Aktuality

| COVID19

COVID19 - informace ze dne 1. 3. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

výuka od 1. 3. 2021 běží ve stále stejném režimu.

Dne 26. února 2021 přijala vláda ČR usnesení č. 200, které upravuje provoz vysokých škol od 1. března 2021 00:00 hod do 21. března 2021 23:59 hod. Na základě tohoto usnesení se nadále zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

| Zprávy pro studenty

Studijní oddělení - nepřítomnost na pracovišti

Od 1. 3. 2021 do odvolání budou studijní referentky pracovat z domova. Kontaktujte emailem.

| Co se děje na fakultě

On-line konference SGS a SVUČ za r. 2020

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 proběhne od 9.00 hodin on-line závěrečná konference výzkumných projektů studentské grantové soutěže (SGS) a projektů studentské vědecko-umělecké činnosti (SVUČ) řešených na naší fakultě v roce 2020. Cílem SGS je podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. SVUČ je pak způsobem, jakým se vedení FP snaží podporovat odbornou práci studentů nad rámec jejich studijních povinností daných studijními plány. I vy se můžete přesvědčit, jak se jednotlivým řešitelům povedlo tyto záměry naplnit.

Časový harmonogram

Meet sekce SGS
Meet sekce SVUČ

| Zprávy pro studenty

Promoce v zimním semestru 2020/2021 - ZRUŠENY

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci pan rektor TUL rozhodl o zrušení promocí v zimním semestru, v rámci revize harmonogramu výuky v AR 2020/2021 (viz https://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/harmonogram-vyuky).

Promoce se v plánovaném termínu 15. 2. 2020 NEBUDOU konat. Diplom a dodatek k diplomu bude všem absolventům/kám zasílán doporučeně poštou. Žádáme všechny absloventy/ky, aby neprodleně zaslali aktuální doručovací adresu své studijní referentce, která vás bude informovat o jeho odeslání.

Slavnostní šály (štoly) nyní zasílány nebudou. V případě zájmu budou předány v letním termínu promocí (tuto informaci prosím sdělte také své studijní referentce).

| Zprávy pro studenty

Prodloužení zkouškového období ZS 2020/2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás informovat o skutečnosti, že pan rektor rozhodl o revizi harmonogramu výuky AR 2020/2021, viz https://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/harmonogram-vyuky. Jedná se především o prodloužení  současného zkouškového období o dva týdny (tj. do 5. 3.2021)

| Co se děje na fakultě

Doc. Valeš zdokumentoval jazyk A Fala na investigativním pobytu ve Španělsku

Doc. Valeš má za sebou investigativní pobyt, z něhož vznikl nový slovník, ale nejen to. Jeho počinu si všimli i autoři vzdělávacího dokumentu Jazyky Španělska, který byl vysílán na celostátním kanálu ve Španělsku. Z hlediska české hispanistiky a vůbec lingvistiky je to významný počin. 

| Zprávy pro studenty

PŘEDZÁPIS PŘEDMĚTŮ NA LS 2020/2021

23. 1. 2021 od 8:00 hod. do 15:59 hod. (pouze pro studenty FP).

od 24. 1. 2021 od 16:00 hod. do 21. 2. 2021 do 23:59 hod. (pro všechny studenty TUL).

Dozápisy a škrty předmětů na LS se neprovádí!

Od 8. 3. 2021 do 12. 3. 2021  studenti 1. ročníků FP TUL odevzdávají podepsané zápisové listy B LS 2020/2021. Zápisové listy se tisknou z IS STAGu.
Prosíme zašlete podepsané emailem Vaší studijní referentce.
Po dodání zápisového listu B Vám bude na vyžádání posláno emailem potvrzení o studiu na LS.

| Zprávy pro studenty

Promoce v zimním semestru 2020/2021

Termín promocí v zimním semestru 2020/2021 je planován na 15. 2. 2021 (pondělí). Uskutečnění promocí bude záviset na aktuálních vládních opatřeních vztahující se k epidemilogické situaci. Prosím sledujte webové stránkyFB fakulty, kde budou informace ke konaní promocí včas zveřejněny.

Žádáme všechny absolventy, aby zasílali emailem na studijní oddělení (své studijní referentce) Výstupní list.

| Co se děje na fakultě

Vnímání hudby je něco základního a zásadně lidského

Paní doktorku Janu Konvalinkovou, vyučující Katedry primárního vzdělávání a sbormistryni našeho sboru Bohemia Chór, jsme zastihli uprostřed realizace zajímavého projektu s Českou filharmonií.

Prosím, pověz nám o projektu, který teď se studenty realizujete, odkud vzešla iniciativa a čeho se týká?
Česká filharmonie má velký projekt Hudba do škol. Podílejí se na něm hudební pedagogové a vysoké školy, ale protože se nemůže realizovat teď, kdy ani do Rudolfina ani do škol nemohou přicházet hosté, oddělení vzdělávacích programů přišlo s nápadem on-line hudební návštěvy filharmoniků. My jsme byli takové první vlaštovky. Zapojili jsme studenty naší katedry a také Univerzity třetího věku, seniory. Tím, že se v tom projektu od počátku také angažuji, vznikla myšlenka, abychom se propojili. A opravdu, zapojili jsme náš pěvecký sbor Bohemia chor a Aurea rosa – sbor U3V a uspořádali jsme první setkání. Byl to on-line meeting se sólo trumpetistou a prvním trumpetistou Ladislavem Kozderkou.

| Naši absolventi

Absolventi naší fakulty - Dominik Rubáš | KGE+KFY

Děti jsou zvídavé, o sopkách je máme učit na sopkách

Dominik Rubáš je významnou osobností Liberecka a především Podještědí. Pracuje jako geolog v Geoparku Ralsko, je zastupitelem města Český Dub, věnuje se publikační činnosti a zároveň učí jak na základní škole, tak na naší fakultě. Ta je zároveň jeho alma mater - vystudoval u nás geografii a fyziku.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci