Skip to main content

Konference

Ekologie travního porostu

Česko-slovenské vztahy

22. - 24. srpna 2023

Pořádá Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Ústav pro studium totalitních režimů, Vzdělávací nadace Jana Husa, Historický ústav AV ČR, v. v. i., a Krajská vědecká knihovna v Liberci pod patronací Česko-slovenské komise historiků a záštitou náměstka primátora statutárního města Liberec Ivana Langra.

Didaktická konference Dějepis. Dějepis? Dějepis!!!

14. - 15. září 2023

Konferenci pořádá Asociace pro didaktiku dějepisu, z. s. s podporou Katedry historie Filozofické fakulty Palackého Univerzity v Olomouci a Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Inovace ve vzdělávání | Liberec 2023

Konference Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů? je dvoudenní, přičemž každý den je zaměřený na konkrétní téma. První den nese podtitul Změny v primárním vzdělávání žáků i jejich učitelů a hlavní část programu tvoří dva kulaté stoly. Druhý den proběhne Závěrečná konference II. ročníku Otevřené výzvy – projektů zaměřených na inovace ve vzdělávání učitelů, součástí konference bude i posterová sekce a networking.

Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické prof. RNDr. Jana Picka, CSc.
Organizuje ji hnutí Otevřeno a Katedra primárního vzdělávání FP TUL u příležitosti 30. výročí založení katedry. 

DigiGeo | Liberec 2023

Digitální kompetence se s malou revizí RVP stala další z klíčových kompetencí našeho národního kurikula. I právě připravovaná velká revize ponechá požadavek na budování této kompetence jako složku prolínající se všemi školními předměty.

První ročník konference

  • Vám představí téma digitální kompetence v kontextu českého kurikula.

  • Vám ukáže řadu příkladů dobré pedagogické praxe.
  • Vám nabídne praktické workshopy.
  • Vám umožní setkat se s kolegyněmi a kolegy z praxe i s odborníky z FP TUL.

Přijeďte do Liberce strávit den v kruhu pedagogů základních a středních škol, odborníků na vzdělávání z Technické univerzity v Liberci a dalších zajímavých hostů. Přijeďte si vyměnit své zkušenosti, obnovit dřívější kolegiální kontakty, načerpat novou energii a nápady.

Škola a výchova v době válečných útrap, socioekonomických a environmentálních krizí

Konference Dítě v časech nouze a naděje. Překonávání válečných útrap, epidemií a sociálních, psychických i tělesných handicapů dětí a mládeže tematizuje problémy výchovy a vzdělávání v době politických a sociálně environmentálních a migračních krizí. „Pandemická koronavirová krize a válečné události na Ukrajině radikálně a rychle prověřily naše jistoty ohledně úspěšného a stabilního sjednocování Evropy, ohledně našich schopností vzájemného naslouchání, poznávání a překonávání mnohých výrazných odlišností a rozporů, daných hospodářsky, kulturně, historicky. Ukázalo se prakticky „přes noc“, jak křehká je stabilita a mír, jak zranitelná je demokracie a jak nutné je hodnoty otevřenosti, humanity, pomoci, sounáležitosti chránit a podporovat v 21. století.“, sděluje Tomáš Kasper z katedry pedagogiky a psychologie. Ta spolupořádá konferenci ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A. Komenského v Praze (NPMK), Univerzitou Karlovou v Praze, Historickým ústavem Akademie věd ČR a univerzitou v Curychu a Drážďanech. Konferenci podpořilo MŠMT a Česko-německý fond budoucnosti. V NPMK budou ve dnech 19.a20. června diskutovat zástupkyně a zástupci z čtrnácti evropských zemí, včetně Ukrajiny.

Propria a apelativa – aktuální otázky III mezinárodní jazykovědná konference

Liberec 3. – 4. června 2024