Skip to main content

Co se děje na fakultě

| Co se děje na fakultě

Fyzikální jarmark

Katedra fyziky TUL ve spolupráci se studenty Doctriny - Podještědského gymnázia, s.r.o. již tradičně uspořádá asi pro dvě stovky pozvaných prvňáčků z libereckých škol Fyzikální jarmark. Akce proběhne ve středu 31. 5. 2023 v dopoledních hodinách v prostoru před aulou TUL v budově G. Děti si pod vedením studentů gymnázia budou moci vyzkoušet zábavné pokusy z různých oblastí fyziky a vyrobit jednoduché fyzikální hračky. Za svoje úsilí budou také odměněny drobnou fyzikální hračkou, kterou si odnesou jako památku na TUL domů.

 

| Co se děje na fakultě

Globální civilizační hrozby

Debata s Václavem Cílkem (Geologický ústav AV ČR, Centrum pro teoretická studia) a Vítem Bartošem (Katedra filosofie TUL,) k tematice šestého čísla revue Academix Katastrofická rizika.

Jakým největším globálním katastrofickým rizikům čelí lidstvo ve 21. století? Jedná se primárně o přírodní katastrofy, jaderné války, terorismus, globální oteplování, nebo umělou inteligenci? Debata k šestému číslu revue Academix na téma civilizačních hrozeb a existenčních rizik.

Akci spolupořádá: revue Academix (Technická univerzita v Liberci) a  Krajská vědecká knihovna v Liberci pod záštitou Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.

Časopis Vesmír – mediální partner diskuse.

| Co se děje na fakultě

FP píše jednu větu denně - zapojte se i Vy!

Výsledkem projektu Jedna věta denně bude textová a vizuální struktura symbolicky reprezentující „duši“ fakulty, která bude realizovaná jako umělecké dílo ve veřejném prostoru. Konkrétně na fasádě budovy P či v jejím přilehlém okolí v centru Liberce.

| Co se děje na fakultě

Od laboratorního protokolu až do prestižního časopisu

Na obálce nejnovějšího čísla časopisu ACS Applied Nano Materials je fotografie AlexTennant Photography, uvnitř časopisu je pak publikován článek našich vědců o elektrostaticky zvlákněných nanovláknech s nanočásticemi oxidu bismutitého.

| Co se děje na fakultě

Příměstské tábory s TULkou

Vážení zaměstnanci,

nevíte, kam s dětmi o letních prázdninách? Od 13. 4. 2023 je budete moci přihlásit na Příměstské tábory s TULkou v termínech 10. - 14. 7. a 21. - 25. 8. 2023. Podrobné informace s přihláškou naleznete zde. Těšíme se.

| Co se děje na fakultě

Španělský kulturní týden

Katedra románských jazyků FP TUL srdečně zve všechny zájemce na Španělský kulturní týden, který proběhne od 19. do 27. dubna 2023. Na co se můžete těšit? Letos Vás zveme na lekci flamenka, přednášku o Kanárských ostrovech, tradiční soutěž v tapas a literární večer s vyhlášením soutěže o nejlepší mikropovídku.

| Co se děje na fakultě

Vše nejlepší ke Dni učitelů

Jan Ámos Komenský, jehož 431. výročí narození si u příležitosti dnešního Dne učitelů připomínáme, kdysi prohlásil, že „učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

| Co se děje na fakultě

Projekty SVUČ - ocenění

Ve čtvrtek 16. března 2023 proběhla fakultní konference prací podpořených projekty SGS a SVUČ. Studentská grantová soutěž (SGS) je určena doktorandům a doktorandkám, avšak i naši studující bakalářských a magisterských studijních programů mohou uplatnit své nápady, a to právě v projektech Studentské vědecko-umělecké činnosti (SVUČ).

| Co se děje na fakultě

Projekt 100 let testování tělesné zdatnosti

Katedra tělesné výchovy a sportu FP TUL připravila a zahájila významný projekt testování tělesné zdatnosti studentů středních škol. Na výzkumu se podílí akademičtí pracovníci katedry a také studující programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl. Projektu se dostává zasloužené pozornosti médií, mnoho dalších detailů o něm najdete v článcích, na které uvádíme odkazy níže.

| Co se děje na fakultě

Zemřel doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

S lítostí oznamujeme, že v sobotu 11. 3. 2023 ve věku 76 let zemřel po těžké nemoci bývalý dlouholetý pracovník naší fakulty, doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

Doc. Perný začal působit na zdejší škole v roce 1993 na katedře matematiky a didaktiky matematiky, kde těžištěm jeho práce bylo vzdělávání budoucích učitelů matematiky všech stupňů škol. Zastával zde i funkci oborového didaktika matematiky.