ÚŘEDNÍ DESKA

Přijímací řízení

Úřední deska

Podmínky přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny na ak. rok 2023/2024 ПОРЯДОК ПРИЙОМУ АБІТУРІЄНТІВ В АК. РОЦІ 2023/2024 для абітурієнтів з України

| Přijímací řízení

Akademický senát FP TUL na svém zasedání dne 25. 4. 2023 schválil podmínky přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny na akademický rok 2022/2023. Uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2023.

Podmínky přijímacího řízení (CZ)

Умови прийому (UKR)

Podmínky přijímacího řízení pro ak.rok 2023/2024 - doktorský studijní program

| Přijímací řízení

FP TUL vyhlásila přijímacího řízení do doktorského studijního programu Dějiny a společnost v moderní době. Uzávěrka přihlášek 30. 4. 2023.

Podmínky přijímacího řízení.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

| Přijímací řízení

Akademický senát FP TUL na svém 250. zasedání dne 23. 11. 2022 schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

Lékařská potvrzení
Lékařské a logopedické potvrzení pro Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro mateřské školy
Potvrzení tělovýchovného lékaře pro studium Bc. programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, studium Bc. programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl nebo pro studium NMgr. programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy a 2. stupeň ZŠ– specializace Tělesná výchova

Doplňující informace
Praktická zkouška pohybových předpokladů pro studium Bc. programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a studium Bc. programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl
Hodnotící tabulky praktické zkoušky pohybových předpokladů pro studium Bc. programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a studium Bc. programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl
Strukturovaný životopis pro studium Bc. programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 - 2. kolo

| Přijímací řízení

FP TUL vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro vybrané studijní programy bakalářského a navazujícícho magisterského studia. Uzávěrka přihlášek 15. 8. 2022.

Podmínky pro 2.kolo přijímacího řízení na akademický rok 2022/2023

Podmínky přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny na ak. rok 2022/2023 ПОРЯДОК ПРИЙОМУ АБІТУРІЄНТІВ В АК. РОЦІ 2022/2023 для абітурієнтів з України

| Přijímací řízení

Akademický senát FP TUL na svém zasedání dne 19. 5. 2022 schválil podmínky přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny na akademický rok 2022/2023. Uzávěrka přihlášek do 15. 8. 2022.

Podmínky přijímacího řízení (CZ)

Умови прийому (UKR)

Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

| Přijímací řízení

FP TUL vyhlásila dodatečné přijímací řízení do studijního programu "Aplikovaná geografie a regionální rozvoj" pro ak. rok 2022/2023. Uzávěrka přihlášek do 15. 8. 2022.

Podmínky přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

| Přijímací řízení

Akademický senát FP TUL na svém zasedání dne 6. 12. 2021 schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023.

Přílohy:

Přijímací řízení na r. 2022/2023
Lékařské a logopedické potvrzení pro Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro mateřské školy
Potvrzení tělovýchovného lékaře pro studium Bc. programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, studium Bc. programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl nebo pro studium NMgr. programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – specializace Tělesná výchova

Praktická zkouška pohybových předpokladů pro studium Bc. programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a studium Bc. programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl
Hodnotící tabulky praktické zkoušky pohybových předpokladů pro studium Bc. programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a studium Bc. programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl
Strukturovaný životopis pro studium Bc. programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 - NMgr - 2. kolo

| Přijímací řízení

FP TUL vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro navazující studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol a navazující studijní program Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Uzávěrka přihlášek 15. 8. 2021.

Podmínky pro 2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 - 2. kolo

| Přijímací řízení

FP TUL vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Bioinženýrství a navazující magisterský studijní program Bioinženýrství. Uzávěrka přihlášek 15. 8. 2021.

Podmínky pro 2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 - změny podmínek

| Přijímací řízení

Akademický senát FP TUL na svém zasedání dne 10. 5. 2021 schválil změny podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 ve studijních programech Sociální práce, Speciální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1.stupeň základních škol.

Změny podmínek

Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

| Přijímací řízení

FP TUL vyhlásila dodatečné přijímací řízení do studijního programu "Učitelství pro střední školy a 2.stupeň základních škol" pro ak. rok 2020/2021. Uzávěrka přihlášek do 31. 8. 2020.

Podmínky přijímacího řízení

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť