
  • 29. 9. 2021 | chemie v rámci cvičení OBC | 10:40 | C301
  • 30. 9. 2021 | přírodopis a bioinženýrství v rámci cvičení LTE | 12:30 | C005
 • KRO
  • 30. 9. 2021 | španělština Bc. minor v rámci cvičení PC1E | 14:20 | P005
  • 30. 9. 2021 | španělština Bc. mayor v rámci cvičení PC1E | 16:10 | P006
  • 30. 9. 2021 | španělština NMgr. | 17:40 | pracovna J. Marešová
 • KAJ 
  • 30.9. 2021 | v rámci přednášky předmětu LI1BE | 18:00 | P100
 • KPP
  • 20.9.2021 | v rámci úvodního soustředění PS - kombi studium | 9-16:30 | G305
  • 24.9.2021 | v rámci úvodního soustředění PS - prezenční studium | 9-16:30 | G306
  • 25.9.2021 | v rámci úvodního soustředění PS - prezenční studium | 9-13:00 | G306
 • KGE 
  • 29.9.2021 | v rámci přednášky HG1A | 7-8:30 | P-300
 • KHI
  • 30. 9. 2021 | HM a Dj se zam. na vzděl. prez. (v rámci přednášky pro všechny studenty 1. ročníků, včetně jednooboru) | 8:50-9:30 | P203
  • 1. 10. 2021 ( Dj se zam. na vzděl. komb.) | 14:20-15:00 | P100
 • KSS
  • 5. 10. 2021 | 1. r. SPPG Denní | 8:50-10:25 | P201
  • 8. 10. 2021 | 1. r. SPPG Kombi | 14:20-15:55 | P201
  • 29. 9. 2021 | 1. r. Sociální práce Kombi | 9:00-10:30 | online GM

 

| Zprávy pro studenty

Slavnostní promoce absolventů FP TUL

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se bude konat 20. 9. 2021 v aule budovy G ve 3. patře, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec.

 • Poplatek za promoce činí 200,- Kč (zahrnuje promoční šálu a vstup rodinných příslušníků). Úhradu poplatku, prosím, proveďte přes E-SHOP.
 • Objednejte a zaplaťte nejdéle do 17. 9. 2021 (pátek) do 23.55 hod. 

Pozvánka 

| Zprávy pro studenty

Zápisy do vyšších ročníků

Zápisy do druhých a vyšších ročníků na akademický rok 2021/2022 se konají dle pokynu - příkaz děkana č. 1/2021.

SAMOZÁPIS  od 1. 9. 2021 do 19. 9. 2021 si  provedete ON-LINE zápis do dalšího ročníku.

| Zprávy pro studenty

Online dotazník - problematika virtuálních mobilit na českých vysokých školách

Milé studentky, milí studenti,

obracíme se na Vás s laskavou prosbou o vyplnění online dotazníku. Dotazník je součástí projektu, který se zabývá problematikou virtuálních mobilit na českých vysokých školách.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci