PŘEDPISY A DOKUMENTY

Směrnice a příkazy děkana
2021 - směrnice děkana
  • Směrnice děkana 1/2021
    Zadání a odevzdání závěrečné práce na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

2020 - příkazy děkana
2020 - opatření děkana

2019 - směrnice děkana
2019 - příkazy děkana

2018 - směrnice děkana
2018 - příkazy děkana
Opatření děkana
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dlouhodobý záměr
Koncepční dokument fakulty určující její směřování

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci