PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vyhlášení přijímacího řízení pro AR 2018/2019

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vyhlašuje přijímací řízení pro studijní program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Rozhodnutí o vyhlášení přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019 a příhlášky ve formátu PDF naleznete v příloze.

V akademickém roce 2018/2019 se zahájením výuky v říjnu 2018 nabízíme:

Rozšiřující studium v předmětu podle § 6 odst. 1 písmena a) i b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.:
- Učitelství pro 1. stupeň ZŠ  (R1ST)
- Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ  (RAJ2)
- Informatika pro 2. stupeň ZŠ  (RIF2)
- Informatika pro SŠ  (RIF3)
- Matematika pro 2. stupeň ZŠ  (RMA2)
- Matematika pro SŠ  (RMA3)
- Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ  (RCJL2)

Rozšiřující studium v předmětu podle § 6 odst. 1 písmena a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.:
- Český jazyk a literatura pro SŠ

Dále v akademickém roce 2018/2019 se zahájením výuky v říjnu 2018 nabízíme studium k výkonu specializovaných činností podle § 9 odst. 1 písmena a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.:
- Kordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií  (KICT)


Termín podání přihlášky na kurzy ode dne vyhlášení do 1. 9. 2018.

Programy DVPP jsou akreditovány rozhodnutím MŠMT.
Pro zahájení je třeba dostatečný počet zájemců.

Na kurzy, na které nyní nebylo vyhlášené přijímací řízení, lze zasílat přihlášky a nebo sdělit svůj zájem o ně.

Podmínky přijímacího řízení:
Studium je určeno pro absolvnety magisterských studijních programů učitelských oborů, některé pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona 563/2004. Podmínkou přijetí ke studiu je výše uvedené vzdělání a zaslání elektronicky zadané přihlášky ke studiu, doplněné doklady o dosaženém vzdělání, doklady požadovanými pro některé předměty a dokladem o úhradě administrativního poplatku ve výši 600,- Kč ve prospěch Technické univerzity v Liberci, účet 305806603, kód banky 0300, variabilní symbol 6491335817, konst. symbol 0558.

Garanti kurzů

Mgr. Kateřina Váňová
Garantuje: RCJL2, RCJL3
Telefon: 48 535 4252
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

webové stránky katedry

PhDr. RNDr. MTh. Dalibor Hejna, Ph.D.
odborný manažer
Garantuje: RZSV
Telefon: 48 535 4263,
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova S, 5. patro

webové stránky katedry

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Garantuje: RVO2
Telefon: 48 535 4101
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

webové stránky katedry

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.
manažer studia
Garantuje: RDE2
Telefon: 48 535 4227
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

webové stránky katedry

RNDr. Artur Boháč, Ph.D.
manažer studia
Garantuje: RSZ ZŠ, RSZ SŠ
Telefon: 48 535 4175
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P, 1. patro (2. NP)

webové stránky katedry

RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
odborný pedagogický manažer
Garantuje: RMA2, RMA3
Telefon: 48 535 2834
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova G, 4. patro

webové stránky katedry

prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.
odborný pedagogický manažer
Garantuje: RFY2, RFY3
Telefon: 48 535 3400
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova C, 2. patro

webové stránky katedry

Ing. Jindra Drábková, Ph.D.
odborný pedagogický manažer
Garantuje: RIF2, RIF3
Telefon: 48 535 2886
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova G, 4. patro

webové stránky katedry

PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D.
odborný garant | manažer kurzu
Garantuje: HVZS2
Telefon: 48 535 4125
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

webové stránky katedry

Mgr. Jaroslav Kupr, Ph.D.
Garantuje: RTV2
Telefon: 48 535 5135
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova KTV, 1. patro

webové stránky katedry

MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
odborný garant | manažer kurzu
Garantuje: RVV2
Telefon: 48 535 4416
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

webové stránky katedry

IC. Lic. Michal Podzimek, Th.D.
Garantuje: PUNV
Telefon: 48 535 4259
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P

webové stránky katedry

Ing. Dana Slánská, Ph.D.
Garantuje: KICT
Telefon: 48 535 2848
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova G 4. patro

webové stránky katedry

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

Garantuje: R1ST
Telefon: 48 535 4112
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář: budova P

webové stránky katedry

PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.
odborný a pedagogický manažer
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova G - 4. patro, budova P - 1. patro

webové stránky katedry

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci