Historie

Navazující magisterské studium Historie je určeno především těm z vás, kteří by rádi do hloubky a v širokém mezinárodním kontextu pochopili vývoj společnosti v českých zemích (Československu) od konce 18. století po současnost. Součástí studijního programu jsou i praxe v odborných institucích. Studium je zaměřeno primárně na moderní dějiny; především v rámci volitelných předmětů je však ponechán prostor i pro starší dějiny, z nichž si můžete zvolit téma diplomové práce.

Technická univerzita v Liberci nabízí pro studium i mimostudijní činnost moderní a příjemně vybavené prostředí. Kromě studia se můžete zúčastnit dalších nabízených aktivit, jakými jsou koncerty, výstavy, vzdělávací kurzy, sportovní akce atd. Žít budete v příjemném městě obklopeném přírodou, s možností bohatého kulturního a sportovního vyžití.

Chcete porozumět moderním dějinám a tím i lépe pochopit přítomnost?

Chcete poznat historický vývoj ČR i dalších evropských zemí prostřednictvím historických exkurzí?

Chcete se stát historikem, muzejníkem, archivářem, pracovníkem památkové péče či působit v jiných oborech kulturně historické sféry?

Studium směřuje k prohloubení teoretického poznání moderních českých, resp. československých dějin v mezinárodním kontextu od konce 18. století po dějiny soudobé. Součástí studijního programu jsou též kurzy směřující k získání znalostí jednotlivých aspektů důležitých pro pochopení vývoje moderní společnosti, jako jsou role náboženství v moderním světě, vytváření moderních národů a nacionalismus, vzdělanost a její úloha v novodobé společnosti 

 doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., garant studijního programu

 • Kód studijního programu:
  N0222A120026
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  120

Průvodci studiem

Anna Habánová, Ph.D., M. A.

KHI

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
  po dohodě

„Mohu pomoci s rozhlédnutím se po katedře, základním vysvětlením systému vysokoškolského studia.“

Co se naučíte?

Během dvouletého studia se naučíte do hloubky pochopit vývoj české/československé společnosti v moderní době a získáte znalosti z dějin myšlení, vzdělanosti, kultury a umění. Vedle předmětů zahrnujících jednotlivé dějinné úseky absolvujete též kurzy směřující k prohloubení znalostí různých aspektů historie důležitých pro pochopení vývoje moderní společnosti, jako jsou role náboženství v moderním světě, vytváření moderních národů a nacionalismus, vzdělanost a její úloha v novodobé společnosti či politické ideologie. Stranou pozornosti nezůstávají ani kultura a umění v moderní době a metodologické aspekty historické vědy. V rámci volitelných předmětů se lze zaměřit na problematiku či období, které je vám nejbližší. Kromě studia se můžete účastnit odborných exkurzí v České republice i v zahraničí (Německo, Rakousko, Ukrajina, Itálie, Balkán aj.), seminářů, konferencí a workshopů pořádaných katedrou historie i různých vědeckovýzkumných aktivit. Zdařilé diplomní práce můžete publikovat v katederním odborném periodiku Fontes Nissae.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Absolvováním studia budete připraveni působit na odborných vědeckých pracovištích (vysoké školy, archivy, muzea, galerie, orgány památkové péče aj.). Můžete se uplatnit i v institucích státní správy a samosprávy (např. v kulturních odborech těchto orgánů), v nakladatelstvích, sdělovacích prostředcích a dalších kulturně orientovaných pracovištích i v různých oblastech kultury a turismu včetně soukromého sektoru.

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Písemný test: ze základů oboru na úrovni bakalářského studia oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia.

Ústní pohovor: nad projektem diplomové práce

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci