ÚŘEDNÍ DESKA

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA AK. ROK 2019/20 - 2. kolo

FP TUL vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory Aplikovaná fyzika, Aplikovaná geografie, Český jazyk a literatura, Kulturněhistorická a muzeologická studia a navazující magisterské obory Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ (vybrané kombinace oborů). Uzávěrka přhlášek 31. 8. 2019. 

Podmínky pro 2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2019/2020

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci