Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

Bc. Romana Primusová

„Proměna Verneřicka v důsledku vysídlení německého obyvatelstva a znovuosídlení lokality slovanským obyvatelstvem“

Katedra historie

Bc. David Murdych

„Možnosti intervence pro oslabení motorické kompetence na základní škole“

Katedra tělesné výchovy a sportu

Bc. Ondřej Coufal

„Návrh historického atlasu Liberce“

Katedra geografie

Bc. Veronika Sádovská

"Přístupy k výuce matematiky ve vybraných zemích“

Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Bc. Šárka Jakoubková

„Rod hrabat z Gallasu a Clam-Gallasu na Frýdlantsku ve výuce dějepisu"

Katedra historie

Bc. Romana Halmichová

„Lidová urbanonyma města Česká Lípa“

Katedra českého jazyka a literatury

Bc. Zuzana Preusslerová

„Jazyková a stylová stránka zpráv z dezinformačních webů“

Katedra českého jazyka a literatury

Bc. Andrea Straková

„El análisis de la pronunciación de la sílaba tónica por parte de los estudiantes checos“

Katedra románských jazyků

Bc. Jan Kopecký

„Atanáš Kopecký a pokus o rozvoj hedvábnictví ve východních Čechách“

Katedra historie

Bc. Ladislav Erik Šimek

„Genderové aspekty mužského bezdomovectví“

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Bc. Kristina Koudelková

„Analýza maturitních didaktických testů z českého jazyka a literatury“

Katedra českého jazyka a literatury

Bc. Filip Zadražil

„Elo systém očima matematické statistiky“

Katedra aplikované matematiky

Bc. Josef Egrt

"Metodická řada cviků v hodu kladivem“

Katedra tělesné výchovy a sportu

Bc. Denisa Reimannová

„Antropocén a problematika jednorázových plastů“

Katedra filosofie

Bc. Linda Skrbková

„Politické procesy 50. let – kauza bratři Červenkovi a spol.“

Katedra historie

Bc. Lucie Kočová

„Magický realismus románu Dům duchů“

Katedra románských jazyků

Ing. Miroslav Pekař

"Vznik národního podniku Preciosa v roce 1948"

Studijní program Historická studia, obor Kulturněhistorická a muzeologická studia

Bc. Karolína Indráčková

"Diagnostika psychomotorického vývoje v mladším školním věku pomocí testové baterie Bruininks-Oseretsky, 2. verze"

Studijní program Tělesná výchova a sport, obor Rekreologie

Bc. Michaela Marková

"Školský systém ve Finsku"

Studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů

Bc. Magdaléna Linková

"Pomístní názvosloví na katastru města Smržovky"

Studijní program Specializace v pedagogice, obory Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bc. Alice Horáková

„Porovnání vybraných jevů českého překladu seriálu Simpsonovi s originální verzí“

KČL, program Specializace v pedagogice, kombinace oborů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bc. Kateřina Hejnišová

„Problematika částic v současné jazykovědné bohemistice“

KČL, program Specializace v pedagogice, kombinace oborů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

Bc. Sabina Laušmanová

„Nechtění obyvatelé – osud rodiny Perlmann“

KHI, program Specializace v pedagogice, kombinace oborů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Historie se zaměřením na vzdělávání

Bc. Eliška Havránková

„Geografická charakteristika říčního systému v městské krajině na příkladu Liberce“

KGE, program Geografie, obor Aplikovaná geografie

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Mgr. Aneta Mináčová

„Techniky sebevyjádření ve výchově a vzdělávání“
Studijní program Učitelství pro střední školy, kombinace oborů Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy

Mgr. Tereza Hladíková

„Obraz učitele v současném českém denním tisku“
Studijní program Učitelství pro základní školy, kombinace oborů Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy

Bc. Jana Štěpánková

„Analýza porozumění jinakosti ve vybraných učebnicích Výchovy k občanství pro 2. stupeň ZŠ“
Studijní program Učitelství pro základní školy, obory Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy, Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy

Bc. Jaroslav Hlaváček

„Mezipředmětové vztahy výchovy k občanství a dějepisu“
Studijní program Učitelství pro základní školy, obory Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy, Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy

Bc. Ondřej Sladký

„Počátky elektrifikace v Čechách ve světle vybraných soudobých kronik v období mezi dvěma světovými válkami“
Studijní program Historické vědy, obor Historie

Bc. Eliška Poloprudská

„Jednotky SA v Říšské župě Sudety (na příkladu hlavního města župy 1938-1945)“
Studijní program Historické vědy, obor Historie

Mgr. Ludmila Mašková

„Komiksové adaptace literárních děl na příkladu Starých mistrů Nicolase Mahlera“

Katedra německého jazyka

Mgr. Hana Vaňková

„Pojetí regionálních dějin ve výuce dějepisu na 2. stupni ZŠ ve Varnsdorfu s důrazem na budování historické gramotnosti“

Katedra historie

Mgr. Zbyněk Plocar

„Persvazivní prostředky v projevech předních českých politiků v televizních a internetových pořadech“

Katedra českého jazyka a literatury

Mgr. Jaroslav Komberec

„Vnímání třídního klimatu v kontextu k výsledkům sociometrického šetření na druhém stupni základní školy“

Katedra pedagogiky a psychologie

Mgr. Andrea Hýblová

„Systém opakování tématu Směsi s využitím ICT technologií“

Katedra chemie

Mgr. Markéta Gausová Zörnerová

„Svatojánský kult na Starém Městě pražském a Hradčanech od 17. století do roku 2019 (Svatojánské sochy a jiná vyobrazení v městském prostoru)“

Katedra historie

Mgr. Adéla Klírová

„Motivace žáků vybraných demokratických škol k učení“

Katedra primárního vzdělávání

Mgr. Tereza Hellerová

„Výuková videa ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ v 1.–3. ročníku ZŠ“

Katedra primárního vzdělávání

Cena rektora

Bc. Anna Opletalová

KPV Specializace v pedagogice/Učitelství pro mateřské školy

Mgr. Jana Skořepová

Učitelství pro 1. stupeň základní školy / Učitelství pro základní školy

Cena Jiřího Zelenky

Mgr. Tereza Šimková, Ph.D.

„Statistická inference pomocí L-momentů“

Studijní program Aplikovaná matematika, obor Matematické modely a jejich aplikace


Cena hejtmana Libereckého kraje

Mgr. Lenka Lengyelová

„Dětská opera na 1. stupni základní školy“

Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro 1. stupeň základní školy

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci