Skip to main content

Aktuality AS

| Aktuality AS

V úterý 14. 5. 2024 se od 18 h uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit osobně v zasedačce DFP (budova G, 4. NP) nebo online formou.

Program 263. zasedání AS:

 1. Kontrola zápisu z 262. zasedání
 2. Schválení podmínek přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 pro uchazeče z Ukrajiny se statusem cizinec s dočasnou ochranou
 3.  Schválení rozdělení finančních prostředků FP TUL na rok 2024
 4. Projednání akreditací  (sdílený Google disk kvůli ochraně osobních údajů): 
  1. Bc. Anglofonní studia; Bc. Anglophone Studies; 
  2. Bc. Speciální pedagogika; 
  3. NMgr. Sport pro podporu zdraví; 
  4. DVPP Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky + Plán evaluace
  5. DVPP Profesní dovednosti pro poskytování kolegiální podpory
 5. Další informace, diskuse, různé
| Aktuality AS

Volby do komory akademických pracovníků AS FP TUL a komory studentů AS FP TUL májí své zvolené kandidáty.

Výsledky voleb

| Aktuality AS

S ohledem na konec funkčního období komory akademických pracovníků a komory studentů Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (AS FP TUL) vyhlašuje volební komise pověřená AS FP TUL podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a Volebního a jednacího řádu AS FP TUL:

 • volby do komory akademických pracovníků AS TUL,
 • volby do komory studentů AS TUL.
| Aktuality AS

Ve středu 3. 4. 2024 se od 16:10 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty.  Můžete se zúčastnit osobně na katedře tělesné výchovy a sportu (Na Bohdalci 715, 460 15 Liberec-Starý Harcov) nebo online.

Program 262. zasedání AS:

 1. Prohlídka KTV a sportovní aktivity podle zájmu účastníků.
 2. Kontrola zápisu z 259. zasedání, 260. zasedání a 261. zasedání.
 3. Schválení Plánu realizace strategického záměru FP TUL na rok 2024 (verze se zapracovanými připomínkami z projednání na VR FP)
 4. Souhlas ke jmenování členek a členů Vědecké rady FP TUL na další období (žádost a stručná odborná charakteristika externích členek a členů VR FP TUL)
 5. Vyhlášení voleb do AS FP  
 6. Další informace, diskuse, různé
  informace děkana k projednávání rozpočtu TUL na rok 2024, informace k možnostem ukotvení Didaktické rady na FP, diskuse k námětům pro AS FP a AS TUL získaných z dotazníků, setkání senátů pedagogických fakult v Liberci (plánované na 30. 5. 2024 čtvrtek (zkouškové období)).

Další setkání 6.–15. 5. 2024: projednání akreditací, schválení rozpočtu fakulty a výroční zprávy.

| Aktuality AS

Ve čtvrtek 4. 1. 2024 se od 13:00 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit pouze online.

Program 261. zasedání AS:

 1. Kontrola zápisu z 259. zasedání a 260. zasedání.
 2. Projednání záměru na jmenování proděkanek a proděkanů. Kompetence proděkanů.
 3. Seznámení s Otevřeným dopisem akademických obcí na podporu zákona manželství pro všechny páry
 4. Další informace, diskuse, různé
| Aktuality AS

Slavnostní zasedání akademického senátu FP, na kterém bude jmenován nový děkan fakulty doc. Aleš Suchomel, se uskuteční v úterý 12. prosince 2023 od 15:30 hod. v zasedací místnosti informačního centra (suterén informačního centra TUL, Studentská 1402/2). 

| Aktuality AS

V pondělí 13. 11. 2023 se od 8:50 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit pouze online.

Program 258. zasedání AS:

 1. Kontrola zápisu z 257. zasedání
 2. Nominace a schválení fakultního zástupce v Radě vysokých škol, na období 2024–2027, kandidát: doc. Dr. RNDr. Kamil Zágoršek
 3. Projednání Otevřeného dopisu akademických obcí na podporu zákona manželství pro všechny páry
 4. Další informace, diskuse, různé
| Aktuality AS

V úterý 17. 10. 2023 se od 11 h uskuteční zasedání akademického senátu fakulty.  Můžete se zúčastnit osobně v zasedačce DFP (budova G, 4. NP) nebo online.

| Aktuality AS

Ke dni 18. září 2023 do 14 hodin obdržel předseda AS FP TUL Mgr. Martin Slavík, Ph.D., následující návrh na kandidáta na děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na období 2024–2027

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

| Aktuality AS

S ohledem na konec funkčního období stávajícího děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (FP TUL) k 31. 12. 2023 oznamuje Akademický senát FP TUL (AS FP TUL), že na svém zasedání dne 23. května 2023 vyhlásil v souladu se Zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb., především § 27) a Jednacím řádem AS FP TUL (především čl. 8) volbu kandidátky nebo kandidáta na funkci děkanky nebo děkana fakulty.