Skip to main content

Doktorské studium

Oborová rada

Oborová rada doktorského studijního programu Aplikovaná matematika ve studijním oboru Matematické modely a jejich aplikace na Fakultě přírodověd-ně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci s účinností od 1. ledna 2017
 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. - MFFUK
 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. - FP TUL KAP | místopředseda
 • prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. - FS ČVUT
 • prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., Dr. h.c. - MFF UK
 • doc. RNDr. Václav Finěk, Ph.D. – FP TUL KMD
 • doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc. - FP TUL KAP                   
 • doc. RNDr. Jaroslav Mlýnek, CSc. - FP TUL KMD                  
 • prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. - MFF UK                             
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc. - FP TUL KAP | předseda
 • doc. Mgr. Petr Sváček, Ph.D.  FS ČVUT
Oborová rada doktorského studijního programu Aplikované vědy v inženýrství ve studijním oboru Fyzikální inženýrství na Fakultě přírodovědně‑humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci s účinností od 1. května 2005
 • doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc. – ČVUT                                     
 • doc. Mgr. Lidmila Burianová, CSc. - FP TUL KFY
 • prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D. - FP TUL KFY | místopředseda
 • prof. RNDr. Václav Janovec, CSc. - FÚ AVČR
 • RNDr. Jan Petzelt, DrSc. - FÚ AVČR
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc. - FP TUL KAP                              
 • prof. Ing. Ladislav Samek, DrSc. – KFY FS ČVUT
 • doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. - FP TUL KFY
 • prof. RNDr. Karel Vokurka, DrSc. - FP TUL KFY | předseda