Co se děje na fakultě

| Co se děje na fakultě

Víra a nevíra v (ne)obvyklé době

Srdečně zveme na zajímavou přednášku s besedou o vztahu víry a nevíry v dnešní (ne)obvyklé době, která se uskuteční v pondělí 5. 10. 2020 od 18:00 hodin v Aule Technické univerzity v Liberci (Univerzitní nám. 1410/1). K tématu promluví prof. PhDr. Tomáš Halík, Ph.D. z ČKA/FF UK Praha, doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. z FP TUL a PaedDr. ICLic Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. z FP TUL. Pořádá Katedra filosofie FP TUL ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií a John Tepmpleton Foundation. Více informací o náplni jednotlivých přednášek naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 17. 9. a 18. 9. 2020 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci v České republice se promoce uskuteční za přísných hygienických opatření.
Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

Promoce až v září

V červenci se promoce nekonají! 
Předběžný termín promocí: 17. 9. 2020 – 25. 9. 2020
Aktualizovaný harmonogram ak. roku 2019/2020 a 2020/2021

| Co se děje na fakultě

Novinky ohledně přijímacího řízení na FP TUL

Dne 28. 5. 2020 schválil akademický senát FP změny přijímacího řízení a vyhlasíl dodatečné přijímací řízení.

| Co se děje na fakultě

Kandidátní listina - volby AS TUL

Do termínu uvedeného vyhlášením voleb do AS TUL přijala okrsková volební komise platné návrhy kandidátů.

Kandidátní listina

| Co se děje na fakultě

Sdělení děkana FP TUL k současné situaci a závěru akademického roku 2019/2020

Vláda ČR dne 30. 4. 2020  přijala opatření, které od 11. 5. 2020 umožňuje za jistých podmínek výuku a zkoušení za přítomnosti 15 studentů. Jak se toto opatření dotkne FP TUL, je uvedeno dále.

| Co se děje na fakultě

Informace vyplývající z postupného uvolňování mimořádného režimu | Aktualizace ze dne 24.4.2020

Vážené studentky, vážení studenti,

vláda ČR dne 23. 4. 2020 ve večerních hodinách přijala opatření k postupnému uvolňování režimu ve školách a školských zařízeních, rektor TUL dne 15. 4. 2020 zveřejnil aktualizovaný harmonogram výuky (příkaz rektora TUL č. 2/2019 – viz https://www.tul.cz/studenti/harmonogram-vyuky) a dne 17. 4. 2020 aktualizaci Příkazu rektora TUL č. 5/2020 (https://www.tul.cz/document/8732)

Z těchto dokumentů vyplývá:

| Co se děje na fakultě

Volby do Akademického senátu TUL

S ohledem na konec funkčního období komory akademických pracovníků a komory studentů Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (AS TUL) vyhlašuje okrsková volební komise pověřená AS FP podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního a jednacího řádu AS TU v Liberci a Volebního a jednacího řádu AS FP TU v Liberci:

  • volby do komory akademických pracovníků AS TUL
  • volby do komory studentů AS TUL

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci