Skip to main content

Co se děje na fakultě

| Co se děje na fakultě

Konference studentské vědecké a umělecké činnosti a SGS FP TUL

Ve středu 6. 3. 2024 od 8.45 hodin se uskuteční další ročník konference SVUČ a SGS FP TUL. Budou na ní prezentovány výsledky studentských výzkumů realizovaných v rámci projektů studentské vědecko-umělecké činnosti a obhajovány výsledky řešení projektů studentské grantové soutěže v roce 2023. Konference se koná v zasedací místnosti FP (SGS)  a posluchárně G401 (SVUČ).

program

 

| Co se děje na fakultě

Konference Ekologie travního porostu IX

Katedra biologie a ekologie FP TUL a Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Výzkumná stanice Liberec pořádají česko-slovenskou konferenci Ekologie travního porostu IX. u příležitosti 57. výročí založení (1967) Výzkumné stanice luk a pastvin Výskumného ústavu lúk a pasienok.

| Co se děje na fakultě

13. ADVENTNÍ KONCERT

Děkani Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zvou na 13. ADVENTNÍ KONCERT, který se bude konat 12. prosince 2023 v 19 hodin v aule budovy G.
Účinkující: Komorní pěvecký sbor Harmonia Tanvald

| Co se děje na fakultě

Tělocvičny znovu otevřeny!

Po náročné rekonstrukci se tento týden slavnostně otevřou prostory Katedry tělesné výchovy a sportu. Máme před sebou dny nabité sportovními i jinými akcemi - Open sports week TUL. Cvičit můžete začít již v pondělí 20.11. v 16.00 v rámci série tréninků. Stežejní událostí pro fakultu bude úterní slavnostní otevření v 10.30 a tisková konference k vyhlášení výsledků výzkumu 100 let testování tělesné zdatnosti. Ve středu dopoledne následuje Den univerzitního sportu pro studentky a studenty střeních škol a odpoledne finálové zápasy Univerzitní fotbalové ligy 2023. Další ligové zápasy proběhnou ve florbalu, volejbalu a basketbalu.

| Co se děje na fakultě

Státní vyznamenání pro profesora Lukáše

U příležitosti státního svátku 28. října 2023 ocenil prezident republiky mezi dalšími významnými osobnostmi také profesora Davida Lukáše z naší katedry chemie. Pan profesor obdržel od prezidenta Petra Pavla medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti vědy. Gratulujeme k tomuto výjimečnému ocenění, které je důležitým okamžikem nejen pro něj, ale také pro naši fakultu a univerzitu. Pane profesore, jsme na Vás hrdí a těšíme se na pokračování Vašich výzkumných projektů a pedagogické práce.

| Co se děje na fakultě

Aktivizační program Přijďte k nám na vejšku!

Pracovníci a studenti Katedry sociální práce a speciální pedagogiky FP TUL uskutečňují od 9. března 2023 aktivizační program "Přijďte k nám na vejšku!" Unikátní vzdělávací projekt je organizovaný formou pravidelných setkávání zdarma pro dospělé lidi s poruchou intelektového vývoje. Jeho smyslem je nabídnout jim možnost rozmanité sociální interakce a udržitelného celoživotního vzdělávání, která směřuje ke zvýšení kvality života.

| Co se děje na fakultě

Naše fakulta na Noci vědců 2023

Tématem letošní Noci vědců je tajemství. Jaká tajemství odhalují ve svých bádáních vědci z naší fakulty? A co nám tento pátek představí?

Chcete se dozvědět více?

| Co se děje na fakultě

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků FP TUL

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků studijních programů v prezenční formě Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci se konají v úterý 26. 9. 2023 v Aule budovy G areálu TUL (3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) dle harmonogramu postupně v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin. Bližší informace s upřesněním času dle studjního oboru naleznete v příložené pozvánce.

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 19. 9. 2023 a 20. 9. 2023 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 
Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

Žádáme všechny absolventy, aby zasílali emailem na studijní oddělení (své studijní referentce) výstupní list a poplatek za šály platili přes e-shop.

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

Konference Svět v obrazech a frazeologii III.

Již potřetí pořádá naše katedra českého jazyka a literatury spolu s katedrou českého jazyka PF UK mezinárodní lingvistickou konferenci, na které se představí badatelé z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa atd. Zabývat se budou tématy z lingvistické disciplíny frazeologie – nauky o ustálených slovních spojeních, mj. z těchto hledisek:

frazeologická sémantika
frazeologie a jazykový obraz světa
neofrazeologie
diskurzivní podstata frazeologie
frazeologie a literatura
historické kořeny frazeologie
frazeologie v kontaktu různých jazyků
frazeologie a škola

Třídenní konference se koná 7. 9. - 9. 9. v budově P.