ORGÁNY FAKULTY

Akademický senát

Akademický senát (AS) je složen z volených zástupců akademické obce fakulty. Studentská komora AS představuje vrcholové zastoupení studentů.

Materiály k dalšímu zasedání

10. 12. 2018 od 12.30 v zasedací místnosti DFP

Navržený program
 1. Kontrola zápisu z 219. zasedání (PDF)
 2. Schválení člena Etické komise TUL za FP (PDF)
 3. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu v ak. roce 2019/2020 (PDF)
 4. Schválení Jednacího řádu Vědecké rady FP (PDF)
 5. Informace, různé, diskuse:
  Organizační řád FP (PDF)
  Sjednocení funkčního období obou komor (PDF)

Předpisy

Členové

Anežka Ditrichová
1. místopředsedkyně (KS)

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Kateřina Váňová
místopředsedkyně (KP)

Telefon: +420 485 354 252
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Katedra českého jazyka a literatury

PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.
tajemnice (KP)

Telefon: +420 485 352 843
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Katedra pedagogiky a psychologie

Anna Kvapilová
členka (KS)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Bc. Helena Lánská
členka (KS)

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Učitelství zeměpisu a občanské výchovy

David Zlesák
člen (KS)

Historie a geofrafie se zaměřením na vzdělávání

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
členka (KP)

Telefon: +420 485 354 112
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Katedra primárního vzdělávání

doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
člen (KP)

Telefon: +420 485 352 288
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Katedra aplikované matematiky

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.
člen (KP)

Telefon: +420 485 354 259
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Katedra filosofie

Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
člen (KP)

Telefon: +420 485 353 579
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Katedra chemie

Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D.
členka (KP)

Telefon: +420 485 354 271
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Katedra anglického jazyka

Historie

X. (6. 6. 2016 až

předseda
Mgr. Jan Berki, Ph.D.
místopředseda – KS
Bc. Ondřej Vraštil (do 1. 9. 2017), Ondřej Tavoda (od 10. 11. 2017 do 18. 6. 2018)
místopředseda – KP
Mgr. Kateřina Váňová
tajemník
doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc. (tajemník do 14. 5. 2018)
členové – KS
Bc. Ondřej Splítek (do 1. 9. 2017), Renáta Sluková (od 4. 9. 2017 do 5. 11. 2017)
Štěpán Šindelář (do 5. 11. 2017), Bc. Helena Lánská (od 10. 11. 2017)
Bc. Barbora Urbancová (od 4. 9. 2017 do 5. 11. 2017), Lucie Podhorecká (od 10. 11. 2017 do 7. 9. 2018)
Martin Vaněk (do 5. 11. 2017), Tereza Turková (od 10. 11. 2017 do 7. 9. 2018)
členové – KP
PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. (tajemnice od 7. 9. 2018)
PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D.

 

IX. (23. 5. 2013 až 3. 6. 2016)

předseda
doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
místopředseda – KS
Bc. Jan Brzobohatý (do 23. 5. 2015), Bc. Ondřej Vraštil (od 6. 11. 2015)
místopředseda – KP
Mgr. Kateřina Váňová
tajemník
Mgr. Jan Berki
členové – KS
Adéla Holcová (do 23. 5. 2015), Bc. Ondřej Splítek (od 6. 11. 2015)
Simona Plamínková (do 22. 5. 2015), Štěpán Šindelář (od 6. 11. 2015)
Aleš Splítek (do 23. 5. 2015), Martin Vaněk (od 6. 11. 2015)
členové – KP
Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
RNDr. Petr Salač, CSc.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D. (do 13. 1. 2016), PhDr. Jana Johnová, Ph.D. (od 15. 1. 2016)

 

VIII. (2. 6. 2010 až 23. 5. 2013)

předseda
doc. RNDr. Jan Picek, CSc.
místopředseda – KS
Ondřej Sýkora (do 7. 12. 2010), Bc. Lukáš Rubín (od 4. 10. 2011 do 5. 6. 2012)
místopředseda – KZ
Mgr. Kateřina Váňová
tajemník
PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.
členové – KS
Pavel Bakeš (do 17. 5. 2011), Tereza Hotová (od 4. 10. 2011)
Jakub Kahánek (do 17. 5. 2011), Jaroslav Nauč (od 4. 10. 2011 do 15. 5. 2012), Helena Wágnerová (od 5. 6. 2012)
Petr Lamač (do 17. 5. 2011), Jana Švehlová (od 4. 10. 2011, místopředsedkyní od 13. 11. 2012)
členové – KZ
Mgr. at MgA. Zuzana Bubeníčková
PaedDr. Jitka Jursová, PhD. (do 8. 11. 2011), Ing. Zuzana Palounková, Ph.D. (od 13. 3. 2012)
doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc.

VII. (28. 6. 2007 až 1. 6. 2010)

předseda
doc. RNDr. Jan Picek, CSc.
místopředseda – KS
Veronika Ondrušová (do 2. 6. 2009), Ondřej Sýkora (od 21. 9. 2009)
místopředseda – KZ
Mgr. Kateřina Váňová
tajemník
PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.
členové – KS
Klára Antlová (do 2. 6. 2009), Pavel Bakeš (od 21. 9. 2009)
Jan Lukeš (do 2. 6. 2009), Jakub Kahánek (od 21. 9. 2009)
Zbyněk Prokop (do 2. 6. 2009), Petr Lamač (od 21. 9. 2009)
členové – KZ
doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
PaedDr. Jindřich Martinec
RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. (do 23. 1. 2008), Mgr. Zuzana Bubeníčková, (od 13. 3. 2008)

VI. (15. 6. 2004 až 27. 6. 2007)

předseda
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
místopředseda – KS
Ivan Bernátek
místopředseda – KZ
doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
tajemník
RNDr. Daniela Bittnerová, CSc. (tajemnicí od 25. 1. 2005)
členové – KS
Anna Mikšíková (od 21. 6. 2006)
Jiří Sehnal (do 17. 5. 2005), Lucie Myšková (od 21. 6. 2005 do 27. 6. 2006), Karel Bůžek (od 25. 8. 2006)
Dagmar Beranová (do 17. 5. 2005), Radek Smuda (od 21. 6. 2005 do 27. 6. 2006), Michaela Tomková (od 25. 8. 2006)
členové – KZ
RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D. (tajemnicí i členkou do 25. 1. 2005), RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. (od 1. 3. 2005)
doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc. (do 2. 11. 2004), doc. PhDr. Bohumil Nuska, CSc. (od 7. 12. 2004 do 15. 3. 2006)
PhDr. Miloslava Melanová
doc. RNDr. Jan Picek, CSc. (od 11. 6. 2006)
prof. RNDr. Jana Přívratská, CSc.
doc. Ing. Hana Schejbalová, CSc.

V. (22. 5. 2001 až 14. 6. 2004)

předseda
RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D. (předsedkyní od 12. 11. 2002)
místopředseda – KS
Petr Kolář (do 21. 5. 2003)
místopředseda – KZ
doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. (do 28. 1. 2003)
tajemník
RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
členové – KS
Ondřej Lochaman (do 21. 5. 2003), Ivan Bernátek (od 17. 6. 2003)
Radka Trnková (do 21. 5. 2003), Jiří Sehnal (od 17. 6. 2003)
Monika Zahálková (do 21. 5. 2003), David Záhora (od 17. 6. 2003 do 17. 2. 2004), Dagmar Beranová (od 30. 3. 2004)
Jiří Zahradník (od 17. 6. 2003)
členové – KZ
doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc.
doc. PhDr. Bohumil Nuska, CSc.
RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. (od 18. 3. 2003)
prof. RNDr. Jana Přívratská, CSc.
doc. Ing. Hana Schejbalová, CSc. (předsedkyní do 1. 10. 2002)
Mgr. Alena Suchardová (místopředsedkyní od 18. 3. 2003)

IV. (26. 5. 1998 až 21. 5. 2001)

předseda
doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc.
místopředseda – KS
Milan Šádek (do 30. 3. 1999)
místopředseda – KZ
PaedDr. et Dr. Petr Urbánek
tajemník
RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
členové – KS
Ilona Exnerová (do 7. 3. 2000), Michaela Mráčková (od 4. 4. 2000)
Petr Hamáček (do 7. 3. 2000), Jana Soběhrdová (od 4. 4. 2000)
Milena Kubálková (do 26. 5. 1998), Petra Handlířová (od 3. 11. 1998)
Pavla Vaníčková (od 4. 5. 1999 do 7. 3. 2000), Luboš Rokos (od 4. 4. 2000)
členové – KZ
MgA. Zuzana Bubeníčková
PhDr. Miloslava Melanová
PhDr. Ivana Pekařová
Ing. Antonín Schauer (do 1. 6. 1999), prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc. (od 29. 6. 1999)
Mgr. Alena Suchardová

III. (6. 6. 1995 až 25. 5. 1998)

předseda
doc. Ing. Hana Schejbalová, CSc.
místopředseda – KS
Marek Skála (do 6. 6. 1995), Čeněk Stránský (členem od 2. 4. 1996, místopředsedou od 28. 5. 1996 do 4. 3. 1997)
David Pravec (členem od 2. 4. 1996, místopředsedou od 15. 4. 1997)
místopředseda – KZ
PaedDr. Petr Urbánek
tajemník
RNDr. Jana Přívratská, CSc. (od 19. 9. 1995)
členové – KS
Michal Haller (do 6. 3. 1996), Petr Dluhoš (od 2. 4. 1996 do 4. 3. 1997), Milan Šádek (od 1. 4. 1997)
Radek Hanuš (do 20. 6. 1996), Aleš Novák (od 8. 10. 1996 do 4. 3. 1997), Ilona Exnerová (od 7. 4. 1998)
Marek Hejzlar (do 6. 3. 1996), Martin Mikule (od 1. 4. 1997 do 3. 3. 1998), Petr Hamáček (od 7. 4. 1998)
Miloš Sotona (od 3. 10. 1995 do 6. 3. 1996), Ondřej Juřík (od 1. 4. 1997 do 3. 3. 1998), Milena Kubálková (od 7. 4. 1998)
členové – KZ
MgA. Zuzana Bubeníčková
Mgr. Eva Koudelková (tajemnicí do 19. 9. 1995)
PhDr. Miloslava Melanová
doc. PeadDr. Olga Roztočilová, CSc. (do 9. 1. 1996), PeadDr. Aleš Suchomel (od 6. 3. 1996)
Ing. Antonín Schauer

II. (14. 4. 1992 až 5. 6. 1995)

předseda
doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc.
místopředseda – KS (od 12. 5. 1992)
Roman Vyšohlíd (do 24. 11. 1992), Marek Skála (členem od 24. 11 1992, místopředsedou od 12. 5. 1993)
místopředseda – KZ
Mgr. Marie Janecká (členka od 22. 9. 1992, místopředsedkyní od 22. 10. 1992 do 11. 5. 1993)
RNDr. Václav Kazda, CSc. (členem od 14. 4. 1992, místopředsedou od 16. 11. 1993)
tajemník
RNDr. Alena Kopáčková
členové – KS (od 12. 5. 1992)
Jitka Bubáková (do 16. 11. 1993), Filip Kotrányi (od 14. 12. 1993 do 22. 11. 1994), Radek Hanuš (od 10. 1. 1995)
Jiří Chocholoušek (do 2. 3. 1993), Monika Kollertová (od 13. 4. 1993 do 16. 11. 1993), Marek Hejzlar (od 14. 12. 1993)
Klára Sopouchová (do 22. 10. 1992), Stanislava Löfflerová (od 2. 3. 1993 do 28. 6. 1994), Michal Haller (od 10. 1. 1995)
členové – KZ
doc. RNDr. Petr Golka (do 19. 10. 1993), doc. Ing. Hana Schejbalová, CSc. (od 16. 11. 1993)
doc. RNDr. Milan Krebs, CSc.
RNDr. Jana Přívratská, CSc.
PaedDr. Aleš Suchomel
Mgr. Hana Stárová (členkou i místopředsedkyní do 9. 6. 1992), prof. RNDr. Bohdan Zelinka, DrSc. (od 16. 11. 1993)

I. (29. 5. 1991 až 13. 4. 1992)

předseda
doc. RNDr. Ing. Karel Mačák, CSc.
místopředseda – KS
Pavel Cobl
místopředseda – KZ
doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc.
tajemník
RNDr. Alena Kopáčková
členové – KS
Dalibor Jandík
Gabriela Kafková
Roman Vyšohlíd
členové – KZ
RNDr. Václav Kazda
Mgr. Šárka Prokešová
Jan Staněk, prom. fyz.
Mgr. Hana Stárová
PhDr. Karel Veselý

Děkan

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

Telefon: +420 48 535 2813 
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vědecká rada

Vědecká rada je základní orgán fakulty, který se vyjadřuje k vědecké činnosti: schvaluje studijní programy a působí v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení. Členy vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž FP TUL uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.

Členové

 • doc. RNDr. Petr ANDĚL, CSc.
 • doc. PhDr. Lucie BETÁKOVÁ, MA., Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav BRZEZINA,CSc.
 • prof. RNDr. Pavla ČAPKOVÁ, DrSc.
 • prof. Mgr. Jiří ERHART, Ph.D.
 • RNDr. Antonín FEJFAR, CSc.
 • doc. PhDr. Richard JEDLIČKA, Ph.D.
 • doc. PhDr. Tomáš KASPER, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří KOCIÁN, CSc.
 • doc. RNDr. Miroslav KOUCKÝ, CSc.
 • prof. PhDr. Robert KVAČEK, CSc.
 • prof. PhDr. Marie MAROUŠKOVÁ, CSc.
 • prof. PhDr. Dobrava MOLDANOVÁ, CSc.
 • prof. RNDr. Ivan NETUKA, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan PICEK, CSc.
 • prof. Ing. Zdeněk PLÍVA, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel RÝDL, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří SGALL, DrSc.
 • prof. PhDr. Vladimíra SPILKOVÁ, CSc.
 • doc. PaedDr. Aleš SUCHOMEL, Ph.D.
 • prof. Ing. Josef ŠEDLBAUER, Ph.D.
 • prof. PhDr. Oldřich ULIČNÝ, DrSc.
 • doc. PaedDr. Petr URBÁNEK, Dr.
 • doc. PhDr. David VÁCLAVÍK, Ph.D.
 • doc. Mgr. Miroslav VALEŠ, Ph.D.
 • prof. PhDr. Eliška WALTEROVÁ, CSc.

Zápisy

Zápis VR > č.6
1. listopadu 2018
Zápis VR > č.5
24. května 2018
Zápis VR > č.4
2. února 2018
Zápis VR > č.3
1. června 2017
Zápis VR > č.2
1. prosince 2016
Zápis VR > č.1
12. května 2016
Zápis VR > č.15
19. listopadu 2015
Zápis VR > č.14
4. prosince 2014
Zápis VR > č.13
20. března 2014
Zápis VR > č.12
7. listopadu 2013
Zápis VR > č.11
2. května 2013
Zápis VR > č.10
15. listopadu 2012
Zápis VR > č.9
7. června 2012
Zápis VR
2008 - 2011
Zápis VR
1991 - 2007

Disciplinární komise

Akademický senát (AS) je složen z volených zástupců akademické obce vysoké školy. Studentská komora AS představuje vrcholové zastoupení studentů VŠ.

Členové

RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D.
předsedkyně

Telefon: +420 485 352 882
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
člen

Telefon: +420 485 354 126
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adéla Klírová
člen

studentka FP

Ivan Romančík
člen

student FP

Tajemnice fakulty

Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.

Telefon: +420 485 352 801
Mobil: +420 734 518 427 
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885
ČSOB a.s. Liberec | 279571790/0300

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci