Skip to main content

Pravidla pro studentskou grantovou soutěž v roce 2021 se řídí dle zásad uvedených na stránkách TUL: https://www.tul.cz/sgs 

Program Konference SGS 2023 & SVUČ 2023

Konference se koná ve středu 6. 3. 2024 v zasedací místnosti děkanátu FP TUL (SGS), resp v místnosti G 401 (SVUČ)
(obě místnosti jsou v budově G, 4. patro). Prezentace 15 minut + diskuse 5 minut

Zahájení

 • 8:50 Společné zahájení (Zasedací místnost)

SGS 2023 (Zasedací místnost)

 • 9:00 Mgr. Kateřina Strnadová, Ph.D.: Optimalizace a funkcionalizace šicího materiálu s obsahem nanovláken pro medicinální užití (SGS-2021-4007)
 • 9:20 Ing. Petra Karmazínová: Cyklodextrinová polymerní vlákna (SGS-2022-3051)
 • 9:40 Ing. Johana Kulhánková: Příprava nových typů hybridních organosilanových nanovláken se specifickými vlastnostmi pro tkáňové inženýrství (SGS-2022-4059)
 • 10:00 přestávka
 • 10:20 Ing. Šárka Hauzerová: Studium buněčné interakce s polymerním vlákenným materiálem (SGS-2022-4090)
 • 10:40 Ing. Mgr. Bc. Karolína Morávková: Vývoj nanovlákenného systému pro uvolňování léčiv ve vaginálním prostředí (SGS-2023-4406)
 • 11:00 Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.: Sekulární trendy tělesné zdatnosti u mládeže: výročí 100 let od prvního celonárodního testování na území Československa (SGS-2023-4397)
 • 11:20 PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.: Motorická kompetence: základní koncept a klíčové faktory (SGS-2022-4020)

SVUČ 2023 (Místnost G401)

 • 9:00 Adéla Stojánková (RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D.): Akce pro klima v Jablonci nad Nisou
 • 9:20 Lucie Rálišová (Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.): Vztah somatických charakteristik a vytrvalostních schopností u mládeže v současném i historickém kontextu
 • 9:40 Dominik Džavík (Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.): Vztah somatických charakteristik a rychlostních schopností u mládeže v současném a historickém kontextu
 • 10:00 Eliška Šebestová (Mgr. Kateřina Portmann Ph.D.): Liberečtí občané v Terezínském rodinném táboře
 • 10:20 Zuzana Cilerová (Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.): Politické procesy 50. let. Případ Vlastimila Svárovského
 • 10:40 Matyáš Fizek (doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.): Pamětníci ve vzdělávání
 • 11:00 Bc. Šárka Petrovičová (Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.): Analýza užití slovesa jít s oporou Českého národního korpusu
 • 11:20 David Zlesák (doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek): Vybrané problémy učitelské profese

Cíl studentské grantové soutěže

Cílem studentské grantové soutěže TUL je zvýšit a podpořit vědeckovýzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky, zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím.

SGS je hrazena z prostředků státního rozpočtu určených na specifický vysokoškolský výzkum, které poskytuje MŠMT na základě výsledků výzkumu a vývoje a počtu studentů v akreditovaných studijních programech.