Skip to main content

Aktuality AS

| Aktuality AS

Představení kandidátů do AS TUL za okrsek FP

Někteří kandidáti do komory akademických pracovníků a do komory studentů AS TUL se Vám představují...

| Aktuality AS

Volby do komory akademických pracovníků a do komory studentů AS TUL

Kandidáti do komory zaměstnanců:

  • Mgr. Jan Berki, Ph.D.
  • doc. Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.
  • doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
  • Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
  • Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.

Kandidát do komory studentů:

  •  Barbora Pichrtová
  • Bc. David Zlesák

Do AS TUL se volí dva akademičtí pracovníci a jeden student. Volby budou probíhat online 7. června od 8 do 18 hodin, a to na adrese https://fraxinus.is.tul.cz/volby 

| Aktuality AS

Volby do komory akademických pracovníků AS TUL a volby do komory studentů AS TUL

S ohledem na konec funkčního období komory akademických pracovníků a komory studentů Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (AS TUL) vyhlašuje okrsková volební komise pověřená AS FP podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního a jednacího řádu AS TUL a Volebního a jednacího řádu AS FP TUL:

  • volby do komory akademických pracovníků AS TUL (2 mandáty),
  • volby do komory studentů AS TUL (1 mandát).
| Aktuality AS

255. zasedání AS FP TUL

V úterý 23. 5. 2023 se od 18 h uskuteční zasedání akademického senátu fakulty.  Můžete se zúčastnit osobně v zasedačce DFP (budova G, 4. NP) nebo online.

| Aktuality AS

254. zasedání AS FP TUL

V pátek 19. 5. 2023 se od 8 h uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit online.

| Aktuality AS

253. zasedání AS FP TUL

V úterý 25. 4. 2023 se od 18 h uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit osobně v zasedačce DFP (budova G, 4. NP) nebo online formou.

| Aktuality AS

Pozvánka na 252. zasedání AS FP TUL

V pátek 27. 1. 2023 se od 10 h uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit osobně v zasedačce DFP (budova G, 4. NP) nebo online formou.

| Aktuality AS

Pozvánka na 251. zasedání AS FP TUL

Ve středu 7. 12. 2022 se od 18.00 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit osobně v zasedačce DFP (budova G, 4. NP) nebo online formou.

| Aktuality AS

Pozvánka na 250. zasedání AS FP TUL

Ve středu 23. 11. 2022 se od 18.00 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit osobně v zasedačce DFP (budova G, 4. NP) nebo online formou.

| Aktuality AS

VÝSLEDKY VOLEB - doplňovací volby do komory studentů AS FP TUL

Volby do komory studentů AS FP TUL mají své zvoleného kandidáty. 

Výsledky voleb