Skip to main content

Co se děje na fakultě

| Co se děje na fakultě

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků FP TUL

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků studijních programů v prezenční formě Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci se konají v úterý 26. 9. 2023 v Aule budovy G areálu TUL (3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) dle harmonogramu postupně v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin. Bližší informace s upřesněním času dle studjního oboru naleznete v příložené pozvánce.

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 19. 9. 2023 a 20. 9. 2023 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 
Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

Žádáme všechny absolventy, aby zasílali emailem na studijní oddělení (své studijní referentce) výstupní list a poplatek za šály platili přes e-shop.

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

Konference Svět v obrazech a frazeologii III.

Již potřetí pořádá naše katedra českého jazyka a literatury spolu s katedrou českého jazyka PF UK mezinárodní lingvistickou konferenci, na které se představí badatelé z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa atd. Zabývat se budou tématy z lingvistické disciplíny frazeologie – nauky o ustálených slovních spojeních, mj. z těchto hledisek:

frazeologická sémantika
frazeologie a jazykový obraz světa
neofrazeologie
diskurzivní podstata frazeologie
frazeologie a literatura
historické kořeny frazeologie
frazeologie v kontaktu různých jazyků
frazeologie a škola

Třídenní konference se koná 7. 9. - 9. 9. v budově P.

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 3. 7. 2023 a 4. 7. 2023 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 
Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

Žádáme všechny absolventy, aby zasílali emailem na studijní oddělení (své studijní referentce) výstupní list a poplatek za šály platili přes e-shop.

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

Fyzikální jarmark

Katedra fyziky TUL ve spolupráci se studenty Doctriny - Podještědského gymnázia, s.r.o. již tradičně uspořádá asi pro dvě stovky pozvaných prvňáčků z libereckých škol Fyzikální jarmark. Akce proběhne ve středu 31. 5. 2023 v dopoledních hodinách v prostoru před aulou TUL v budově G. Děti si pod vedením studentů gymnázia budou moci vyzkoušet zábavné pokusy z různých oblastí fyziky a vyrobit jednoduché fyzikální hračky. Za svoje úsilí budou také odměněny drobnou fyzikální hračkou, kterou si odnesou jako památku na TUL domů.

 

| Co se děje na fakultě

Globální civilizační hrozby

Debata s Václavem Cílkem (Geologický ústav AV ČR, Centrum pro teoretická studia) a Vítem Bartošem (Katedra filosofie TUL,) k tematice šestého čísla revue Academix Katastrofická rizika.

Jakým největším globálním katastrofickým rizikům čelí lidstvo ve 21. století? Jedná se primárně o přírodní katastrofy, jaderné války, terorismus, globální oteplování, nebo umělou inteligenci? Debata k šestému číslu revue Academix na téma civilizačních hrozeb a existenčních rizik.

Akci spolupořádá: revue Academix (Technická univerzita v Liberci) a  Krajská vědecká knihovna v Liberci pod záštitou Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.

Časopis Vesmír – mediální partner diskuse.

| Co se děje na fakultě

FP píše jednu větu denně - zapojte se i Vy!

Výsledkem projektu Jedna věta denně bude textová a vizuální struktura symbolicky reprezentující „duši“ fakulty, která bude realizovaná jako umělecké dílo ve veřejném prostoru. Konkrétně na fasádě budovy P či v jejím přilehlém okolí v centru Liberce.

| Co se děje na fakultě

Od laboratorního protokolu až do prestižního časopisu

Na obálce nejnovějšího čísla časopisu ACS Applied Nano Materials je fotografie AlexTennant Photography, uvnitř časopisu je pak publikován článek našich vědců o elektrostaticky zvlákněných nanovláknech s nanočásticemi oxidu bismutitého.

| Co se děje na fakultě

Příměstské tábory s TULkou

Vážení zaměstnanci,

nevíte, kam s dětmi o letních prázdninách? Od 13. 4. 2023 je budete moci přihlásit na Příměstské tábory s TULkou v termínech 10. - 14. 7. a 21. - 25. 8. 2023. Podrobné informace s přihláškou naleznete zde. Těšíme se.

| Co se děje na fakultě

Španělský kulturní týden

Katedra románských jazyků FP TUL srdečně zve všechny zájemce na Španělský kulturní týden, který proběhne od 19. do 27. dubna 2023. Na co se můžete těšit? Letos Vás zveme na lekci flamenka, přednášku o Kanárských ostrovech, tradiční soutěž v tapas a literární večer s vyhlášením soutěže o nejlepší mikropovídku.