Skip to main content

Doktorské studium

Oborová rada

Oborová rada doktorského studijního programu Nano a mikrotechnologie
 • doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D. – předseda OR TUL
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.  člen OR TUL
 • prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc. – člen OR UPOL
 • prof. RNDr. David Lukáš, CSc.  – člen OR TUL
 • RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.  člen OR AV ČR
 • RNDr. Alena Ševců, Ph.D.  členka OR TUL
 • doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D. – člen OR VŠCHT
Oborová rada doktorského studijního programu Dějiny a společnost v moderní době
 • prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., FP TUL KHI – předseda
 • doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., FF UP
 • doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D., FP TUL KGE
 • prof. PhDr. Tomáš Kasper, PhD., FP TUL KPP
 • doc. PhDr. Dana Kasperová, PhD., FP TUL KPP
 • Mgr. Norbert Kmeť, CSc., ÚPV SAV
 • doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D., FÚ AV ČR, v.v.i.
 • doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., FF MU
 • prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D., SÚ AV ČR, v.v.i.
 • doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., FP TUL KHI
 • prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. Th.D., PF UHK
 • doc. PhDr. Milan Svoboda, Ph.D., FP TUL KHI
 • doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.FP TUL KFL
 • doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D., ÚSD AV ČR, v.v.i.
Oborová rada doktorského studijního programu Aplikovaná matematika ve studijním oboru Matematické modely a jejich aplikace na Fakultě přírodověd-ně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci s účinností od 1. ledna 2017
 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.  MFFUK
 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.  FP TUL KAP | místopředseda
 • prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.  FS ČVUT
 • prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., Dr. h.c.  MFF UK
 • doc. RNDr. Václav Finěk, Ph.D. – FP TUL KMD
 • doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.  FP TUL KAP                   
 • doc. RNDr. Jaroslav Mlýnek, CSc.  FP TUL KMD                  
 • prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.  MFF UK                             
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc.  FP TUL KAP | předseda
 • doc. Mgr. Petr Sváček, Ph.D.  FS ČVUT