Skip to main content

Aktuality AS

| Aktuality AS

261. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek 4. 1. 2024 se od 13:00 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit pouze online.

Program 261. zasedání AS:

 1. Kontrola zápisu z 259. zasedání a 260. zasedání.
 2. Projednání záměru na jmenování proděkanek a proděkanů. Kompetence proděkanů.
 3. Seznámení s Otevřeným dopisem akademických obcí na podporu zákona manželství pro všechny páry
 4. Další informace, diskuse, různé
| Aktuality AS

12. 12. 2023: jmenování nového děkana FP

Slavnostní zasedání akademického senátu FP, na kterém bude jmenován nový děkan fakulty doc. Aleš Suchomel, se uskuteční v úterý 12. prosince 2023 od 15:30 hod. v zasedací místnosti informačního centra (suterén informačního centra TUL, Studentská 1402/2). 

| Aktuality AS

258. zasedání AS FP TUL

V pondělí 13. 11. 2023 se od 8:50 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit pouze online.

Program 258. zasedání AS:

 1. Kontrola zápisu z 257. zasedání
 2. Nominace a schválení fakultního zástupce v Radě vysokých škol, na období 2024–2027, kandidát: doc. Dr. RNDr. Kamil Zágoršek
 3. Projednání Otevřeného dopisu akademických obcí na podporu zákona manželství pro všechny páry
 4. Další informace, diskuse, různé
| Aktuality AS

257. zasedání AS FP TUL

V úterý 17. 10. 2023 se od 11 h uskuteční zasedání akademického senátu fakulty.  Můžete se zúčastnit osobně v zasedačce DFP (budova G, 4. NP) nebo online.

| Aktuality AS

Kandidát na děkana FP TUL

Ke dni 18. září 2023 do 14 hodin obdržel předseda AS FP TUL Mgr. Martin Slavík, Ph.D., následující návrh na kandidáta na děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na období 2024–2027

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

| Aktuality AS

Vyhlášení voleb děkanky nebo děkana FP TUL na období 2024–2027

S ohledem na konec funkčního období stávajícího děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (FP TUL) k 31. 12. 2023 oznamuje Akademický senát FP TUL (AS FP TUL), že na svém zasedání dne 23. května 2023 vyhlásil v souladu se Zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb., především § 27) a Jednacím řádem AS FP TUL (především čl. 8) volbu kandidátky nebo kandidáta na funkci děkanky nebo děkana fakulty.

| Aktuality AS

256. zasedání AS FP TUL

V pondělí 26. 6. 2023 se od 13 h uskuteční zasedání akademického senátu fakulty.  Můžete se zúčastnit osobně v učebně G301 (budova G, 3. NP) nebo online.

| Aktuality AS

Představení kandidátů do AS TUL za okrsek FP

Někteří kandidáti do komory akademických pracovníků a do komory studentů AS TUL se Vám představují...

| Aktuality AS

Volby do komory akademických pracovníků a do komory studentů AS TUL

Kandidáti do komory zaměstnanců:

 • Mgr. Jan Berki, Ph.D.
 • doc. Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
 • Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
 • Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.

Kandidát do komory studentů:

 •  Barbora Pichrtová
 • Bc. David Zlesák

Do AS TUL se volí dva akademičtí pracovníci a jeden student. Volby budou probíhat online 7. června od 8 do 18 hodin, a to na adrese https://fraxinus.is.tul.cz/volby 

| Aktuality AS

Volby do komory akademických pracovníků AS TUL a volby do komory studentů AS TUL

S ohledem na konec funkčního období komory akademických pracovníků a komory studentů Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (AS TUL) vyhlašuje okrsková volební komise pověřená AS FP podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního a jednacího řádu AS TUL a Volebního a jednacího řádu AS FP TUL:

 • volby do komory akademických pracovníků AS TUL (2 mandáty),
 • volby do komory studentů AS TUL (1 mandát).