Skip to main content

Aktuality

| Aktuality

FP TUL se zúčastní konference hnutí Otevřeno "Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů?". Jedním z hlavních témat bude inovace státních závěrečných zkoušek, které budou prezentovat zástupci naší katedry pedagogiky a psychologie (KPP)

Tomáš Kasper a Jitka Novotová z KPP budou prezentovat výsledky projektu "K nové státnici jen s pedagogickou přípravou", který se zabývá inovací státních závěrečných zkoušek na FP TUL. "Od roku 2023 úspěšně pracujeme na projektu, který posouvá naši přípravu studentů v bakalářském stupni směrem k praktické učitelské praxi," uvádějí.

| Aktuality

Ve dnech 20. a 21. června 2024 se uskuteční mezinárodní konference "Svět ve škole aneb studijní cesty jako součást vzdělávání – Proměny pedagogického vědění, školního kurikula a profesního rozvoje učitelů a učitelek", kterou pořádá katedra pedagogiky ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského (NPMK) v Praze, Akademií věd ČR, Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL), Univerzitou Karlovou (UK) a zahraničními univerzitami.

| Zprávy pro studenty

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se budou konat  2. 7. a 3. 7.  2024 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec).
Žádáme všechny absolventy, aby zasílali emailem na studijní oddělení (své studijní referentce) výstupní list a poplatek za šály platili přes e-shop.

Vážené studentky, vážení studenti,

studijní oddělení bude v pátek 7. 6. 2024 uzavřeno.

| Co se děje na fakultě

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické vyhlašuje přijímání žádostí o podporu aktivit spojených s internacionalizací pro akademické pracovníky, pracovníky vědy a výzkumu a studenty doktorských studijních programů FP TUL v rámci Fondu na podporu internacionalizace. Fond koordinuje proděkanka pro internacionalizaci a doktorská studia.

Více informací, pravidla a formuláře najdete zde.

Vážené studentky, vážení studenti,

studijní oddělení bude v týdnu od 10. do 14. 6. 2024 uzavřeno z důvodu konání a zpracování přijímacího řízení.
V případě potřeby konaktujte SVOU studijní referentku pouze prostřednictvím emailu.

| Co se děje na fakultě

Akademická poradna a centrum podpory TUL, Poradenské centrum pořádá v rámci projektu Podpora strategického rozvoje Technické univerzity v Liberci – Rozvoj systému poradenství pro studenty a zaměstnance TUL cyklus přednášek DUŠEVNÍ POHODA. Přednášky vede Mgr. at Mgr. Lucie Fenklová, psycholožka a psychoterapeutka.

Přehled přednášek z cyklu:

| Co se děje na fakultě

Vyučující pracoval na částečný úvazek na katedře primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Vedení fakulty ho odstavilo od výuky na základě článku, který dnes ráno publikoval iRozhlas.cz. Děkan Aleš Suchomel chystá další kroky v rovině pracovně-právní.

Tomáš Pospíšil pracuje na naší fakultě od září roku 2022, působí na částečný úvazek jako vyučující hry na klavír.

„Při jeho nástupu k nám na fakultu měl bezúhonnou pověst profesionála. Naprosto bezproblémový byl i během výuky na TUL. Do dnešního dne jsme na chování pana Pospíšila nezaznamenali jedinou stížnost od studujících ani kolegyň a kolegů,“ říká děkan Aleš Suchomel a dodává: „Proto nás zpráva zveřejněná dnes ráno na serveru iRozhlas zaskočila. Okamžitě jsme začali situaci řešit. Pan Pospíšil už se do přímé výuky nedostane, další kroky budou následovat.“ 

| Zprávy pro studenty

Dne 10. 5. 2024 jsou úřední hodiny do 12 hodin.

| Zprávy pro studenty

V pátek 17. 5. 2024 je studijní oddělení uzavřené.