Aktuality

| Aktuality AS

Pozvánka na 235. zasedání AS FP TUL

V pátek dne 10. 7. 2020 se od 10.30 uskuteční v zasedačce DFP zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je především doplnění podmínek přijímacího řízení na příští akademický rok o SP Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ.

| Aktuality

Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

FP TUL vyhlásila dodatečné přijímací řízení do studijního programu "Bioinženýrství" pro ak. rok 2020/2021. Uzávěrka přihlášek je do 14. 8. 2020.

Podmínky přijímacího řízení

| Co se děje na fakultě

Promoce až v září

V červenci se promoce nekonají! 
Předběžný termín promocí: 17. 9. 2020 – 25. 9. 2020
Aktualizovaný harmonogram ak. roku 2019/2020 a 2020/2021

| Aktuality AS

Výsledky voleb do komory akademických pracovníků AS TUL a komory studentů AS TUL

Volby do komory akademických pracovníků AS TUL a komory studentů AS TUL májí své zvolené kandidáty. 

Výsledky voleb

| Zprávy pro studenty

Pravidla průběhu státních závěrečných zkoušek konaných na FP TUL v období 15. 6. 2020 - 3. 7. 2020

Byla stanovena pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) v období 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020 na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (FP TUL).

Pravidla SZZ

| Aktuality AS

Volby do komory akademických pracovníků AS TUL a do komory studentů AS TUL

S ohledem na konec funkčního období komory akademických pracovníků a komory studentů Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (AS TUL) vyhlašuje okrsková volební komise pověřená AS FP podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního a jednacího řádu AS TU v Liberci a Volebního a jednacího řádu AS FP TU v Liberci:

  • volby do komory akademických pracovníků AS TUL (profily kandidátů)
  • volby do komory studentů AS TUL (kandidát: Bc. Karel Soběhart)
| Co se děje na fakultě

Novinky ohledně přijímacího řízení na FP TUL

Dne 28. 5. 2020 schválil akademický senát FP změny přijímacího řízení a vyhlasíl dodatečné přijímací řízení.

| Aktuality AS

Pozvánka na 234. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek dne 28. 5. 2020 se od 9.00 uskuteční v zasedačce DFP zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je především změna a doplnění podmínek přijímacího řízení na příští akademický rok a rozdělení finančních prostředků fakulty na tento rok. Dále se bude projednávat složení dvou fakultních orgánů v novém funkčním období.

| Co se děje na fakultě

Kandidátní listina - volby AS TUL

Do termínu uvedeného vyhlášením voleb do AS TUL přijala okrsková volební komise platné návrhy kandidátů.

Kandidátní listina

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci