Aktuality AS

| Aktuality AS

Výsledky voleb do AS FP TUL

Volby do komory akademických pracovníků AS FP TUL a komory studentů AS FP TUL májí své zvolené kandidáty.

Výsledky voleb

| Aktuality AS

První elektronické volby do AS FP TUL

Dnes 25. 11. 2020 se konají první elektronické volby do akademického senátu naší fakulty. Hlasovat je možné PORTÁLU FP mezi 10. a 18. hodinou. Přihlásit se členky a členové akademické obce fakulty musí pomocí svého účtu do LIANE.

| Aktuality AS

Pozvánka na 239. zasedání AS FP TUL

V pátek dne 27. 11. 2020 se od 12.30 uskuteční zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je především schválení podmínek přijímacího řízení na následující akademický rok. Pan děkan také bude informovat o aktuální podobě úvah týkajících se změn struktury fakulty.

Jednání proběhne ONLINE (via Google Meet).

| Aktuality AS

Kandidátní listina – volby AS FP TUL

Volební komise přijala v termínu 13 návrhů kandidátek a kandidátů do komory akademických pracovníků Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a 4 návrhy do komory studentů. Samotné volby se uskuteční 25. listopadu a poprvé v elektronické podobě.

Kandidátní listina

| Aktuality AS

Pozvánka na 238. zasedání AS FP TUL

V pátek dne 30. 10. 2020 se od 9.00 uskuteční zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je rozšíření akreditace studijního programu Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ o další dvě specializace. Senát ale bude především schvalovat úpravu dvou dokumentů ovlivňujících jeho fungování. Revize jednacího řádu by měla umožnit online jednání i bez speciálního zákona (jehož účinnost končí 31. 12. 2020). Impulsem pro změnu formy voleb na elektronickou byl obdobný.

Jednání proběhne ONLINE (via Google Meet).

| Aktuality AS

Změna termínů voleb do AS FP TUL

Na svém mimořádném zasedání rozhodl akademický senát fakulty o:

  • posunutí termínu pro podávání návrhů kandidátek a kandidátů do 12. 11. 2020 do 15.00;
  • stanovení nového termínu voleb
    • na 24. 11. 2020 od 9.30 do 11.00 na budově G a od 11.45 do 13.15 na budově P a 25. 11. 2020 od 9.30 do 11.00 na budově P a od 11.45 do 13.15 na budově G v případě prezenční formy voleb,
    • na 25. 11. 2020 mezi 10. a 18. hodinou v případě elektronické formy voleb

O formě voleb rozhodne podle aktuální situace volební komise svým usnesením. Vzhledem k tomu, že došlo k posunutí termínu podávání návrhů, tak všechny doposud podané nárvhy zůstávají platné. Návrhy je možné zasílat elektronicky dr. Břehovskému nebo dr. Vernyikovi.

návrh kandidátky/kandidáta původní vyhlášení voleb

| Aktuality AS

Pozvánka na mimořádné 237. zasedání AS FP TUL

Ve středu dne 14. 10. 2020 se od 16.00 uskuteční prostřednictvím nástroje Google Meet mimořádné zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Jednání je svoláno mimořádně z důvodu posunutí termínů týkajících se voleb v důsledku opatření vydaných vládou. Do místnosti je třeba se připojit pomocí školního Google účtu, aby došlo k jednoznačné identifikaci a ověření osoby.

| Aktuality AS

Změna termínu voleb do AS FP TUL

Na základě aktuálních opatření vydaných vládou a rektorem a doporučení děkana vydal předseda AS FP TUL dr. J. Berki po konzultaci s předsednictvem pokyn předsedovi volební komise dr. J. Břehovskému, aby nebyla zveřejněna kandidátní listina. Zároveň zjišťuje možný termín pro mimořádné zasedání AS FP TUL (předběžně 14. 10. 2020 v odpoledních hodinách), na kterém by byly vyhlášeny nové termíny voleb do akademického senátu fakulty. Zároveň předpokládá, že na řádném zasedání 30. 10. 2020 budou předloženy aktualizace Jednacího a Volebního řádu AS FP TUL, který by umožnil elektronický průběh.

| Aktuality AS

Volby do Akademického senátu FP TUL

S ohledem na konec funkčního období Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (AS FP TUL) vyhlašuje AS FP TUL podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního a jednacího řádu AS TU v Liberci a Volebního a jednacího řádu AS FP TU v Liberci: volby do Akademického senátu FP TUL.

vyhlášení voleb návrh kandidáta

| Aktuality AS

Pozvánka na 236. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek dne 17. 9. 2020 se od 8.40 (posun času kvůli případným promocím) uskuteční v zasedačce DFP zasedání fakultního akademického senátu (zřejmě poslední v tomto funkčním období). Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Budou vyhlášeny volby do fakultního akademického senátu.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci