Ocenění děkana

za výjimečný počin v pedagogické činnosti
a za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti
  • 25. 5. 2022

    vyhlášení soutěže a začátek sběru nominací

  • 30. 6. 2022

    ukončení nominací

  • 27. 9. 2022

    slavnostní vyhlášení oceněných

Cílem ocenění za výjimečný počin v pedagogické činnosti je zviditelnit jakýkoliv významný počin v akademickém roce 2021/22, který lze zahrnout pod pedagogickou činnost vyučujících na FP. Rádi bychom ocenili mimořádnou aktivitu, úsilí nebo čin vyučujících, které jsou výjimečné ve srovnání s obvyklým rámcem plnění pedagogických povinností. Chceme těmto vyučujícím vyjádřit uznání a poděkovat jim tak za jejich nadstandardní činnost a zároveň propagovat jejich kvalitu a jedinečnost.

Cílem ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti je poukázat na mimořádné výsledky vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti zaměstnanců a zaměstnankyň FP vzniklé či poprvé uveřejněné v období posledních dvou kalendářních let (2020, 2021). Chceme tak ocenit aktivitu zaměstnankyň a zaměstnanců FP v oblasti tvůrčí činnosti a vyzvednout a propagovat významné výsledky vzniklé na FP.

Obě ocenění jsou důležitou zpětnou vazbou pro fakultu, její vedení, kolegyně a kolegy i samotné nominované a oceněné. 

Kdo může být nominován

Ocenění za výjimečný pedagogický počin

Nominován může být zaměstnanec FP TUL. Ocenění musí souviset s pedagogickou činností v tomto akademickém roce.

Ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti

Nominován může být výsledek vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti pracovnic a pracovníků FP vzniklý či poprvé uveřejněný v období posledních dvou kalendářních letech (2020, 2021). Výsledek musí být založen na tvůrčí činnosti s významným podílem pracovníků/pracovnic FP TUL.

Kdo může nominovat

Ocenění za výjimečný pedagogický počin

Nominovat pedagožku či pedagoga mohou studující FP TUL prezenčního i kombinovaného studia všech studijních programů a vyučující FP TUL. Nominaci může odevzdat jednotlivec i studijní skupina. Nominace se odevzdává prostřednictvím elektronického formuláře. Součástí návrhu jsou kontaktní údaje navrhujících či zástupců nominující skupiny, dále jméno navrhovaného a odůvodnění nominace (charakterizace počinu).

Ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti

Nominovat výsledek mohou studující FP TUL prezenčního i kombinovaného studia všech studijních programů a vyučující FP TUL. Nominaci může odevzdat jednotlivec i skupina studentů či pedagogů. Nominace se odevzdává prostřednictvím elektronického formuláře. Součástí návrhu jsou kontaktní údaje navrhujícího či zástupců nominující skupiny, dále výsledek a odůvodnění nominace. Součástí návrhu musí být vlastní výsledek (např. článek) nebo jeho odborná charakteristika a případně doklady o jeho ohlasu. Výsledek musí být založen na tvůrčí činnosti s rozhodujícím (nebo významným) podílem pracovníků/pracovnic FP TUL.

Hodnocení nominací

Navržené nominace hodnotí komise jmenována děkanem FP TUL. Komise navrhne děkanovi FP TUL vybrané kandidáty, respektive výsledky, děkan může udělit více ocenění.

Ocenění
Ocenění získají finanční odměnu, pamětní certifikát s dárkovým předmětem a jejich medailon bude zveřejněn na webu FP TUL. Slavnostní vyhlášení proběhne na začátku výuky dalšího akademického roku.

Komise

Komisi tvoří zástupci kolegia děkana, akademické obce a externí posuzovatelé.

Archiv ocenění

Online pedagog FP TUL 2021

Ocenění děkana FP TUL za nadstandardní pedagogické působení v době nařízené distanční výuky
Cílem ocenění bylo podpořit vyučující, kteří jsou ve své pedagogické činnosti kreativní, inovativní, věnují se přípravě výuky, výuce nebo studentům nad rámec běžných povinností, a vyjádřit jim tak uznání celé pedagogické komunity FP TUL.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci