Státní závěrečná zkouška

Pravidla pro SZZ konaných na FP TUL v období 19.1.2022 - 4.2.2022

 1. Podmínky pro pohyb a pobyt ve veřejných prostorách TUL (chodby apod.)

  • Nutnost nasazeného ochranného prostředku dýchacích cest (nos, ústa) - respirátor nebo podobný prostředek (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.
  • Nutnost nošení repirátoru se nevztahuje na zkoušené a zkoušející při zkoušce (ve zkušební místnosti), pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry.

  Poznámka:

  • V případě zjištění nemoci Covid 19 nebo podezření na jejich příznaky v termínu konání SZZ, vám bude tento termín omluven, na základě doložení vyjádření zdravotnického zařízení o nemožnosti přítomnosti v den jejich konání.
  • O této skutečnosti je nutné neprodleně informovat (telefonicky nebo emailem) vedoucího příslušné katedry a tajemníka SZZ komise.

Katedra anglického jazyka

Termín státní závěrečné zkoušky: 1. - 3. 2. 2022

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
7504R036 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2018
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
B0114A300068 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2018

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
7504R036 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy
7503T009 | prezenční | navazující
Platné od: 2016/2017
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
7504R036 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2016/2017
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
7504R036 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy
7503T009 | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014

Katedra českého jazyka a literatury

Termín státní závěrečné zkoušky:
27. 1. 2022     Bc. Specializace v pedagogice   
28. 1. 2022     NMgr.            

Učitelství pro střední školu a pro 2. stupeň základní školy - český jazyk a literatura
N0114A300106 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 1. 2022
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
7504R269 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Učitelství českého jazyka a literatury
7504T243 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Český jazyk a literatura
7310R033 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Český jazyk a literatura
7310R033 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství českého jazyka a literatury
7504T243 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2016
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
7504R269 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Český jazyk a literatura
7310R033 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2014/2015
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
7504R269 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství českého jazyka a literatury
7504T243 | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014
Český jazyk a literatura
7310R033 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Katedra filosofie

Termín státní závěrečné zkoušky: 26. - 27. 1. 2022

Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání
6107R023 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2014/2015
Filosofie humanitních věd
6101R026 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2014/2015

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání
6107R023 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Filosofie humanitních věd
6101R026 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Katedra fyziky

Termín státní závěrečné zkoušky: není vypsán termín

Učitelství fyziky pro střední školy
7504T055 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základní školy
7503T028 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
7504R006 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
B0114A300074 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2021

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Fyzika se zaměřením na vzdělávání
B0114A300074 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
7504R006 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základní školy
7503T028 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství fyziky pro střední školy
7504T055 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2016

Katedra geografie

Termín státní závěrečné zkoušky: 26. 1. 2022

Aplikovaná geografie
1301R022 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2019
Geografie se zaměřením na vzdělávání
7504R181 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2019
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy
7503T114 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2016

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Geografie se zaměřením na vzdělávání
7504R181 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Aplikovaná geografie
1301R022 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy
7503T114 | prezenční | navazující
Platné od: 2014/2015
Aplikovaná geografie
1301R022 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2014/2015
Geografie se zaměřením na vzdělávání
7504R181 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy
7503T114 | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014
Aplikovaná geografie
1301R022 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Katedra historie

Termín státní závěrečné zkoušky: 24. - 28. 1. 2022

Historická a muzeologická studia
B0222A120021 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2021
Historie
N0222A120026 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2021
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
B0114A300071 | prezenční, kombinované| bakalářské
Platné od: 1. 11. 2021
Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol - specializace Dějepis
N0114A300106 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2021
Historie - dobíhající akreditace
7105T021 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2016
Historie se zaměřením na vzdělávání - dobíhající akreditace
7105R056 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy - dobíhající akreditace
7503T023 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 1. 11. 2016

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Historie se zaměřením na vzdělávání
7105R056 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy
7503T023 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2013/2014
Kulturněhistorická a muzeologická studia
7105R062 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Historie
7105T021 | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014

Katedra chemie

Termín státní závěrečné zkoušky: není vypsán termín

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
B0114A300075 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 10. 2021
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol
7503T036 | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014
Chemie se zaměřením na vzdělávání
7504R009 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Nejsou žádné okruhy otázek v archivu.

Katedra aplikované matematiky

Informatika

Termín státní závěrečné zkoušky: 31. 1. 2022

Informatika se zaměřením na vzdělávání
B0114A300065 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2019/2020
Informatika se zaměřením na vzdělávání
1802R023 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy
7503T136 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2014/2015
Učitelství informatiky pro střední školy
7504T077 | prezenční | navazující
Platné od: 2014/2015

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Učitelství informatiky pro střední školy
7504T077 | prezenční | navazující
Platné od: 2012/2013
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy
7503T136 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2012/2013
Informatika se zaměřením na vzdělávání
1802R023 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2010/2011
Matematika

Termín státní závěrečné zkoušky: není vypsán termín

Matematika
1101R016 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2015/2016
Matematické modely a jejich aplikace
1103V035 | prezenční, kombinované | navazující, doktorské
Platné od: 2015/2016

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Nejsou žádné okruhy otázek v archivu.

Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Termín státní závěrečné zkoušky: 19. 1. 2022

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Matematika
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 1. 2018
Učitelství matematiky pro střední školy
7504T089 | prezenční | navazující
Platné od: 2015/2016
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy
7503T039 | prezenční | navazující
Platné od: 2015/2016
Matematika se zaměřením na vzdělávání
7504R015 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2015/2016

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Nejsou žádné okruhy otázek v archivu.

Katedra německého jazyka

Termín státní závěrečné zkoušky: 19. 1. 2022

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
7507R041 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Nejsou žádné okruhy otázek v archivu.

Katedra pedagogiky a psychologie

Termín státní závěrečné zkoušky:
19. 1. 2022            1. stupeň ZŠ, MŠ (část na KPP), PVČ
19. - 20. 1. 2022   NMgr. uč.
20. 1. 2022            NMgr. VYCH

Učitelství pro mateřské školy
7531R001 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 3. 2017
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
M0113A300008 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 3. 2017
Profesní studium pro střední školy
7504T | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Učitelství pro střední školy a 2. st. základních škol
N0114A300106 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Profesní studium pro základní školy
7503T| prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Učitelství pro 2. stupeň základní školy
N0114A300076 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Vychovatelství
7505T008 | prezenční | magisterské
Platné od: 1. 9. 2017
Vychovatelství
N0922A190002| prezenční | magisterské
Platné od: 1. 9. 2017
Pedagogika volného času
7505R004 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 1. 2018
Učitelství odborných předmětů
7504R100 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Pedagogika volného času
7505R004 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 30. 9. 2017
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 11. 2016
Profesní studium pro střední školy
7504T | prezenční | navazující
Platné od: 2015/2016
Profesní studium pro 2. stupeň základní školy
7503T | prezenční | navazující
Platné od: 2015/2016
Učitelství pro mateřské školy
7531R001 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2015/2016
Pedagogika volného času
7505R004 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Profesní studium pro střední školy
7504T | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 2013/2014
Profesní studium pro 2. stupeň základní školy
7503T | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014

Katedra primárního vzdělávání

Termín státní závěrečné zkoušky: 
17. 1. 2022  kurz R1ST
19. 1. 2022  DP obhajoby
01. 2. 2022  Čj-Ma a MŠ

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Český jazyk a literatura
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 11. 2019
Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Matematika
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 1. 2018
Učitelství pro 1. stupeň základní školy - obhajoby diplomových prací
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 10. 5. 2019
Učitelství pro mateřské školy
7531R001 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 1. 2016

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Český jazyk a literatura
7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské
Platné od: 1. 1. 2018

Katedra románských jazyků

Termín státní závěrečné zkoušky: 26. - 27. 1. 2022

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
7504R300, B0114A300066 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
7504R300 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Termín státní závěrečné zkoušky:

19. - 20. 1. 2022     Kurz DPS
21. 1. 2022             Bc. SPPG eto kombi
27. 1. 2022             Bc. SPPG Logo
28. 1. 2022             Bc. SPPG eto prezenční
28. 1. 2022             Bc. SOPE
1. 2. 2022               Kurz SPPG

Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2020
Speciální pedagogika
kombinované | CŽV
Platné od: 1. 11. 2018
Speciální pedagogika
7506T002 | prezenční, kombinované | magisterské, navazující
Platné od: 1. 11. 2017
Sociální práce a penitenciární péče
7502R024 | kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2020

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Sociální práce a penitenciární péče
(Sociální práce)
7502R024 | kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2018
Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2019
Speciální pedagogika předškolního věku
7506R012 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2014/2015
Sociální práce
6731T012 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2014/2015
Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2017
Sociální práce a penitenciární péče
7502R024 | kombinované | bakalářské
Platné od: 2015/2016
Speciální pedagogika
7506T002 | prezenční, kombinované | magisterské, navazující
Platné od: 1. 11. 2016
Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2014/2015
Speciální pedagogika
7506T002 | prezenční, kombinované | magisterské, navazující
Platné od: 2014/2015
Sociální práce
6731T012 | prezenční, kombinované | navazující
Platné od: 2013/2014
Speciální pedagogika
7506T002 | prezenční, kombinované | magisterské, navazující
Platné od: 2013/2014
Speciální pedagogika pro vychovatele
7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Speciální pedagogika předškolního věku
7506R012 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Penitenciární péče
7502R023 | kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Sociální pracovník
7502R022 | kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014

Katedra tělesné výchovy

Termín státní závěrečné zkoušky: 2. - 3. 2. 2022

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň
7503T100 | prezenční | navazující
Platné od: 1. 11. 2016
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
7401R014 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016
Rekreologie
7401R003 | prezenční | bakalářské
Platné od: 1. 11. 2016

Archiv okruhů otázek pro SZZ

Management sportovní
6208R048 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Rekreologie
7401R003 | prezenční | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
7401R014 | prezenční, kombinované | bakalářské
Platné od: 2013/2014
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň
7503T100 | prezenční | navazující
Platné od: 2013/2014

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci