Skip to main content

PedCast  

To je podcast z akademického prostředí. Alex Röhrich zpovídá inspirativní osobnosti z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a zjišťuje od nich zajímavosti, trendy a aktuální dění nejen v oblasti výuky učitelů. Příjemný poslech!

Anna Habánová M.A., Ph.D.

o dějinách umění a výstavě Nové realismy
Do šestadvacáté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval doktorku Annu Habánovou z katedry historie FP TUL, jednu z kurátorek výstavy Nové realismy, kterou hostí Galerie hlavního města Prahy.

Co jsou nové realismy? V čem je výstava mapující umění v Československu v letech 1918 až 1948 unikátní? Jak je v novém realismu zobrazen moderní svět? Jak se v něm promítá feminismus a jak sociální rozdíly? A jakou roli v něm hraje... kaktus?

Výstavu Nové realismy lze vidět do 25. 8. 2024 v Městské knihovně v Praze.
VÍCE INFO

doc. PaedDr. Aleš Suchomel Ph.D.

nový děkan FP

Od ledna má Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci (FP TUL) nového děkana. Na fakultě ale nový není – byl dlouholetým vyučujícím, vedoucím katedry tělesné výchovy a sportu, a také proděkanem pro rozvoj fakulty, což je funkce s objemnou, náročnou agendou.

Jaké výzvy před ním nyní leží? Jak vidí budoucnost fakulty? Jak by chtěl komunikovat s vyučujícími i studujícími, aby nám tu spolu bylo dobře?

Poslechněte si pětadvacátou epizodu PedCastu, ve které moderátor Alex Röhrich vyzpovídal docenta Aleše Suchomela, děkana FP TUL.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

osm let ve vedení FP TUL

Osm let vedl naši fakultu, staral se o to, aby vše fungovalo, aby spolu lidi mluvili, aby vyučující vyučovali a studující studovali. Byl zodpovědný za nás všechny, kteří tvoříme tzv. akademickou obec. A musel se o nás starat. Neměl to přitom vůbec lehké – kromě běžných těžkostí akademického světa, přišly mu do cesty čtyři mimořádné rány, které musel vyřešit.

Kdekdo by si po takové zkušenosti odkroutil své a šel si někam lízat rány. Pan profesor Jan Picek ale ne – přestože už není děkanem, ve vedení fakulty zůstává jako její proděkan. A spolu s ním zůstává i lidský přístup.

Poslechněte si čtyřiadvacátou epizodu PedCastu, v níž moderátor Alex Röhrich vyzpovídal dnes již bývalého děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jana Picka.

Rozstřel: ex děkan Picek vs. děkan Suchomel

Je nejvyšší představitel fakulty, tedy děkan, také jen člověk?

Tento týden vyjdou hned dva PedCasty, a to rozhovory Alexe Röhricha právě s našimi děkany – bývalým děkanem profesorem Janem Pickem a současným děkanem docentem Alešem Suchomelem. Jak se dívají na svět a co je podle nich při vedení fakulty největší výzvou?

PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.

o kondici a fyzické zdatnosti (nejen) mládeže

Ve třiadvacáté epizodě PedCastu si Alex Röhrich pozval Kláru Kuprovou z katedry tělesné výchovy a sportu.

Jakou kondici mají dnešní děti ve srovnání s dětmi před 100 lety? Jakou úlohu mají školy ve fyzické zdatnosti mládeže? Proč bychom se vůbec měli hýbat? Co znamená, že jsme fyzicky na úrovni lidí v meziválečného období? Mají i tělocvikáři dny, kdy se jim nechce hýbat? A mohla by mít Technická univerzita v Liberci vlastní bazén?

Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.

o regionální literatuře, nakladatelství a literární exkurzi
Do dvaadvacáté epizody PedCastu přijala pozvání Alexe Röhricha jeho kolegyně z katedry českého jazyka a literatury Eva Koudelková.

Co ji přivedlo k regionální literatuře? Proč se ji rozhodla nejen zkoumat a vyučovat, ale i vydávat? Jakou knihu by ve svém nakladatelství nikdy nevydala? V čem se literárně liší její rodné Náchodsko od Liberecka? Proč ji tolik přitahuje lidová slovesnost a Krakonoš? A čím si vysvětluje vysoký zájem o náročnou literární exkurzi, kterou na katedře češtiny založila?

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

o nanovláknech a bioinženýrství

Profesor David Lukáš, vedoucí oddělení bioinženýrství na katedře chemie, FP TUL přijal pozvání Alexe Röhricha do jednadvacáté epizody PedCastu. Baví ho být učitelem, i když jím být nechtěl? Co je pravdy na tom, že nanovlákna předběhla svou dobu? Jak široké je využití nanovláken? Co je bioinženýrství a jaký je profil jeho absolventů?

Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.

o paměti, soudobých dějinách a zmizelých Liberečanech

Do dvacáté epizody si moderátor Alex Röhrich pozval Kateřinu Portmann z naší katedry historie. Proč je podle ní 20. století bláznivé? Co jsou kameny zapomnění? Jak probíhá jejich pokládání v Liberci? Jak se při hledání obětí holokaustu zapojují studující a jak jim v tom pomáhají sociální sítě? Jak spolu se studujícími prožila týdenní pobyt Osvětimi? Jaké stereotypy se pojí s holokaustem? A je pravda, že jsme se z historie stále nepoučili?

PhDr. Milan Ducháček Ph.D.

o historické gramotnosti, badatelské výuce a didaktice

V devatenácté epizodě PedCastu si Alex Röhrich povídal s Milanem Ducháčkem z katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Měli bychom čekat historickou pravdu od historických filmů či románů? Má školní dějepis ještě smysl? A v jaké podobě? Jak může způsob výuky dějepisu pomoct dětem a mladým lidem orientovat se v současném světě? Co je historická gramotnost? A může dobře učit i ten, kdo neprošel didaktickým školením?

MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.

o sborovém zpěvu a silných lidských příbězích

Do osmnácté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Janu Konvalinkovou z naší katedry primárního vzdělávání, vedoucí pěveckých sborů Bohemia Chór a Aurea Rosa. 
Jak vznikla myšlenka seniorského sboru? V čem je specifický? Kde se vzalo tolik silných válečných příběhů pro komponované pořady studentského sboru? Liší se nějak tradice pěveckých sborů v Česku a v Anglii? A o jakých příbězích budou vyprávět další komponované pořady Bohemia Chóru? 

Mgr. Anna Habánová, Ph.D., PhDr. Kateřina Váňová, Ph.D. a Mgr. Vilém Valkoun

Vánoční speciál

Do sedmnácté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval hned tři hosty – o vánoční hudbě mluví Vilém Valkoun z katedry primárního vzdělávání, o zobrazení Vánoc v umění povídá Anna Habánová z katedry historie a o spojení Vánoc a pohádek vypráví Kateřina Váňová, vedoucí katedry českého jazyka a literatury.

O Ježíškovi, vánoční náladě, křesťanské historii, koledách, zobrazování Vánoc v historickém i moderním umění, sněhu, rolničkách a tradici vánočních pohádek.

Mgr. Dominik Rubáš

o Ralsku a Podještědí, terénní výuce a ekopsychologii

V šestnácté epizodě Alex Röhrich přivítal Dominika Rubáše, absolventa geografie a fyziky na naší fakultě a zároveň vyučujícího z naší katedry primárního vzdělávání a katedry geografie.

Čím mu učaroval bývalý vojenský prostor, dnes Národní geopark Ralsko, kde působí jako geograf? A čím rodné Podještědí, o němž dokonce napsal knihu? Jak a proč se někdo, kdo chtěl být meteorologem, stane učitelem? Proč jako učitel prosazuje terénní výuku? Čím je pro žáky přínosná? Co je to ekopsychologie? A jsou dnešní žáci méně lhostejní k přírodě než předchozí generace?

Mgr. Václav Lábus, Ph.D. a Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D.

o živých jménech a mezioborové spolupráci

Do patnácté epizody Pedcastu si náš moderátor Alex Röhrich pozval svého kolegu Václava Lábuse z Katedra českého jazyka a literatury FP TUL a Daniela Vrbíka z katedry aplikované matematiky FP TUL, aby představili svůj unikátní projekt Živá jména, který mapuje lidová pojmenování míst v Liberci.

Jak se vůbec mohla spojit čeština s matematikou? Jakým způsobem se sbíraly materiály od místních obyvatel a kolik respondentů se do výzkumu zapojilo? Jak moc se liší oficiální jména míst od těch lidových? Může taková mapa sloužit i k něčemu jinému, než jen pro zajímavost a pobavení? Jak?

Mgr. Svatava Škodová Ph.D.

o češtině pro cizince, o syntaxi a korpusové lingvistice

Ve čtrnácté epizodě Pedcastu přivítal Alex Röhrich svou kolegyni z katedry českého jazyka a literatury FP TUL. Jak se hraje hra na syntax? Byl a je komunikační prostředek "ty vole" vulgární? K čemu je dobrý jazykový korpus? Je čeština pro cizince těžká? Je rozdíl, když se česky učí Vietnamci a Ukrajinci? A je vůbec nutné navštěvovat jako cizinec jazykové kurzy, nebo se dá jazyk naučit odposlechem?

prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.

o fyzice a její výuce na základkách, o pokusech a pasivních studentech

Do třinácté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval profesora Erharta, vedoucího naší katedry fyziky. Panuje mezi matematiky a fyziky rivalita? Jak se z teoretického fyzika z Matfyzu stane učitel, i když jím být nikdy nechtěl? Dokáže vysvětlit svou odbornost, což je piezoelektřina a pyroelektřina, i úplnému laikovi? Čím to, že je fyzika tak významným vědním oborem, ale ve školách nemá úplně dobrou pověst? A jak probíhá Fyzikální jarmark pro prvňáčky, který pořádá KFY spolu s gymnáziem Doctrina?

Mgr. Zuzana Pechová Ph.D. + PhDr. Hana Valešová, Ph.D.

o výtvarné výchově a vizuální gramotnosti

Ve dvanácté epizodě PedCastu Alex Röhrich přivítal hned dva hosty: Zuzanu Pechovou a Hanu Valešovou z Katedra primárního vzdělávání FP TUL.

Měl by být výsledek práce v hodině výtvarné výchovy krásný? Je dobré žáky na konci hodiny vždy pochválit? Žijeme ve vizuálním světě a v mnoha profesích je nutná kreativita - proč tedy není výtvarná výchova považována za důležitý školní předmět a dokonce v rámci nových revizí dochází k omezení jejího počtu hodin na druhém stupni ZŠ? Co je to vizuální gramotnost a proč by se na ni měl klást větší důraz?

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

o matematice, o vedení univerzity a morálce

V jedenácté epizodě PedCastu Alex Röhrich zpovídal Miroslava Brzezinu, v současnosti již podruhé zvoleného rektora Technické univerzity v Liberci a dřívějšího děkana naší fakulty. Jak se studovala matematika za minulého režimu? Co je to teorie potenciálu? Jaké to je šéfovat sedmi fakultám? S jakými etickými a mravními problémy se na akademické půdě setkává? A jak je řeší?

PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.

o mentalizaci sdílené pozornosti i spolupráci s americkou univerzitou

Do desáté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Magdu Nišponskou z katedry pedagogiky a psychologie FP TUL. Je vždy dobré být empatický? Proč 75 % matek poprvé zrcadlí pocity svého dítěte špatně? A je to opravdu špatně? Žijeme svůj příběh nebo si život jako příběh představujeme? Co je to sdílená pozornost? A co studentům přináší mezinárodní spolupráce s americkou univerzitou?

doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

o mateřském jazyku, kognitivní lingvistice, porozumění a stereotypu

V deváté epizodě PedCastu Alex Röhrich zpovídá Jasňu Pacovskou, svou kolegyni z naší katedry českého jazyka a literatury. Proč kognitivní lingvisté milují metafory? Proč svým studentům vypráví o Eskymácích a tchyních? Jak pomáhá stereotyp porozumění? A opravdu musí vzdělávání tak trochu bolet?

doc. PhDr. Mgr. Milan Svoboda Ph.D.

o výuce historie, o rodu Clam-Gallasů a o tom, co nás může historie naučit

Měli bychom se o historii zajímat všichni? Do osmé epizody si Alex Röhrich pozval docenta Milana Svobodu z naší katedry historie.

PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.

o sportovní gymnastice, tělesné výchově a trenérech ve školách

Alex Röhrich v sedmé epizodě PedCastu vyzpovídal Pavlínu Vrchoveckou z katedry tělesné výchovy a sportu, která se dlouhodobě věnuje výuce a didaktice gymnastiky. Proč sportovní gymnastky tak často utíkají k jiným sportům? Jakou roli hraje v gymnastice psychika? Opravdu se děti málo hýbají, jak se říká? Jakou roli v tom hrají rodiče? A jak může pomoci nový projekt Trenéři ve škole?

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.

o španělštině…

V šesté epizodě PedCastu Alex Röhrich přivítal Miroslava Slowika z katedry románských jazyků. Co má společného španělština se slezským přízvukem? Co je komunikační klíč jazyka? Mělo by se v Česku učit moderněji? Co se studenti FP učí v didaktické dílně, kterou nově mohou navštěvovat? Mohou se v kurzech didaktické dílny dál vzdělávat i již pracující učitelé? A jaký by měl být učitel budoucnosti?

FB stránka Didaktická dílna: https://www.facebook.com/didakticka.dilna/
FB stránka Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické: https://www.facebook.com/fptul 

doc. Pavel Novotný, Ph.D.

o poezii, literární vědě i překladatelství

Do páté epizody našeho PedCastu si Alex Röhrich pozval Pavla Novotného, laureáta ceny Magnesia Litera za poezii 2021 a vedoucího katedry německého jazyka FP TUL. Cítí se být Pavel Novotný spíše básníkem, nebo germanistou? Mění Magnesia Litera oceněným život? Jak se píše operní libreto pro Národní divadlo? Jak se překládá německá poezie do češtiny a jak česká do němčiny? Zvlášť, když o překladu můžete diskutovat s autorem?

MgA. Mgr. Zuzana Bubeníčková

o operním zpěvu, rétorice a primárním vzdělávání

Ve čtvrté epizodě PedCastu Alex Röhrich přivítal Zuzanu Bubeníčkovou, která na katedře primárního vzdělávání FP TUL působila 30 let a teď se vrací na rodné Slovensko. Může si operní pěvkyně vybírat role? Dá se pěvecký talent poznat po prvním setkání? Proč je pro hlas důležitý dobrý učitel zpěvu? A co mají společného zpěv a rétorika?

Mgr. Emil Drápela, Ph.D.

o výuce zeměpisu ve školách, humánní geografii i liberecké žule

Do třetí epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Emila Drápelu z katedry geografie FP TUL. Čím rodilého Brňana okouzlil Liberec? Jak mohou geografové pozitivně působit na cestovní ruch? Co má liberecká žula společného s egyptskými pyramidami? A jak by měla vypadat výuka zeměpisu v době, kdy si všechna hlavní města a další informace snadno najdeme na internetu?

PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.

o genderové problematice i dopadech lockdownu na naši psychiku

Do druhé epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Lenku Václavíkovou, socioložku, psychoterapeutku a členku katedry filosofie FP TUL. Jaké jsou nejzávažnější genderové problémy v Česku? Kdy jí přestala sociologie stačit? S jakými těžkostmi se v době covidové nejčastěji setkává ve své praxi? A co by poradila nám všem, abychom si i v těžkých časech udrželi zdravou duši?

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

o lásce k matematice a důležitosti pedagogických fakult a učitelské profese

V první epizodě PedCastu Alex Röhrich zpovídá děkana FP TUL Jana Picka. Jak se stane, že se člověk zamiluje do matematiky? Měly by pedagogické fakulty rozhodovat o tom, co se budou žáci učit? Mají učitelé-studenti dostatek praxe? Umí učitelé sdílet své zkušenosti?

doc. PaedDr. Aleš Suchomel Ph.D.

nový děkan FP

Od ledna má Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci (FP TUL) nového děkana. Na fakultě ale nový není – byl dlouholetým vyučujícím, vedoucím katedry tělesné výchovy a sportu, a také proděkanem pro rozvoj fakulty, což je funkce s objemnou, náročnou agendou.

Jaké výzvy před ním nyní leží? Jak vidí budoucnost fakulty? Jak by chtěl komunikovat s vyučujícími i studujícími, aby nám tu spolu bylo dobře?

Poslechněte si pětadvacátou epizodu PedCastu, ve které moderátor Alex Röhrich vyzpovídal docenta Aleše Suchomela, děkana FP TUL.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

osm let ve vedení FP TUL

Osm let vedl naši fakultu, staral se o to, aby vše fungovalo, aby spolu lidi mluvili, aby vyučující vyučovali a studující studovali. Byl zodpovědný za nás všechny, kteří tvoříme tzv. akademickou obec. A musel se o nás starat. Neměl to přitom vůbec lehké – kromě běžných těžkostí akademického světa, přišly mu do cesty čtyři mimořádné rány, které musel vyřešit.

Kdekdo by si po takové zkušenosti odkroutil své a šel si někam lízat rány. Pan profesor Jan Picek ale ne – přestože už není děkanem, ve vedení fakulty zůstává jako její proděkan. A spolu s ním zůstává i lidský přístup.

Poslechněte si čtyřiadvacátou epizodu PedCastu, v níž moderátor Alex Röhrich vyzpovídal dnes již bývalého děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jana Picka.

Rozstřel: ex děkan Picek vs. děkan Suchomel

Je nejvyšší představitel fakulty, tedy děkan, také jen člověk?

Tento týden vyjdou hned dva PedCasty, a to rozhovory Alexe Röhricha právě s našimi děkany – bývalým děkanem profesorem Janem Pickem a současným děkanem docentem Alešem Suchomelem. Jak se dívají na svět a co je podle nich při vedení fakulty největší výzvou?

PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.

o kondici a fyzické zdatnosti (nejen) mládeže

Ve třiadvacáté epizodě PedCastu si Alex Röhrich pozval Kláru Kuprovou z katedry tělesné výchovy a sportu.

Jakou kondici mají dnešní děti ve srovnání s dětmi před 100 lety? Jakou úlohu mají školy ve fyzické zdatnosti mládeže? Proč bychom se vůbec měli hýbat? Co znamená, že jsme fyzicky na úrovni lidí v meziválečného období? Mají i tělocvikáři dny, kdy se jim nechce hýbat? A mohla by mít Technická univerzita v Liberci vlastní bazén?

Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.

o regionální literatuře, nakladatelství a literární exkurzi
Do dvaadvacáté epizody PedCastu přijala pozvání Alexe Röhricha jeho kolegyně z katedry českého jazyka a literatury Eva Koudelková.

Co ji přivedlo k regionální literatuře? Proč se ji rozhodla nejen zkoumat a vyučovat, ale i vydávat? Jakou knihu by ve svém nakladatelství nikdy nevydala? V čem se literárně liší její rodné Náchodsko od Liberecka? Proč ji tolik přitahuje lidová slovesnost a Krakonoš? A čím si vysvětluje vysoký zájem o náročnou literární exkurzi, kterou na katedře češtiny založila?

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

o nanovláknech a bioinženýrství

Profesor David Lukáš, vedoucí oddělení bioinženýrství na katedře chemie, FP TUL přijal pozvání Alexe Röhricha do jednadvacáté epizody PedCastu. Baví ho být učitelem, i když jím být nechtěl? Co je pravdy na tom, že nanovlákna předběhla svou dobu? Jak široké je využití nanovláken? Co je bioinženýrství a jaký je profil jeho absolventů?

Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.

o paměti, soudobých dějinách a zmizelých Liberečanech

Do dvacáté epizody si moderátor Alex Röhrich pozval Kateřinu Portmann z naší katedry historie. Proč je podle ní 20. století bláznivé? Co jsou kameny zapomnění? Jak probíhá jejich pokládání v Liberci? Jak se při hledání obětí holokaustu zapojují studující a jak jim v tom pomáhají sociální sítě? Jak spolu se studujícími prožila týdenní pobyt Osvětimi? Jaké stereotypy se pojí s holokaustem? A je pravda, že jsme se z historie stále nepoučili?

PhDr. Milan Ducháček Ph.D.

o historické gramotnosti, badatelské výuce a didaktice

V devatenácté epizodě PedCastu si Alex Röhrich povídal s Milanem Ducháčkem z katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Měli bychom čekat historickou pravdu od historických filmů či románů? Má školní dějepis ještě smysl? A v jaké podobě? Jak může způsob výuky dějepisu pomoct dětem a mladým lidem orientovat se v současném světě? Co je historická gramotnost? A může dobře učit i ten, kdo neprošel didaktickým školením?

MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.

o sborovém zpěvu a silných lidských příbězích

Do osmnácté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Janu Konvalinkovou z naší katedry primárního vzdělávání, vedoucí pěveckých sborů Bohemia Chór a Aurea Rosa. 
Jak vznikla myšlenka seniorského sboru? V čem je specifický? Kde se vzalo tolik silných válečných příběhů pro komponované pořady studentského sboru? Liší se nějak tradice pěveckých sborů v Česku a v Anglii? A o jakých příbězích budou vyprávět další komponované pořady Bohemia Chóru? 

Mgr. Anna Habánová, Ph.D., PhDr. Kateřina Váňová, Ph.D. a Mgr. Vilém Valkoun

Vánoční speciál

Do sedmnácté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval hned tři hosty – o vánoční hudbě mluví Vilém Valkoun z katedry primárního vzdělávání, o zobrazení Vánoc v umění povídá Anna Habánová z katedry historie a o spojení Vánoc a pohádek vypráví Kateřina Váňová, vedoucí katedry českého jazyka a literatury.

O Ježíškovi, vánoční náladě, křesťanské historii, koledách, zobrazování Vánoc v historickém i moderním umění, sněhu, rolničkách a tradici vánočních pohádek.

Mgr. Dominik Rubáš

o Ralsku a Podještědí, terénní výuce a ekopsychologii

V šestnácté epizodě Alex Röhrich přivítal Dominika Rubáše, absolventa geografie a fyziky na naší fakultě a zároveň vyučujícího z naší katedry primárního vzdělávání a katedry geografie.

Čím mu učaroval bývalý vojenský prostor, dnes Národní geopark Ralsko, kde působí jako geograf? A čím rodné Podještědí, o němž dokonce napsal knihu? Jak a proč se někdo, kdo chtěl být meteorologem, stane učitelem? Proč jako učitel prosazuje terénní výuku? Čím je pro žáky přínosná? Co je to ekopsychologie? A jsou dnešní žáci méně lhostejní k přírodě než předchozí generace?

Mgr. Václav Lábus, Ph.D. a Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D.

o živých jménech a mezioborové spolupráci

Do patnácté epizody Pedcastu si náš moderátor Alex Röhrich pozval svého kolegu Václava Lábuse z Katedra českého jazyka a literatury FP TUL a Daniela Vrbíka z katedry aplikované matematiky FP TUL, aby představili svůj unikátní projekt Živá jména, který mapuje lidová pojmenování míst v Liberci.

Jak se vůbec mohla spojit čeština s matematikou? Jakým způsobem se sbíraly materiály od místních obyvatel a kolik respondentů se do výzkumu zapojilo? Jak moc se liší oficiální jména míst od těch lidových? Může taková mapa sloužit i k něčemu jinému, než jen pro zajímavost a pobavení? Jak?

Mgr. Svatava Škodová Ph.D.

o češtině pro cizince, o syntaxi a korpusové lingvistice

Ve čtrnácté epizodě Pedcastu přivítal Alex Röhrich svou kolegyni z katedry českého jazyka a literatury FP TUL. Jak se hraje hra na syntax? Byl a je komunikační prostředek "ty vole" vulgární? K čemu je dobrý jazykový korpus? Je čeština pro cizince těžká? Je rozdíl, když se česky učí Vietnamci a Ukrajinci? A je vůbec nutné navštěvovat jako cizinec jazykové kurzy, nebo se dá jazyk naučit odposlechem?

prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.

o fyzice a její výuce na základkách, o pokusech a pasivních studentech

Do třinácté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval profesora Erharta, vedoucího naší katedry fyziky. Panuje mezi matematiky a fyziky rivalita? Jak se z teoretického fyzika z Matfyzu stane učitel, i když jím být nikdy nechtěl? Dokáže vysvětlit svou odbornost, což je piezoelektřina a pyroelektřina, i úplnému laikovi? Čím to, že je fyzika tak významným vědním oborem, ale ve školách nemá úplně dobrou pověst? A jak probíhá Fyzikální jarmark pro prvňáčky, který pořádá KFY spolu s gymnáziem Doctrina?

Mgr. Zuzana Pechová Ph.D. + PhDr. Hana Valešová, Ph.D.

o výtvarné výchově a vizuální gramotnosti

Ve dvanácté epizodě PedCastu Alex Röhrich přivítal hned dva hosty: Zuzanu Pechovou a Hanu Valešovou z Katedra primárního vzdělávání FP TUL.

Měl by být výsledek práce v hodině výtvarné výchovy krásný? Je dobré žáky na konci hodiny vždy pochválit? Žijeme ve vizuálním světě a v mnoha profesích je nutná kreativita - proč tedy není výtvarná výchova považována za důležitý školní předmět a dokonce v rámci nových revizí dochází k omezení jejího počtu hodin na druhém stupni ZŠ? Co je to vizuální gramotnost a proč by se na ni měl klást větší důraz?

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

o matematice, o vedení univerzity a morálce

V jedenácté epizodě PedCastu Alex Röhrich zpovídal Miroslava Brzezinu, v současnosti již podruhé zvoleného rektora Technické univerzity v Liberci a dřívějšího děkana naší fakulty. Jak se studovala matematika za minulého režimu? Co je to teorie potenciálu? Jaké to je šéfovat sedmi fakultám? S jakými etickými a mravními problémy se na akademické půdě setkává? A jak je řeší?

PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.

o mentalizaci sdílené pozornosti i spolupráci s americkou univerzitou

Do desáté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Magdu Nišponskou z katedry pedagogiky a psychologie FP TUL. Je vždy dobré být empatický? Proč 75 % matek poprvé zrcadlí pocity svého dítěte špatně? A je to opravdu špatně? Žijeme svůj příběh nebo si život jako příběh představujeme? Co je to sdílená pozornost? A co studentům přináší mezinárodní spolupráce s americkou univerzitou?

doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

o mateřském jazyku, kognitivní lingvistice, porozumění a stereotypu

V deváté epizodě PedCastu Alex Röhrich zpovídá Jasňu Pacovskou, svou kolegyni z naší katedry českého jazyka a literatury. Proč kognitivní lingvisté milují metafory? Proč svým studentům vypráví o Eskymácích a tchyních? Jak pomáhá stereotyp porozumění? A opravdu musí vzdělávání tak trochu bolet?

doc. PhDr. Mgr. Milan Svoboda Ph.D.

o výuce historie, o rodu Clam-Gallasů a o tom, co nás může historie naučit

Měli bychom se o historii zajímat všichni? Do osmé epizody si Alex Röhrich pozval docenta Milana Svobodu z naší katedry historie.

PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.

o sportovní gymnastice, tělesné výchově a trenérech ve školách

Alex Röhrich v sedmé epizodě PedCastu vyzpovídal Pavlínu Vrchoveckou z katedry tělesné výchovy a sportu, která se dlouhodobě věnuje výuce a didaktice gymnastiky. Proč sportovní gymnastky tak často utíkají k jiným sportům? Jakou roli hraje v gymnastice psychika? Opravdu se děti málo hýbají, jak se říká? Jakou roli v tom hrají rodiče? A jak může pomoci nový projekt Trenéři ve škole?

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.

o španělštině…

V šesté epizodě PedCastu Alex Röhrich přivítal Miroslava Slowika z katedry románských jazyků. Co má společného španělština se slezským přízvukem? Co je komunikační klíč jazyka? Mělo by se v Česku učit moderněji? Co se studenti FP učí v didaktické dílně, kterou nově mohou navštěvovat? Mohou se v kurzech didaktické dílny dál vzdělávat i již pracující učitelé? A jaký by měl být učitel budoucnosti?

FB stránka Didaktická dílna: https://www.facebook.com/didakticka.dilna/
FB stránka Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické: https://www.facebook.com/fptul 

doc. Pavel Novotný, Ph.D.

o poezii, literární vědě i překladatelství

Do páté epizody našeho PedCastu si Alex Röhrich pozval Pavla Novotného, laureáta ceny Magnesia Litera za poezii 2021 a vedoucího katedry německého jazyka FP TUL. Cítí se být Pavel Novotný spíše básníkem, nebo germanistou? Mění Magnesia Litera oceněným život? Jak se píše operní libreto pro Národní divadlo? Jak se překládá německá poezie do češtiny a jak česká do němčiny? Zvlášť, když o překladu můžete diskutovat s autorem?

MgA. Mgr. Zuzana Bubeníčková

o operním zpěvu, rétorice a primárním vzdělávání

Ve čtvrté epizodě PedCastu Alex Röhrich přivítal Zuzanu Bubeníčkovou, která na katedře primárního vzdělávání FP TUL působila 30 let a teď se vrací na rodné Slovensko. Může si operní pěvkyně vybírat role? Dá se pěvecký talent poznat po prvním setkání? Proč je pro hlas důležitý dobrý učitel zpěvu? A co mají společného zpěv a rétorika?

Mgr. Emil Drápela, Ph.D.

o výuce zeměpisu ve školách, humánní geografii i liberecké žule

Do třetí epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Emila Drápelu z katedry geografie FP TUL. Čím rodilého Brňana okouzlil Liberec? Jak mohou geografové pozitivně působit na cestovní ruch? Co má liberecká žula společného s egyptskými pyramidami? A jak by měla vypadat výuka zeměpisu v době, kdy si všechna hlavní města a další informace snadno najdeme na internetu?

PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.

o genderové problematice i dopadech lockdownu na naši psychiku

Do druhé epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Lenku Václavíkovou, socioložku, psychoterapeutku a členku katedry filosofie FP TUL. Jaké jsou nejzávažnější genderové problémy v Česku? Kdy jí přestala sociologie stačit? S jakými těžkostmi se v době covidové nejčastěji setkává ve své praxi? A co by poradila nám všem, abychom si i v těžkých časech udrželi zdravou duši?

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

o lásce k matematice a důležitosti pedagogických fakult a učitelské profese

V první epizodě PedCastu Alex Röhrich zpovídá děkana FP TUL Jana Picka. Jak se stane, že se člověk zamiluje do matematiky? Měly by pedagogické fakulty rozhodovat o tom, co se budou žáci učit? Mají učitelé-studenti dostatek praxe? Umí učitelé sdílet své zkušenosti?

doc. PaedDr. Aleš Suchomel Ph.D.

nový děkan FP

Od ledna má Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci (FP TUL) nového děkana. Na fakultě ale nový není – byl dlouholetým vyučujícím, vedoucím katedry tělesné výchovy a sportu, a také proděkanem pro rozvoj fakulty, což je funkce s objemnou, náročnou agendou.

Jaké výzvy před ním nyní leží? Jak vidí budoucnost fakulty? Jak by chtěl komunikovat s vyučujícími i studujícími, aby nám tu spolu bylo dobře?

Poslechněte si pětadvacátou epizodu PedCastu, ve které moderátor Alex Röhrich vyzpovídal docenta Aleše Suchomela, děkana FP TUL.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

osm let ve vedení FP TUL

Osm let vedl naši fakultu, staral se o to, aby vše fungovalo, aby spolu lidi mluvili, aby vyučující vyučovali a studující studovali. Byl zodpovědný za nás všechny, kteří tvoříme tzv. akademickou obec. A musel se o nás starat. Neměl to přitom vůbec lehké – kromě běžných těžkostí akademického světa, přišly mu do cesty čtyři mimořádné rány, které musel vyřešit.

Kdekdo by si po takové zkušenosti odkroutil své a šel si někam lízat rány. Pan profesor Jan Picek ale ne – přestože už není děkanem, ve vedení fakulty zůstává jako její proděkan. A spolu s ním zůstává i lidský přístup.

Poslechněte si čtyřiadvacátou epizodu PedCastu, v níž moderátor Alex Röhrich vyzpovídal dnes již bývalého děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jana Picka.

Rozstřel: ex děkan Picek vs. děkan Suchomel

Je nejvyšší představitel fakulty, tedy děkan, také jen člověk?

Tento týden vyjdou hned dva PedCasty, a to rozhovory Alexe Röhricha právě s našimi děkany – bývalým děkanem profesorem Janem Pickem a současným děkanem docentem Alešem Suchomelem. Jak se dívají na svět a co je podle nich při vedení fakulty největší výzvou?

PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.

o kondici a fyzické zdatnosti (nejen) mládeže

Ve třiadvacáté epizodě PedCastu si Alex Röhrich pozval Kláru Kuprovou z katedry tělesné výchovy a sportu.

Jakou kondici mají dnešní děti ve srovnání s dětmi před 100 lety? Jakou úlohu mají školy ve fyzické zdatnosti mládeže? Proč bychom se vůbec měli hýbat? Co znamená, že jsme fyzicky na úrovni lidí v meziválečného období? Mají i tělocvikáři dny, kdy se jim nechce hýbat? A mohla by mít Technická univerzita v Liberci vlastní bazén?

Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.

o regionální literatuře, nakladatelství a literární exkurzi
Do dvaadvacáté epizody PedCastu přijala pozvání Alexe Röhricha jeho kolegyně z katedry českého jazyka a literatury Eva Koudelková.

Co ji přivedlo k regionální literatuře? Proč se ji rozhodla nejen zkoumat a vyučovat, ale i vydávat? Jakou knihu by ve svém nakladatelství nikdy nevydala? V čem se literárně liší její rodné Náchodsko od Liberecka? Proč ji tolik přitahuje lidová slovesnost a Krakonoš? A čím si vysvětluje vysoký zájem o náročnou literární exkurzi, kterou na katedře češtiny založila?

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

o nanovláknech a bioinženýrství

Profesor David Lukáš, vedoucí oddělení bioinženýrství na katedře chemie, FP TUL přijal pozvání Alexe Röhricha do jednadvacáté epizody PedCastu. Baví ho být učitelem, i když jím být nechtěl? Co je pravdy na tom, že nanovlákna předběhla svou dobu? Jak široké je využití nanovláken? Co je bioinženýrství a jaký je profil jeho absolventů?

Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.

o paměti, soudobých dějinách a zmizelých Liberečanech

Do dvacáté epizody si moderátor Alex Röhrich pozval Kateřinu Portmann z naší katedry historie. Proč je podle ní 20. století bláznivé? Co jsou kameny zapomnění? Jak probíhá jejich pokládání v Liberci? Jak se při hledání obětí holokaustu zapojují studující a jak jim v tom pomáhají sociální sítě? Jak spolu se studujícími prožila týdenní pobyt Osvětimi? Jaké stereotypy se pojí s holokaustem? A je pravda, že jsme se z historie stále nepoučili?

PhDr. Milan Ducháček Ph.D.

o historické gramotnosti, badatelské výuce a didaktice

V devatenácté epizodě PedCastu si Alex Röhrich povídal s Milanem Ducháčkem z katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Měli bychom čekat historickou pravdu od historických filmů či románů? Má školní dějepis ještě smysl? A v jaké podobě? Jak může způsob výuky dějepisu pomoct dětem a mladým lidem orientovat se v současném světě? Co je historická gramotnost? A může dobře učit i ten, kdo neprošel didaktickým školením?

MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.

o sborovém zpěvu a silných lidských příbězích

Do osmnácté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Janu Konvalinkovou z naší katedry primárního vzdělávání, vedoucí pěveckých sborů Bohemia Chór a Aurea Rosa. 
Jak vznikla myšlenka seniorského sboru? V čem je specifický? Kde se vzalo tolik silných válečných příběhů pro komponované pořady studentského sboru? Liší se nějak tradice pěveckých sborů v Česku a v Anglii? A o jakých příbězích budou vyprávět další komponované pořady Bohemia Chóru? 

Mgr. Anna Habánová, Ph.D., PhDr. Kateřina Váňová, Ph.D. a Mgr. Vilém Valkoun

Vánoční speciál

Do sedmnácté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval hned tři hosty – o vánoční hudbě mluví Vilém Valkoun z katedry primárního vzdělávání, o zobrazení Vánoc v umění povídá Anna Habánová z katedry historie a o spojení Vánoc a pohádek vypráví Kateřina Váňová, vedoucí katedry českého jazyka a literatury.

O Ježíškovi, vánoční náladě, křesťanské historii, koledách, zobrazování Vánoc v historickém i moderním umění, sněhu, rolničkách a tradici vánočních pohádek.

Mgr. Dominik Rubáš

o Ralsku a Podještědí, terénní výuce a ekopsychologii

V šestnácté epizodě Alex Röhrich přivítal Dominika Rubáše, absolventa geografie a fyziky na naší fakultě a zároveň vyučujícího z naší katedry primárního vzdělávání a katedry geografie.

Čím mu učaroval bývalý vojenský prostor, dnes Národní geopark Ralsko, kde působí jako geograf? A čím rodné Podještědí, o němž dokonce napsal knihu? Jak a proč se někdo, kdo chtěl být meteorologem, stane učitelem? Proč jako učitel prosazuje terénní výuku? Čím je pro žáky přínosná? Co je to ekopsychologie? A jsou dnešní žáci méně lhostejní k přírodě než předchozí generace?

Mgr. Václav Lábus, Ph.D. a Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D.

o živých jménech a mezioborové spolupráci

Do patnácté epizody Pedcastu si náš moderátor Alex Röhrich pozval svého kolegu Václava Lábuse z Katedra českého jazyka a literatury FP TUL a Daniela Vrbíka z katedry aplikované matematiky FP TUL, aby představili svůj unikátní projekt Živá jména, který mapuje lidová pojmenování míst v Liberci.

Jak se vůbec mohla spojit čeština s matematikou? Jakým způsobem se sbíraly materiály od místních obyvatel a kolik respondentů se do výzkumu zapojilo? Jak moc se liší oficiální jména míst od těch lidových? Může taková mapa sloužit i k něčemu jinému, než jen pro zajímavost a pobavení? Jak?

Mgr. Svatava Škodová Ph.D.

o češtině pro cizince, o syntaxi a korpusové lingvistice

Ve čtrnácté epizodě Pedcastu přivítal Alex Röhrich svou kolegyni z katedry českého jazyka a literatury FP TUL. Jak se hraje hra na syntax? Byl a je komunikační prostředek "ty vole" vulgární? K čemu je dobrý jazykový korpus? Je čeština pro cizince těžká? Je rozdíl, když se česky učí Vietnamci a Ukrajinci? A je vůbec nutné navštěvovat jako cizinec jazykové kurzy, nebo se dá jazyk naučit odposlechem?

prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.

o fyzice a její výuce na základkách, o pokusech a pasivních studentech

Do třinácté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval profesora Erharta, vedoucího naší katedry fyziky. Panuje mezi matematiky a fyziky rivalita? Jak se z teoretického fyzika z Matfyzu stane učitel, i když jím být nikdy nechtěl? Dokáže vysvětlit svou odbornost, což je piezoelektřina a pyroelektřina, i úplnému laikovi? Čím to, že je fyzika tak významným vědním oborem, ale ve školách nemá úplně dobrou pověst? A jak probíhá Fyzikální jarmark pro prvňáčky, který pořádá KFY spolu s gymnáziem Doctrina?

Mgr. Zuzana Pechová Ph.D. + PhDr. Hana Valešová, Ph.D.

o výtvarné výchově a vizuální gramotnosti

Ve dvanácté epizodě PedCastu Alex Röhrich přivítal hned dva hosty: Zuzanu Pechovou a Hanu Valešovou z Katedra primárního vzdělávání FP TUL.

Měl by být výsledek práce v hodině výtvarné výchovy krásný? Je dobré žáky na konci hodiny vždy pochválit? Žijeme ve vizuálním světě a v mnoha profesích je nutná kreativita - proč tedy není výtvarná výchova považována za důležitý školní předmět a dokonce v rámci nových revizí dochází k omezení jejího počtu hodin na druhém stupni ZŠ? Co je to vizuální gramotnost a proč by se na ni měl klást větší důraz?

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

o matematice, o vedení univerzity a morálce

V jedenácté epizodě PedCastu Alex Röhrich zpovídal Miroslava Brzezinu, v současnosti již podruhé zvoleného rektora Technické univerzity v Liberci a dřívějšího děkana naší fakulty. Jak se studovala matematika za minulého režimu? Co je to teorie potenciálu? Jaké to je šéfovat sedmi fakultám? S jakými etickými a mravními problémy se na akademické půdě setkává? A jak je řeší?

PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.

o mentalizaci sdílené pozornosti i spolupráci s americkou univerzitou

Do desáté epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Magdu Nišponskou z katedry pedagogiky a psychologie FP TUL. Je vždy dobré být empatický? Proč 75 % matek poprvé zrcadlí pocity svého dítěte špatně? A je to opravdu špatně? Žijeme svůj příběh nebo si život jako příběh představujeme? Co je to sdílená pozornost? A co studentům přináší mezinárodní spolupráce s americkou univerzitou?

doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

o mateřském jazyku, kognitivní lingvistice, porozumění a stereotypu

V deváté epizodě PedCastu Alex Röhrich zpovídá Jasňu Pacovskou, svou kolegyni z naší katedry českého jazyka a literatury. Proč kognitivní lingvisté milují metafory? Proč svým studentům vypráví o Eskymácích a tchyních? Jak pomáhá stereotyp porozumění? A opravdu musí vzdělávání tak trochu bolet?

doc. PhDr. Mgr. Milan Svoboda Ph.D.

o výuce historie, o rodu Clam-Gallasů a o tom, co nás může historie naučit

Měli bychom se o historii zajímat všichni? Do osmé epizody si Alex Röhrich pozval docenta Milana Svobodu z naší katedry historie.

PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.

o sportovní gymnastice, tělesné výchově a trenérech ve školách

Alex Röhrich v sedmé epizodě PedCastu vyzpovídal Pavlínu Vrchoveckou z katedry tělesné výchovy a sportu, která se dlouhodobě věnuje výuce a didaktice gymnastiky. Proč sportovní gymnastky tak často utíkají k jiným sportům? Jakou roli hraje v gymnastice psychika? Opravdu se děti málo hýbají, jak se říká? Jakou roli v tom hrají rodiče? A jak může pomoci nový projekt Trenéři ve škole?

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.

o španělštině…

V šesté epizodě PedCastu Alex Röhrich přivítal Miroslava Slowika z katedry románských jazyků. Co má společného španělština se slezským přízvukem? Co je komunikační klíč jazyka? Mělo by se v Česku učit moderněji? Co se studenti FP učí v didaktické dílně, kterou nově mohou navštěvovat? Mohou se v kurzech didaktické dílny dál vzdělávat i již pracující učitelé? A jaký by měl být učitel budoucnosti?

FB stránka Didaktická dílna: https://www.facebook.com/didakticka.dilna/
FB stránka Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické: https://www.facebook.com/fptul 

doc. Pavel Novotný, Ph.D.

o poezii, literární vědě i překladatelství

Do páté epizody našeho PedCastu si Alex Röhrich pozval Pavla Novotného, laureáta ceny Magnesia Litera za poezii 2021 a vedoucího katedry německého jazyka FP TUL. Cítí se být Pavel Novotný spíše básníkem, nebo germanistou? Mění Magnesia Litera oceněným život? Jak se píše operní libreto pro Národní divadlo? Jak se překládá německá poezie do češtiny a jak česká do němčiny? Zvlášť, když o překladu můžete diskutovat s autorem?

MgA. Mgr. Zuzana Bubeníčková

o operním zpěvu, rétorice a primárním vzdělávání

Ve čtvrté epizodě PedCastu Alex Röhrich přivítal Zuzanu Bubeníčkovou, která na katedře primárního vzdělávání FP TUL působila 30 let a teď se vrací na rodné Slovensko. Může si operní pěvkyně vybírat role? Dá se pěvecký talent poznat po prvním setkání? Proč je pro hlas důležitý dobrý učitel zpěvu? A co mají společného zpěv a rétorika?

Mgr. Emil Drápela, Ph.D.

o výuce zeměpisu ve školách, humánní geografii i liberecké žule

Do třetí epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Emila Drápelu z katedry geografie FP TUL. Čím rodilého Brňana okouzlil Liberec? Jak mohou geografové pozitivně působit na cestovní ruch? Co má liberecká žula společného s egyptskými pyramidami? A jak by měla vypadat výuka zeměpisu v době, kdy si všechna hlavní města a další informace snadno najdeme na internetu?

PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.

o genderové problematice i dopadech lockdownu na naši psychiku

Do druhé epizody PedCastu si Alex Röhrich pozval Lenku Václavíkovou, socioložku, psychoterapeutku a členku katedry filosofie FP TUL. Jaké jsou nejzávažnější genderové problémy v Česku? Kdy jí přestala sociologie stačit? S jakými těžkostmi se v době covidové nejčastěji setkává ve své praxi? A co by poradila nám všem, abychom si i v těžkých časech udrželi zdravou duši?

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

o lásce k matematice a důležitosti pedagogických fakult a učitelské profese

V první epizodě PedCastu Alex Röhrich zpovídá děkana FP TUL Jana Picka. Jak se stane, že se člověk zamiluje do matematiky? Měly by pedagogické fakulty rozhodovat o tom, co se budou žáci učit? Mají učitelé-studenti dostatek praxe? Umí učitelé sdílet své zkušenosti?