Skip to main content

Přehlídka výtvarné tvorby v primárním vzdělávání

Srdečně Vás zveme na společné dvoudenní setkání v příjemné atmosféře prostor liberecké Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Dle Vašeho výběru se můžete přihlásit na ty části programu, které Vás lákají a zajímají. Dobrá zpráva je, že vyjma dobrovolného příspěvku na společenský večer bude účast na konferenci pro Vás zdarma.

Konference Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů? je dvoudenní, přičemž každý den je zaměřený na konkrétní téma. První den nese podtitul Změny v primárním vzdělávání žáků i jejich učitelů a hlavní část programu tvoří dva kulaté stoly. Druhý den proběhne Závěrečná konference II. ročníku Otevřené výzvy – projektů zaměřených na inovace ve vzdělávání učitelů, součástí konference bude i posterová sekce a networking.

Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické prof. RNDr. Jana Picka, CSc.
Organizuje ji hnutí Otevřeno a Katedra primárního vzdělávání FP TUL u příležitosti 30. výročí založení katedry. 

Hlavní témata

  • 1. den

    Kulaté stoly k revizím RVP ZV a inovacím v oblasti praxí a SZZ studentek a studentů

  • 2. den

    Projekty 2. ročníku výzvy Otevřeno
    možné zasílat rovněž příspěvky k problematice primárního a preprimárního vzdělávání

Kulatý stůl

  • INFORMACE K REVIZÍM RVP, max. kapacita 30 účastníků

  • INOVACE V OBLASTI PRAXÍ, max. kapacita 30 účastníků

Termín konání

21. a 22. 6. 2023

Místo konání

Technická univerzita v Liberci, budova G

Univerzitní náměstí 1410/1
Liberec I-Staré město
Zástupci pořádajících organizací

Petr Sucháček

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jana Johnová Ph.D.

telefon: +420 48535 4112
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Organizační výbor konference

doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
MgA. Lucrezia Škaloudová, Ph.D.
Mgr. Vilém Valkoun
PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.


Program

STŘEDA 21. 6. 2023

● 09:00–13:30  VÝLET – Didaktická exkurze „JEŠTĚD TROCHU JINAK“ (počet účastníků je neomezený) 
● 14:00–15:30  KULATÝ STŮL K REVIZÍM RVP (max. kapacita 30 účastníků) 
● 16:00–17:30  KULATÝ STŮL K INOVACÍM V OBLASTI PRAXÍ (max. kapacita 30 účastníků) 
● 18:00–22:00  SPOLEČENSKÝ VEČER (max. kapacita 80 účastníků) 

SPOLEČENSKÝ VEČER

SPOLEČENSKÝ VEČER
Můžete se těšit na dobrou hudbu, raut, výborné víno a neformální setkání se svými kolegyněmi a kolegy v oboru.

● 18:00-19:00   Zahájení a občerstvení
● 19:00–20:00   Zajímavý hudební program pod vedením prof. Jiřího Holubce
● 20:00-22:00   Přátelské posezení a volná zábava

Společenský večer se bude konat v budově G Technické univerzity, ve společenských prostorách předsálí auly ve 3. patře.
Vstupné na akci je dobrovolné, doporučená výše příspěvku je 200,- Kč.

ČTVRTEK 22. 6. 2023

● 8:00–9:00   PREZENCE, občerstvení 
● 9:00–10:00  ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
- Úvodní kulturní vystoupení Katedry primárního vzdělávání FP TUL
- Projev děkana FP TUL, prof. RNDr. Jana Picka, CSc.
- Příspěvek k 30. výročí založení KPV FP TUL doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
●10:00–12:00 PREZENTACE PROJEKTŮ OTEVŘENO - I. část  (na téma projekty II. výzvy)
●12:00–12:45  polední přestávka
●12:45-13:15  POSTEROVÁ SEKCE (na téma inovace ve vzdělávání učitelů, výstupem bude sborník příspěvků)
●13:15-15:30  PREZENTACE PROJEKTŮ OTEVŘENO - II. část (na téma projekty II. výzvy)
●15:30-16:30 vzájemná diskuse účastníků (networking), zakončení konference

DIDAKTICKÁ EXKURZE „JEŠTĚD TROCHU JINAK“

Jistě většina z Vás zná dominantu Libereckého kraje horu Ještěd se světoznámým vysílačem pana architekta Hubáčka. Na didaktické exkurzi v rámci naší konference se pokusíme Vám ukázat tento vrchol i z jiné stránky. Při cestě po méně známých stezkách se seznámíme s výjimečností ekologických podmínek, výskytem specializovaných společenstev rostlin a živočichů, významem a specifikou suťových polí i s pozůstatky poslední doby ledové. Celkově bude tato krátká přírodovědně-vlastivědná exkurze zaměřena na metodiku celostního vzdělávání a využití terénní výuky na 1. stupni ZŠ.

Základní specifikace
● čas konání: středa 21. 6. 2023, cca 9,00–13,30;
● místo: okolí vrcholu Ještědu;
● trasa: přesná trasa a místo srazu budou upřesněny podle počtu přihlášených. Každý přihlášený účastník dostane s předstihem přesný časový itinerář. Předpokládaná délka trasy je cca 6 km, převýšení 300 m, obtížnost – střední;
● vybavení: běžné výletní oblečení, s exkurzí se počítá i v mírně nepříznivém počasí (pláštěnka);
● občerstvení je součástí exkurze;
● didaktické materiály: každý účastník obdrží průvodce trasou a didaktické materiály využitelné ve výuce;
● Individuální přístup: organizátoři exkurze se budou snažit vyhovět individuálním požadavků z hlediska časového harmonogramu, dopravy, obtížnosti trasy apod. Proto prosíme, abyste se s jakýmikoli požadavky obraceli přímo na vedoucího exkurze na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Budeme Vás kontaktovat a domluvíme se.

Věříme, že si někteří z Vás najdou čas a zúčastní se. Po velmi pozitivních zkušenostech s exkurzí do Jizerských hor při minulé konferenci před 5 lety se na setkání s Vámi při „terénní výuce“ velmi těšíme. Budeme pouze společně doufat, že se vydaří počasí, protože na Ještědu by krásný rozhled byl opravdovým bonusem…

Za organizátory akce „JEŠTĚD TROCHU JINAK“ z Katedry primárního vzdělávání
doc. RNDr. Petr Anděl, CSc., vedoucí exkurze

KULATÉ STOLY

KULATÝ STŮL K REVIZÍM RVP
Těšíme se na zajímavou diskuzi na témata revize RVP ZV pro 1. stupně ZŠ, například obsah revizí jednotlivých oborů a oblastí, možnosti rozvoje potenciálu dětí a žáků, prostředky získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život aj. Účastníci mohou diskutovat se členkami Koordinační skupiny pro 1. stupeň.
Diskuze u kulatého stolu se bude konat v budově G Technické univerzity, v prosklené zasedací místnosti ve 4. patře.


KULATÝ STŮL K INOVACÍM V OBLASTI PRAXÍ
Pedagogická praxe je neoddělitelnou součástí učitelského studia a měla by být smysluplnou přípravou na budoucí povolání. Je tomu skutečně tak? Přijďte s námi diskutovat o její náplni, zaměření, reálných i ideálních možnostech, evaluacích i potřebách.
Diskuze bude zaměřena na problematiku praxí studentů pedagogických oborů se zaměřením na obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Účastníci budou zpraveni o novém způsobu didaktické praxe, která byla založena na třífázové reflexi. Diskuse se zúčastní také cvičné paní učitelky, které tuto praxi vedly. Účastníci budou seznámeni i s metodikami, které vznikly na základě realizace dvou ročníků praxe.
Diskuze u kulatého stolu se bude konat v budově G Technické univerzity, v prosklené zasedací místnosti ve 4. patře.

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA

30 let Katedry primárního vzdělávání - doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. 


Registrace

PŘÍSPĚVKY - POSTEROVÁ SEKCE

Preferujeme didaktické a inovativní příspěvky zaměřené na problematiku 1. stupně a MŠ, jsou však vítané i další pedagogicky zaměřené příspěvky. Výstupem posterové sekce bude sborník posterů, který bude shromažďovat všechny zaslané příspěvky a bude k dispozici online. Sborník bude obsahovat anotaci a samotný graficky zpracovaný poster.

 

Posterová sekce bude probíhat po celý čtvrteční den. Postery budou vystaveny v tištěné podobě v předsálí auly budovy G. Autoři posterů budou u svých příspěvků k dispozici ve vymezeném čase (12:45-13:15), individuální dotazy z řad publika však mohou autoři zodpovídat po celou dobu konference.

Anotaci posteru vloženou do přiložené šablony zašlete do neděle 4. 6. 2023 na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Šablonu pro anotaci stáhnete na externím odkazu zde: ŠABLONA ANOTACE

Autor zodpovídá za předání posterů v tištěné podobě nejpozději do středy 21. 6. 2023 do 14 hodin. Hotový poster lze dodat i předem poštovně či jakoukoli dopravní službu do pondělí 12. 6. 2023 na adresu Katedra primárního vzdělávání, Petra Děkanová, Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov.

Kontaktní osoba pro postery a jejich instalaci je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 606 932 278.

Standardní rozměr posteru je 120 x 90 cm (výška x šířka při vertikálním umístění).
Tipy, jak udělat efektivní poster např. ZDE nebo podrobněji ZDE.

PŘÍSPĚVKY - PREZENTACE PROJEKTŮ OTEVŘENO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


chceme, aby se dobrá praxe šířila, chceme okolí inspirovat našimi příběhy a vytvářet prostor, ve kterém se mohou zajímaví lidé potkat a propojovat. V Otevřenu podporujeme inovace ve vzdělávání budoucích učitelů. V rámci programu Otevřená výzva (https://otevreno.org/otevrena-vyzva/), který financuje Nadační fond Abakus (https://abakus.cz/), právě dokončujeme spolupráci s 11 řešitelskými týmy na inovativních projektech. A to si zaslouží se nad tím setkat, úspěchy oslavit, know-how sdílet a to vše v příjemné atmosféře. Cílem příspěvků ke konferenci je sdílet co, proč, jak a s jakým výsledkem daný projekt dělá a co si z toho můžeme vzít.


Po příspěvcích bude organizovaná možnost se s jednotlivými řešitelskými týmy setkat a osobně probrat, co vás zajímá.
Přehled projektů: https://otevreno.org/otevrena-vyzva/r2/ 


Kdybyste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Budeme se moc těšit na setkání s Vámi!
za tým Otevřené výzvy


Petr Sucháček, vedoucí programu

PASIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCI

Zveme Vás k načerpání inspirace během prezentování projektů Otevřeno, při prohlídce posterů v předsálí auly budovy G Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci i při diskuzi s Vašimi kolegy k otázkám přípravy studentů i výuky žáků.


Ubytování

Pro nenáročné

je možné například na kolejích TU v Harcově

Pro všechny ostatní

můžete využít nabídky stránek booking.com