Skip to main content

Státní závěrečná zkouška

Katedra anglického jazyka

Termín státní závěrečné zkoušky: 29. 8. - 31. 8. 2023

Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základní školy
Anglický jazyk
N0114A300106 | prezenční, kombinovaná | navazující magisterské
Platné od: zahájené studium 2020/2021 a později
Učitelství pro 2. stupeň základní školy
Anglický jazyk
N0114A300076 | prezenční, kombinovaná | navazující magisterské
Platné od: zahájené studium 2020/2021 a později
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
dobíhající akreditace
7504R036 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2018
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
B0114A300068 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: zahájené studium 2019/2020

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
B0114A300068 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2018
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
7504R036 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy
7503T009 | prezenční | navazující
Platné od: 2016/2017
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
7504R036 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2016/2017
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
7504R036 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy
7503T009 | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014

Katedra biologie

Termín státní závěrečné zkoušky: 31. 8. - 1. 9. 2023 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
B0114A300075 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 10. 2021
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
část státní zkoušky z přírodopisu
N0114A300076 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2021/2022

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Nejsou žádné okruhy otázek v archivu.

Katedra českého jazyka a literatury

Termín státní závěrečné zkoušky:

 • Bc. Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání: 21. 8. - 22. 8., 28. 8. 2023
 • Bc. Český jazyk a literatura + Česká filologie pro praxi: 31. 8. 2023
 • NMgr. Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základích škol: 24. 8. - 25. 8. 2023
Učitelství pro střední školu a pro 2. stupeň základní školy
část: český jazyk a literatura
N0114A300106 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: zahájené studium 2020/2021
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
dobíhající akreditace
7504R269 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
B0114A300072 | prezenční | bakalářské
Platné od: zahájené studium 2019/2020
Učitelství českého jazyka a literatury
7504T243 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Český jazyk a literatura
7310R033 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Česká filologie pro praxi
B0232A090012 | prezenční | bakalářské
Platné od: zahájené studium 2020/2021

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Český jazyk a literatura
7310R033 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství českého jazyka a literatury
7504T243 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2016
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
7504R269 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Český jazyk a literatura
7310R033 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2014/2015
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
7504R269 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství českého jazyka a literatury
7504T243 | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014
Český jazyk a literatura
7310R033 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Katedra filosofie

Termín státní závěrečné zkoušky: 28. 8. - 30. 8. 2023

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
B0114A300069 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2021/2022
Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání - dobíhající akreditace
6107R023 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2014/2015

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Filosofie humanitních věd
6101R026 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2014/2015
Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání
6107R023 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Filosofie humanitních věd
6101R026 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Katedra fyziky

Termín státní závěrečné zkoušky: 31. 8. 2023

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základní školy - dobíhající akreditace
7503T028 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol
N0114A300076 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2022
Fyzika se zaměřením na vzdělávání - dobíhající akreditace
7504R006 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
B0114A300074 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2021
Rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ – fyzika
RFY2 | kombinované | celoživotní vzdělávání (DVPP)
Platné od: 1. 4. 2022
Rozšiřující studium učitelství pro střední školy - fyzika
RFY3 | kombinované | celoživotní vzdělávání (DVPP)
Platné od: 1. 4. 2022

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Učitelství fyziky pro střední školy
7504T055 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
B0114A300074 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
7504R006 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základní školy
7503T028 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství fyziky pro střední školy
7504T055 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2016

Katedra geografie

Termín státní závěrečné zkoušky: 31. 8. - 1. 9. 2023

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
B0114A300070 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2021/2022
Aplikovaná geografie
B0532A330022 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2021/2022
Učitelství pro 2. stupeň základní školy - obor Zeměpis
N0114A300076 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2021/2022
Aplikovaná geografie - dobíhající akreditace
1301R022 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2019

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Geografie se zaměřením na vzdělávání
7504R181 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Aplikovaná geografie
1301R022 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy
7503T114 | prezenční | navazující
Platné od: 2014/2015
Aplikovaná geografie
1301R022 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2014/2015
Geografie se zaměřením na vzdělávání
7504R181 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy
7503T114 | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014
Aplikovaná geografie
1301R022 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky

Termín státní závěrečné zkoušky: 28. 8. 2023

Informatika se zaměřením na vzdělávání
B0114A300065 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2019/2020
Informatika se zaměřením na vzdělávání (dobíhající akreditace)
1802R023 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství pro 2. stupeň základních škol (specializace Informatika)
N0114A300076 | prezenční, kombinovaná | navazující
1. 9. 2020

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Učitelství informatiky pro střední školy
7504T077 | prezenční | navazující
Platné od: 2012/2013
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy
7503T136 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2012/2013
Informatika se zaměřením na vzdělávání
1802R023 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2010/2011

Katedra historie

Termín státní závěrečné zkoušky: 28. 8. - 31. 8. 2023

Historická a muzeologická studia
B0222A120021 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2021
Historie
N0222A120026 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2021
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
B0114A300071 | prezenční, kombinované| bakalářské
Platné od: 1. 11. 2021
Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol - obor Dějepis
N0114A300106 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2021
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - obor Dějepis
N0114A300076 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2021
Historie - dobíhající akreditace
7105T021 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2016
Historie se zaměřením na vzdělávání - dobíhající akreditace
7105R056 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy - dobíhající akreditace
7503T023 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2016

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Historie se zaměřením na vzdělávání
7105R056 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy
7503T023 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2013/2014
Kulturněhistorická a muzeologická studia
7105R062 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Historie
7105T021 | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014

Katedra chemie

Termín státní závěrečné zkoušky: 28. 8. 2023

Chemie se zaměřením na vzdělávání
dobíhající akreditace
7504R009 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Chemie se zaměřením na vzdělávání
B0114A300112 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2021/2022
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - obor Chemie
N0114A300076 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2021/2022
Bioinženýrství
B0519A270001 | prezenční | bakalářské
Platné od: 11. 7. 2020
Bioinženýrství
N0519A270001BI | navazující, magisterský
Platné od 11. 7. 2020 do 11. 7. 2030

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Nejsou žádné okruhy otázek v archivu.

Katedra matematiky

Termín státní závěrečné zkoušky: 21. 8., 31. 8. 2023

Matematika se zaměřením na vzdělávání
B0114A300064 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2021/2022
Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol
Matematika
N0114A300106 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 11. 11. 2022
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Matematika
N0114A300076 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 11. 11. 2022
Matematika
B0541A170015 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2022/2023
Aplikovaná matematika
N0541A170010 | prezenční | navazující
Platné od: 2022/2023

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Matematické modely a jejich aplikace
1103V035 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2015/2016
Matematika se zaměřením na vzdělávání
B0114A300064 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2021/2022
Učitelství pro 2. stupeň základní školy - Matematika
7503T039 | prezenční | navazující
Platné od: 2015/2016
Učitelství pro střední školy - Matematika
7504T089 | prezenční | navazující
Platné od: 2015/2016
Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Matematika
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 1. 2018
Matematika se zaměřením na vzdělávání - dobíhající akreditace
7504R015 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2015/2016

Státní rigorózní zkouška

Katedra německého jazyka

Termín státní závěrečné zkoušky:
Bc. Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání: 30. 8. 2023
NMgr. Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základích škol: 31. 8. 2023

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Nejsou žádné okruhy otázek v archivu.

Katedra pedagogiky a psychologie

Termín státní závěrečné zkoušky: 29. - 30. 8. 2023

Bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání
prezenční, kombinovaná | bakalářské
Platné od: 1. 6. 2022

Šablona přípravy k SZZ - odevzdání příprav na katedře pedagogiky a psychologie k SZZ v červnu 2023 - do 19. 5. 2023

Učitelství pro mateřské školy
B0112A300007 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 9. 2017
Učitelství pro mateřské školy
dobíhající akreditace
B7507 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Pedagogická studia
B0111A190021PGS | prezenční, kombinovaná | bakalářské
Platné od: 20. 12. 2022
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
část pedagogika a psychologie a část obhajoby diplomových prací z oboru
M0113A300008 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 3. 2017
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
část pedagogika a psychologie a část obhajoby diplomových prací z oboru
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Učitelství pro střední školy a 2. st. základních škol
N0114A300106 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Učitelství pro 2. stupeň základní školy
N0114A300076 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Vychovatelství
N0922A190002 | prezenční | magisterské
Platné od: 1. 9. 2017
Vychovatelství
7505T008 | prezenční | magisterské
Platné od: 1. 9. 2017
Pedagogika volného času
7505R004 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 1. 2018
Učitelství odborných předmětů
7504R100 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Pedagogika volného času
7505R004 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 30. 9. 2017
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 11. 2016
Profesní studium pro střední školy
7504T | prezenční | navazující
Platné od: 2015/2016
Profesní studium pro 2. stupeň základní školy
7503T | prezenční | navazující
Platné od: 2015/2016
Učitelství pro mateřské školy
7531R001 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2015/2016
Pedagogika volného času
7505R004 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Profesní studium pro střední školy
7504T | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 2013/2014
Profesní studium pro 2. stupeň základní školy
7503T | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014

Katedra primárního vzdělávání

Termín státní závěrečné zkoušky: 23. 8. - 25. 8. 2023


 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy
okruhy a organizace SZZ oboru U1st od AR 2023/24
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 9. 2023
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
část: Český jazyk a literatura
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: zahájené studium 2007/2008 až 2018/2019
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
část: obhajoby diplomových prací
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 10. 5. 2019
Učitelství pro mateřské školy
dobíhající akreditace
7531R001 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství pro mateřské školy
část: didaktika výchov a přírodovědně-matematických představ a obhajoby BP v oboru
7531R001 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 1. 2016
Učitelství pro mateřské školy
část státní závěrečné zkoušky z didaktik výchov a přírodovědně‐matematických představ a obhajoby BP v oboru
B0114A300075 | prezenční | bakalářské

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Učitelství pro 1. stupeň základní školy
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 14. 11. 2022
Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Český jazyk a literatura
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 1. 2018

Katedra románských jazyků

Termín státní závěrečné zkoušky: 21. - 22. 8. 2023

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
7504R300, B0114A300066 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Učitelství pro střední školy a 2. st. základních škol , Učitelství pro 2. st. základních škol
N0114A300106 , N0114A300076 | prezenční, kombinované | navazující magisterské
Platné od: zahájené studium 2020/2021

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
7504R300 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Termín státní závěrečné zkoušky:

kurz DPS:          23. 8. 2023
kurz SPPG:       24. 8. 2023

Bc. SOPE:         23. 8. 2023
Bc. SPPG eto:   22. 8 2023
Bc. SPPG logo: 23. 8. 2023

Bc. SPPG nová akreditace: 21.-22. 8., 24. 8. 2023

Speciální pedagogika (nová akreditace, bez specializací)
B0111A190016 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2022
Sociální práce
B0923P240005 | kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2022
Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2020
Speciální pedagogika
kombinované | CŽV
Platné od: 1. 11. 2018
Sociální práce a penitenciární péče
7502R024 | kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2020

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Speciální pedagogika
7506T002 | prezenční, kombinované | magisterské, navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Sociální práce a penitenciární péče
(Sociální práce)
7502R024 | kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2018
Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2019
Speciální pedagogika předškolního věku
7506R012 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2014/2015
Sociální práce
6731T012 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2014/2015
Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Sociální práce a penitenciární péče
7502R024 | kombinované | bakalářské
Platné od: 2015/2016
Speciální pedagogika
7506T002 | prezenční, kombinované | magisterské, navazující
Platné od: 1. 11. 2016
Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2014/2015
Speciální pedagogika
7506T002 | prezenční, kombinované | magisterské, navazující
Platné od: 2014/2015
Sociální práce
6731T012 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2013/2014
Speciální pedagogika
7506T002 | prezenční, kombinované | magisterské, navazující
Platné od: 2013/2014
Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Speciální pedagogika předškolního věku
7506R012 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Penitenciární péče
7502R023 | kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Sociální pracovník
7502R022 | kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Katedra tělesné výchovy

Termín státní závěrečné zkoušky: 29. - 30. 8. 2023

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň - obor Tělesná výchova
N0114A300076 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 4. 2022
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - dobíhající akreditace
7401R014 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 4. 2022
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
B0114A300073 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 4. 2022
Rekreologie
7401R003 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Management sportovní
6208R048 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Rekreologie
7401R003 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
7401R014 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň
7503T100 | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014

Bakalářské studium

studijní programy se zaměřením na vzdělávání

ostatní studijní programy

Magisterské studium

učitelské studijní programy

 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
  M0113A300008
  magisterské navazující studium
  prezenční, kombinované
 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol
  N0114A300076
  navazující studium
  prezenční, kombinované
 • Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol
  N0114A300106
  navazující studium
  prezenční, kombinované
 • Chemie
  (dobíhající akreditace)
  N1407
  navazující studium
  prezenční, kombinované
 • Učitelství pro základní školy (N)
  (dobíhající akreditace)
  N7503
  navazující studium
  prezenční, kombinované
 • Učitelství pro základní školy (M)
  (dobíhající akreditace)
  M7503
  magisterské navazující studium
  prezenční, kombinované
 • Učitelství pro střední školy
  (dobíhající akreditace)
  N7504
  navazující studium
  prezenční, kombinované

ostatní, neučitelské studijní programy

 • Bioinženýrství
  N0519A270001
  navazující studium
  prezenční
 • Aplikovaná matematika
  N0541A170010
  navazující studium
  prezenční
 • Vychovatelství
  N0922A190002
  navazující studium
  prezenční
 • Historie
  N0222A120026
  navazující studium
  prezenční
 • Chemie (dobíhající akreditace)
  N1407
  navazující studium
  prezenční, kombinované
 • Fyzika (dobíhající akreditace)
  N1701
  navazující studium
  prezenční, kombinované
 • Matematika (dobíhající akreditace)
  N1101
  bakalářské studium
  prezenční, kombinované
 • Vychovatelství (dobíhající akreditace)
  N7505
  navazující studium
  prezenční, kombinované
 • Tělesná výchova a sport (dobíhající akreditace)
  N7401
  navazující studium
  prezenční, kombinované
 • Aplikovaná matematika (dobíhající akreditace)
  N1103
  navazující studium
  prezenční
 • Historické vědy (dobíhající akreditace)
  N7105
  navazující studium
  prezenční
 • Vychovatelství (dobíhající akreditace)
  bakalářské studium
  prezenční