Programy celoživotního vzdělávání

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vyhlašuje přijímací řízení pro studijní program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Rozhodnutí o vyhlášení přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022 naleznete v příloze.

V akademickém roce 2021/2022 s plánovaným zahájením výuky v říjnu 2021 nabízíme:

Nabídka rozšiřujícího studia v akademickém roce 2021/2022
Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.:

Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v předmětu:

Podmínky přijímacího řízení:
Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 7 a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.:

Podmínky přijímacího řízení:
Podmínkou přijetí do studia Speciální pedagogika je minimálně středoškolské pedagogické vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a pedagogické vzdělání. Studium je zaměřeno zejména na výkon prací spojených s přímou speciálně pedagogickou činností ve školách, školských zařízeních případně v zařízeních sociální péče.

Podmínkou přijetí do studia Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatelství je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Studium je zaměřeno zejména na výkon prací spojených s přímou pedagogickou činností vychovatele a pedagoga volného času.

Společné podmínky přijímacího řízení:

Podmínkou přijetí ke studiu je výše uvedené vzdělání a podání elektronické přihlášky ke studiu (viz https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec). Na studijní oddělení zaslat emailem doklady o dosaženém vzdělání, doklady požadovanými pro některé předměty a dokladem o úhradě administrativního poplatku ve výši 600,- Kč ve prospěch Technické univerzity v Liberci, účet č. 305 806 603, kód banky 0300, variabilní symbol 649 133, konst. symbol 0558.

Termín podání přihlášek:

Přihlášky lze podávat na všechny kurzy ode dne vyhlášení nejpozději do 30. 9. 2021.

Programy DVPP jsou akreditovány rozhodnutím MŠMT. Pro zahájení je třeba dostatečný počet zájemců. V případě neotevření kurzu bude přijímací poplatek vrácen na bankovní účet.

 

Garanti kurzů

Mgr. Kateřina Váňová

Garantuje: RCJL2, RCJL3
Telefon: 48 535 4252
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

PhDr. RNDr. MTh. Dalibor Hejna, Ph.D.

odborný manažer
Garantuje: RZSV
Telefon: 48 535 4263,
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova S, 5. patro

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Garantuje: RVO2
Telefon: 48 535 4101
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

manažer studia
Garantuje: RDE2
Telefon: 48 535 4227
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

RNDr. Artur Boháč, Ph.D.

manažer studia
Garantuje: RSZ ZŠ, RSZ SŠ
Telefon: 48 535 4175
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P, 1. patro (2. NP)

RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.

odborný pedagogický manažer
Garantuje: RMA2, RMA3
Telefon: 48 535 2834
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova G, 4. patro

prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.

odborný pedagogický manažer
Garantuje: RFY2, RFY3
Telefon: 48 535 3400
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova C, 2. patro

Ing. Jindra Drábková, Ph.D.

odborný pedagogický manažer
Garantuje: RIF2, RIF3
Telefon: 48 535 2886
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova G, 4. patro

PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D.

odborný garant | manažer kurzu
Garantuje: HVZS2
Telefon: 48 535 4125
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

Mgr. Jaroslav Kupr, Ph.D.

Garantuje: RTV2
Telefon: 48 535 5135
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova KTV, 1. patro

MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.

odborný garant | manažer kurzu
Garantuje: RVV2
Telefon: 48 535 4416
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

IC. Lic. Michal Podzimek, Th.D.

Garantuje: PUNV
Telefon: 48 535 4259
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

Ing. Dana Slánská, Ph.D.

Garantuje: KICT
Telefon: 48 535 2848
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova G 4. patro

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

Garantuje: R1ST
Telefon: 48 535 4112
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář: budova P

PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.

odborný a pedagogický manažer
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova G - 4. patro, budova P - 1. patro

Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

odborný garant

Garantuje: DPS
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.

odborný garant

Garantuje: SPPG
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci