Skip to main content

Termíny Konferencí SGS FP

16. 3. 2023

30. 1. 2019

14. 2. 2018
16. 2. 2017
17. 2. 2016
19. 2. 2015
13. 2. 2014
13. 2. 2013
9. 2. 2012

Pravidla pro studentskou grantovou soutěž v roce 2021 se řídí dle zásad uvedených na stránkách TUL: https://www.tul.cz/sgs 

Konference SGS 2023

Konference se koná ve čtvrtek 16. 3. 2023 v zasedací místnosti děkanátu FP TUL (budova G, 4. patro).

 • PROGRAM
 • 8:50

  Zahájení

 • 9:00

  Anna Habánová: Antonín Friedl: Georges Kars — Člověk a tvorba (SGS-2021-4037)

 • 9:20

  Barbora Prokorátová: Korespondence členek CWSA se sufražetkami dalších států Unie a spřátelených britských organizací (SVUČ (Michal Ulvr)

 • 9:40

  Simona Kohoutová: Osud Ležáků — Interpretace kulturního a historického dědictví (SVUČ (Dana Kasperová))

 • 10:20

  Patrik Bartoň: Počátky bojového umění Wing Tsun v České republice ve vzpomínkách pamětníků (SVUČ (Kateřina Portmann)

 • 10:40

  Jana Žáková: Matematické modelování a zpracování dat (SGS-2022-4025)

 • 11:00

  Iva Šeflová: Motorická kompetence: základní koncept a klíčové faktory (SGS-2022-4020)

 • 11:20

  David Zlesák: Problematika bydlení městského prostoru — nové trendy v bydlení, možnosti syntetických měst (SVUČ (Hynek Böhm))

 • 14:00

  Markéta Šedivá & Karolína Galáčová: Život v pramenech, studánkách a jejich okolí v Libereckém kraji (SVUČ (Martina Štrojsová))

 • 14:20

  Vilém Erlebach: Porovnání mikroflóry trávící trubice vybraných zástupců čeledi Blaberidae se zaměřením na výskyt symbiotických a parazitických druhů a jejich klasifikaci v taxonomickém systému (SVUČ (Irena Šlamborová & Adéla Hartlová))

 • 14:40

  Šárka Hauzerová: Studium buněčné interakce s polymerním vlákenným materiálem (SGS-2022-4090)

 • 15:00

  Johana Kulhánková: Příprava nových typů hybridních organosilanových nanovláken se specifickými vlastnostmi pro tkáňové inženýrství (SGS-2022-4059)

 • 15:40

  Nikifor Asatiani: Studium integrace vybraných bioaktivních látek do nanovlákenných struktur (SGS-2020-4067)

 • 16:00

  Petra Karmazínová: Cyklodextrinová polymerní vlákna (SGS-2022-3051)

 • 16:20

  Kateřina Strnadová & Věra Hedvičáková: Optimalizace a funkcionalizace šicího materiálu s obsahem nanovláken pro medicinální užití (SGS-2021-4007)

 • 16:40

  Lukáš Vávra: Výročí 100 let od prvního celonárodního testování tělesné zdatnosti u mládeže — pilotní studie (SVUČ (Lukáš Rubín))

Cíl studentské grantové soutěže

Cílem studentské grantové soutěže TUL je zvýšit a podpořit vědeckovýzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky, zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím.

SGS je hrazena z prostředků státního rozpočtu určených na specifický vysokoškolský výzkum, které poskytuje MŠMT na základě výsledků výzkumu a vývoje a počtu studentů v akreditovaných studijních programech.