Co se děje na fakultě

| Co se děje na fakultě

Vše nejlepší ke Dni učitelů

Jan Ámos Komenský, jehož 431. výročí narození si u příležitosti dnešního Dne učitelů připomínáme, kdysi prohlásil, že „učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

| Co se děje na fakultě

Projekty SVUČ - ocenění

Ve čtvrtek 16. března 2023 proběhla fakultní konference prací podpořených projekty SGS a SVUČ. Studentská grantová soutěž (SGS) je určena doktorandům a doktorandkám, avšak i naši studující bakalářských a magisterských studijních programů mohou uplatnit své nápady, a to právě v projektech Studentské vědecko-umělecké činnosti (SVUČ).

| Co se děje na fakultě

Projekt 100 let testování tělesné zdatnosti

Katedra tělesné výchovy a sportu FP TUL připravila a zahájila významný projekt testování tělesné zdatnosti studentů středních škol. Na výzkumu se podílí akademičtí pracovníci katedry a také studující programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl. Projektu se dostává zasloužené pozornosti médií, mnoho dalších detailů o něm najdete v článcích, na které uvádíme odkazy níže.

| Co se děje na fakultě

Zemřel doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

S lítostí oznamujeme, že v sobotu 11. 3. 2023 ve věku 76 let zemřel po těžké nemoci bývalý dlouholetý pracovník naší fakulty, doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

Doc. Perný začal působit na zdejší škole v roce 1993 na katedře matematiky a didaktiky matematiky, kde těžištěm jeho práce bylo vzdělávání budoucích učitelů matematiky všech stupňů škol. Zastával zde i funkci oborového didaktika matematiky.

| Co se děje na fakultě

Studentská výstava "Znovuoživení příběhu Ležáků"

V  pondělí 13. března 2023 ve 14:30 hodin proběhne ve foyer budovy G (Univerzitní nám. 1410/1, Liberec, 3. patro) vernisáž výstavy fotografií Znovuoživení příběhu Ležáků. Výstavu vytvořila studentka Simona Kohoutová společně se studentkami Pedagogických studií, v rámci soutěže SVUČ pod vedením doc. Dany Kasperové. Hlavním motivem výstavy je připomenutí odkazu příběhu Ležáků očima současné mladé generace. Srdečně vás zveme.

pozvánka

| Co se děje na fakultě

Indie očima Evropanů – významná publikace Martina Fárka z katedry geografie

V roce 2015 vydal doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D. v nakladatelství Karolinum svou publikaci Indie očima Evropanů s podtitulem Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství. Na podnět jeho zahraničních kolegů pak v roce 2021 vyšla tato kniha také v angličtině.

| Co se děje na fakultě

Představujeme katedru biologie

V lednu letošního roku vznikly na naší fakultě dvě nové katedry, a to katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky (KGD) a katedra biologie (KBE). O katedře biologie jsme si povídali s její zakládající členkou, docentkou Irenou Šlamborovou.

| Co se děje na fakultě

SLAVNOSTNÍ PROMOCE - 22. 3. 2023

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 22. 3. 2023 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 
Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

Žádáme všechny absolventy, aby zasílali emailem na studijní oddělení (své studijní referentce) výstupní list a poplatek za šály platili přes e-shop.

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

Hranice utvářejí vnímání evropských společností - nový projekt B-SHAPES

Od 1. dubna 2023 bude katedra geografie FP TUL partnerem kolaborativního výzkumného projektu Borders Shaping Perceptions of European Societies - Hranice formující vnímání evropských společností (B-SHAPES), který získal prostředky z výzkumného programu EU Horizon Europe.

| Co se děje na fakultě

Novinka na FP – on-line kurz k přijímacímu řízení

Chcete se k nám přihlásit ke studiu? A chcete si být jistí, že na nic nezapomenete? Kromě tradičního Dne otevřených dveří, který se koná již 24. ledna 2023, se můžete přihlásit na on-line kurz pro uchazečky a uchazeče o studium. Kurz se bude konat ve třech termínech - únorovém, březnovém a dubnovém.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci