Co se děje na fakultě

| Co se děje na fakultě

Konference Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity

Ve dnech 23. - 24. 6. 2022 se koná v prostorách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze u příležitosti oslav 430. výročí narození J. A. Komenského, 140. výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a 130. výročí založení Pedagogického muzea Komenského mezinárodní konference Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity a v procesech profesionalizace – role vzdělávání, pedagogiky, osvěty a sociálně pedagogické péče, kterou spolupořádá i Technická univerzita v Liberci.

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE - 1. 7. 2022

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 1. 7. 2022 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 
Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

  • Poplatek za promoce činí 200,- Kč (zahrnuje promoční šálu a vstup rodinných příslušníků). Úhradu poplatku, prosím, proveďte přes E-SHOP.
  • Objednejte a zaplaťte nejdéle do 27. 6. 2022 (pondělí) do 23.55 hod. 

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

19. Psychosomatická konference

Ve dnech 16. až 18. června 2022 se na budově G areálu TUL (Univerzitní nám. 1410/1) uskuteční 19. konference České psychosomatické společnosti, kterou pořádá Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP ve spolupráci s katedrou filosofie FP TUL. Účastníci konfference se budou na přednáškách a workshopech zamýšlet nad tím, v čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie.

| Co se děje na fakultě

Fyzikální jarmark opět jako dřív!

V úterý 31. 5. 2022 se ve foyer budovy G TUL konal Fyzikální jarmark - akce s tradicí již od roku 2008. Pořádala ho Katedra fyziky FP TUL ve spolupráci se studenty sexty a druhého ročníku Doctriny – Podještědského gymnázia, s.r.o. pro dvě stovky pozvaných prvňáčků z osmi libereckých základních škol.

| Co se děje na fakultě

Konference rEUnify - znovusjednocení Německa z české perspektivy

Srdečně Vás zveme na konferenci rEUnify s podtitulem Znovusjednocení Německa z české perspektivy, která se koná v pátek 3. 6. 2022 od 15.00 hodin na budově P Technické univerzity v Liberci (Komenského 314/2, Liberec). Akce je pořádána Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a katedrou historie FP TUL. Pozvánku a program naleznete dále.

| Co se děje na fakultě

Seminář Česko-slovenské vztahy

Katedra historie FP TU v Liberci spolu se svými spolupořadateli srdečně zve nejen učitele dějepisu, občanské výchovy, historiky a archiváře na XXXI. ročník semináře Česko-slovenské vztahy/Slovensko-české vzťahy, který se bude na naší fakultě konat ve dnech 15. – 17. 8. 2022. Letošní podtitul zní „Místa paměti na druhou světovou válku a jejich proměna" .

| Co se děje na fakultě

Fyzikální jarmark 2022

Katedra fyziky FP TUL ve spolupráci se studenty Doctriny - Podještědského gymnázia, s.r.o. již tradičně pořádá pro dvě stovky pozvaných prvňáčků z libereckých základních škol Fyzikální jarmark. Letos tato akce proběhne v úterý 31. 5. 2022 v dopoledních hodinách (8 - 12 hodin) v předsálí auly TUL (Univerzitní nám. 1410/1, 3. patro).

| Co se děje na fakultě

Komenský a univerzita v Lešně

Národní oslavy k výročí narození Jana Amose Komenského trvají od roku 2020 až do konce prosince 2022. V jejich rámci se mimo jiné začala prohlubovat i spolupráce naší fakulty s Vysokou školou Jana Amose Komenského v polském Lešně (PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im J. A. Komeńskiego w Lesznie). Tam probíhají tradiční oslavy Dne patrona každým rokem v květnu.

| Co se děje na fakultě

Euroasijská říše: Nová euroasijská vize v geopolitické kultuře

Zveme vás na přednášku Euroasijská říše: Nová euroasijská vize v geopolitické kultuře, která se uskuteční v úterý 10. 5. 2022 od 16:10 hodin v posluchárně G313 (Univerzitní nám. 1410/1). Přednáší Dr. Nuno Morgado z Korvínovy Univerzity v Budapešti, který je u nás na katedře geografie na studijním pobytu v rámci Erasmu+. Přednáška bude v angličtině bez překladu, bude-li potřeba tlumočit otázky a odpovědi, ujme se toho doc. Fárek z pořadatelské katedry. 

| Co se děje na fakultě

O kultuře a hudbě Kanárských ostrovů

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Moniky Srncové o kultuře a hudbě Kanárských ostrovů, která se uskuteční ve středu 11. května 2022 od 16:00 hodin v učebně P005 (budova P - Komenského 314/2, Liberec). Posluchači se v rámci přednášky seznámí s tradiční lidovou kulturou, tancem a hudebními nástroji Kanárských ostrovů.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci