Směrnice a příkazy děkana

Strategický záměr (Dlouhodobý záměr)

Koncepční dokument fakulty určující její směřování
Strategie pro vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost FP TUL
Plán realizace strategického záměru vzdělávání a tvůrčí činnosti

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci