Skip to main content

Programy celoživotního vzdělávání

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vyhlašuje přijímací řízení pro studijní program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Rozhodnutí o vyhlášení přijímacího řízení na akademický rok 2023/2024 naleznete v příloze.

Nabídka rozšiřujícího studia v akademickém roce 2023/2024
1. Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v předmětu:
  • Fyziky pro 2. stupeň ZŠ (prezenční studium) (RFY2)
  • Matematiky pro 2. stupeň ZŠ (kombinované studium) (RMA2)
2. Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v předmětu:
  • Fyziky pro SŠ (prezenční studium) (RFY3)
  • Matematiky pro SŠ (kombinované studium) (RMA3)
  • Zeměpisu pro SŠ (prezenční studium) (RZE3)

3. Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v předmětu:

  • Zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ (prezenční studium) (RZE2)

4. Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v předmětu:

  • Učitelství informatiky (RIF)
5. Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.:
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (R1ST)

6. Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.:

  • Speciální pedagogika-studium v oblasti pedagogických věd (SPPG)
  • Studium v oblasti pedagogických věd-vychovatelství (DPS)

Společné podmínky přijímacího řízení:

Podmínkou přijetí ke studiu je výše uvedené vzdělání a podání elektronické přihlášky ke studiu (viz https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec). Na studijní oddělení zaslat emailem doklady o dosaženém vzdělání, doklady požadovanými pro některé předměty a dokladem o úhradě administrativního poplatku ve výši 600,- Kč ve prospěch Technické univerzity v Liberci, účet č. 305 806 603, kód banky 0300, variabilní symbol 649 133, konst. symbol 0558.

Termín podání přihlášek:

Přihlášky lze podávat na všechny kurzy ode dne vyhlášení nejpozději do 15. 9. 2023.

Programy DVPP jsou akreditovány rozhodnutím MŠMT. Pro zahájení je třeba dostatečný počet zájemců. V případě neotevření kurzu bude přijímací poplatek vrácen na bankovní účet.

 

Garanti kurzů

RNDr. Artur Boháč, Ph.D.

manažer studia

Garantuje: RZE2, RZE3
Telefon: 48 535 4175
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P, 1. patro (2. NP)

RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.

odborný a pedagogický manažer
Garantuje: RMA2, RMA3
Telefon: 48 535 2834
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova G, 4. patro

prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.

odborný pedagogický manažer
Garantuje: RFY2, RFY3
Telefon: 48 535 3400
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova C, 2. patro

Ing. Jindra Drábková, Ph.D.

odborný pedagogický manažer

Garantuje: RIF
Telefon: 48 535 2886
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova G, 4. patro

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

Garantuje: R1ST
Telefon: 48 535 4112
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář: budova P

Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

odborný garant

Garantuje: DPS
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.

odborný garant

Garantuje: SPPG
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P