Skip to main content

Co se děje na fakultě

| Co se děje na fakultě

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické vyhlašuje přijímání žádostí o podporu aktivit spojených s internacionalizací pro akademické pracovníky, pracovníky vědy a výzkumu a studenty doktorských studijních programů FP TUL v rámci Fondu na podporu internacionalizace. Fond koordinuje proděkanka pro internacionalizaci a doktorská studia.

Více informací, pravidla a formuláře najdete zde.

| Co se děje na fakultě

Akademická poradna a centrum podpory TUL, Poradenské centrum pořádá v rámci projektu Podpora strategického rozvoje Technické univerzity v Liberci – Rozvoj systému poradenství pro studenty a zaměstnance TUL cyklus přednášek DUŠEVNÍ POHODA. Přednášky vede Mgr. at Mgr. Lucie Fenklová, psycholožka a psychoterapeutka.

Přehled přednášek z cyklu:

| Co se děje na fakultě

Vyučující pracoval na částečný úvazek na katedře primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Vedení fakulty ho odstavilo od výuky na základě článku, který dnes ráno publikoval iRozhlas.cz. Děkan Aleš Suchomel chystá další kroky v rovině pracovně-právní.

Tomáš Pospíšil pracuje na naší fakultě od září roku 2022, působí na částečný úvazek jako vyučující hry na klavír.

„Při jeho nástupu k nám na fakultu měl bezúhonnou pověst profesionála. Naprosto bezproblémový byl i během výuky na TUL. Do dnešního dne jsme na chování pana Pospíšila nezaznamenali jedinou stížnost od studujících ani kolegyň a kolegů,“ říká děkan Aleš Suchomel a dodává: „Proto nás zpráva zveřejněná dnes ráno na serveru iRozhlas zaskočila. Okamžitě jsme začali situaci řešit. Pan Pospíšil už se do přímé výuky nedostane, další kroky budou následovat.“ 

| Co se děje na fakultě

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí  kolegové,

hlasovat pro své kandidáty do akademického senátu FP TUL můžete od 29. dubna od 8.00 do 2. května 2024 do 10.00 na: https://volby.tul.cz/.

Volit je možné maximálně jednou po přihlášení účtem LIANE a to nejvýše 8 kandidátů do komory akademických pracovníků a 4 kandidáty do komory studentů AS FP TUL.
Členy komory akademických pracovníků volí akademičtí pracovníci FP, členy komory studentů volí studenti FP.

Za volební komisi: Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D., předseda volební komise.

| Co se děje na fakultě

Do termínu uvedeného vyhlášením voleb do AS FP TUL přijala okrsková volební komise platné návrhy kandidátů.

Kandidátní listina

| Co se děje na fakultě

Každý rok oceňuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL autorky a autory těch nejlepších závěrečných prací. Tentokrát si největší pozornost právem získala diplomová práce Mgr. Evy Volfové, jejíž součástí byl také do detailu propracovaný pracovní sešit Bylinopis pro děti z prvního stupně ZŠ a další vizuálně zajímavé přílohy, např. herbář.

Seznam oceněných závěrečných prací a fotografie Bylinopisu Evy Volfové najdete níže.

| Co se děje na fakultě
Milé studentky, milí studenti, chtěli byste se při studiu věnovat také dobrovolnické činnosti?
Přijďte 6. března v 10:40 (P100) na seminář Za lepší svět – za lepší já, který pořádáme spolu s Regionálním dobrovolnickým centrem Libereckého kraje a ADRA CZ. 
Zjistíte:
  • kolik kreditů můžete dostat za dobrovolnickou činnost
  • jak skloubit dobrovolnictví a studium
  • co vám dobrovolnictví dá a proč se mu věnovat
  • kde dobrovolničí studenti FP
| Co se děje na fakultě

Poslechněte si nové epizody našeho fakultního podcastu s názvem PedCast. Ve čtyřiadvacáté epizodě moderátor Alex Röhrich z katedry českého jazyka a literatury (KCL) vyzpovídal bývalého děkana profesora Jana Picka a v pětadvacáté epizodě zase nového děkana docenta Aleše Suchomela. 

| Co se děje na fakultě
Katedra fyziky (KFY) v únoru uspořádala pro třídu 7.B ZŠ Vrchlického seminář o magnetech a jejich vlastnostech. KFY má připravené zážitkové semináře na tři různá témata z oboru fyziky, které by ráda nabídla základním a středním školám v Libereckém kraji.
| Co se děje na fakultě

V týdnu od 8. do 12. července 2024 proběhne oblíbený příměstský tábor pro děti od 7 do 12 let, který při FP TUL organizuje Oddělení pedagogické praxe (OPP). Tábor je přednostně určen dětem zaměstnanců Technické univerzity v Liberci a je zaměřen na poznávání Liberce a okolní přírody, zážitkové aktivity, tvoření, hry, naučné činnosti a výlety. 

Přihlaste své děti na náš příměstský tábor, postarají se o ně vyučující i studentky a studenti FP TUL. V ceně 2500 Kč je zahrnuto jídlo a pití na celý den, materiál pro tvoření, vstupy atd.

Přihlášky budou otevřené od 1. 3. 2024 na webu OPP.